Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - chi nhánh Ninh Bình

pdf
Số trang Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - chi nhánh Ninh Bình 22 Cỡ tệp Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - chi nhánh Ninh Bình 362 KB Lượt tải Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - chi nhánh Ninh Bình 1 Lượt đọc Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - chi nhánh Ninh Bình 5
Đánh giá Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - chi nhánh Ninh Bình
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 22 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG --------------------------------------- Họ và tên học viên – Mã học viên NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY - C00924 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH NINH BÌNH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH: MÃ SỐ: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi HÀ NỘI - NĂM 2018 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Với xu thế tất yếu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề cạnh tranh được đặt ra cực kỳ quan trọng đối với hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế nước ta, trong lĩnh vực đó ngân hàng rất được chú trọng bởi hiện nay lĩnh vực ngân hàng Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hơn nữa, theo xu thế hội nhập chúng ta đang phải đối mặt với sự gia nhập của nước ngoài, các tập đoàn tài chính đa quốc gia với sự dày dạn kinh nghiệm, với tiềm lực tài chính khổng lồ, công nghệ hiện đại… thì để tồn tại và phát triển dù muốn hay không phải có sự "thay da đổi thịt" thật sự trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng Việt Nam phải có những nỗ lực hết mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa ngân hàng mà trước hết phải làm sao để có ứng dụng ngân hàng điện tử một cách hiệu quả nhất. Vài thập niên gần đây, những thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đã đưa nhân loại bước sang một thời kỳ văn minh hậu công nghiệp. Trong số những thành tựu đó phải kể đến sự phát triển của công nghệ thông tin. Có thể nói sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử thế giới. Dịch vụ ngân hàng điện tử còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin thì chắc chắn đây sẽ là mảng dịch vụ chủ đạo của các ngân hàng thương mại tương lai. Hầu hết các ngân hàng trong nước hiện nay đã đang ngắm tới mảng dịch vụ này với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy, để tồn tại và phát triển Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ninh Bình đang phấn đấu và nỗ lực hết mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa ngân hàng, tập trung phát triển các ứng dụng ngân hàng hiện đại, trong đó chú trọng dịch vụ Ngân hàng điện tử, không ngừng hoàn thiện những nghiệp vụ truyền thống, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và phát triển. Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, kỹ thuật thì Ngân hàng cũng nhận thấy việc phát triển đội ngũ nhân viên, quy trình quản lý ngân hàng điện tử cũng là điều hết sức cần thiết cho việc phát triển quy mô ngân hàng điện tử nó giúp cho việc cung ứng dịch vụ trở nên nhanh chóng, an toàn, thuận tiện hơn đây là những yếu tố nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 1 còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Việc tìm ra những biện pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử vẫn là vấn đề đã và đang được đặt ra khá bức thiết. Chính vì vậy, "Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ninh Bình" được chọn làm đề tài cho luận văn. 2. Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện của Ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ninh Bình. Đề xuất giải pháp để hoàn thiện việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ninh Bình. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại. - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ninh Bình + Thời gian: Giai đoạn 2015÷2017 + Nội dung: Những sản phẩm Ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ninh Bình từ đó đưa ra giải pháp. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tổng quan - Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và so sánh. 5. Bố cục luận văn Ngoài phần mục luc, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, phụ lục luận văn bố trí thành 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ninh Bình. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCPdầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ninh Bình. 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.1.1. Khái niệm Dịch vụ ngân hàng điện tử tiếng Anh là Electronic Banking (viết tắt là E-banking là các dịch vụ của ngân hàng thông qua hệ thống phần mềm vi tính cho phép một khách hàng có thể truy cập từ xa vào một ngân hàng nhằm thu thập thông tin, thực hiện các giao dịch thanh toán, tài chính dựa trên các khoản lưu ký tại ngân hàng và đăng ký các dịch vụ mới. Cũng có thể hiểu cụ thể hơn, E-Banking là một hệ thống phần mềm tin học cho phép khách hàng có thể tìm hiểu thông tin hay thực hiện một số giao dịch ngân hàng thông qua phương tiện điện tử (công nghệ thông tin, điện tử, kỹ thuật số, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ) 1.1.2. Các sản phẩm của dịch vụ Ngân hàng điện tử 1.1.2.1. Ngân hàng qua mạng internet Dù ở bất kỳ nơi nào, khách hàng cũng có thể biết được thông tin về sản phẩm dịch vụ, truy cập vào web của ngân hàng, xem thông tin giao dịch, in sao kê giao dịch, … hay thực hiện các giao dịch tài chính như: chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại… Để sử dụng dịch vụ Internet banking khách hàng đăng ký với ngân hàng sử dụng dịch vụ này để được cấp mật khẩu và tên truy cập. 1.1.2.2. Ngân hàng qua điện thoại Dịch vụ này được cung cấp qua một hệ thống máy chủ và phần mềm quản lý đặt tại ngân hàng, liên kết với khách hàng thông qua tổng đài dịch vụ. Với dịch vụ Phone banking khách hàng có thể ngồi tại nhà hay cơ quan dùng điện thoại gọi tới tổng đài của ngân hàng. Mobile banking là kênh phân phối hiện đại giúp khách hàng truy cập các dịch vụ ngân hàng từ xa bằng cách sử dụng các thiết bị di động kết nối với mạng viễn thông không dây. 1.1.2.3. Ngân hàng tại nhà Khách hàng giao dịch với ngân hàng qua mạng nhưng là mạng nội bộ (Intranet) do ngân hàng xây dựng riêng. Thông qua dịch vụ Home banking, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch về chuyển tiền, liệt kê giao dịch, tỷ giá lãi suất… 3 1.1.2.4. Ngân hàng qua mạng di động Cùng với sự phát triển của mạng thông tin di động, các ngân hàng thương mại cũng đã nhanh chóng ứng dụng những công nghệ mới này vào các dịch vụ ngân hàng. Về nguyên tắc, thông tin bảo mật được mã hóa và trao đổi giữa trung tâm xử lý của ngân hàng và thiết bị di động của khách hàng (điện thoại di động, Pocket PC, Palm…) 1.1.2.5. Call center Call center là dịch vụ ngân hàng qua điện thoại với nhiệm vụ: Cung cấp tất cả các thông tin về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, bao gồm: tiền gửi thanh toán, tiết kiệm, cho vay, chuyển tiền, …Giới thiệu qua điện thoại các sản phẩm thẻ của ngân hàng; Đăng ký làm thẻ qua điện thoại… 1.1.2.6. Dịch vụ lifestyle Hỗ trợ khách hàng tra cứu/tìm kiếm các điểm ưu đãi vàng hiện có của ngân hàng theo từng lĩnh vực ưu đãi, theo vị trí địa lý của điểm ưu đãi, theo khoảng giá sản phẩm dịch vụ của điểm ưu đãi hoặc theo từ khóa khách hàng tìm kiếm. 1.1.2.7. Smart banking Vấn tin tài khoản của khách hàng (tiền gửi thanh toán, tiết kiệm, tiền vay). Đăng ký sản phẩm dịch vụ Online (Tiền vay, thẻ).. Tra cứu tỷ giá, lãi suất, chuyển khoản nội bộ trong ngân hàng, chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.… 1.1.2.8. KIOSK ngân hàng Trên đường phố sẽ đặt các trạm làm việc với đường kết nối Internet tốc độ cao. Khi khách hàng cần thực hiện giao dịch hoặc yêu cầu giao dịch, họ chỉ cần truy cập, cung cấp số chứng nhận cá nhân và mật khẩu để sử dụng dịch vụ của hệ thông ngân hàng phục vụ mình. 1.1.3. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng điện tử a) Các dịch vụ ngân hàng điện tử đều được phát triển dựa trên công nghệ hiện đại b) Các dịch vụ ngân hàng điện tử thường là các sản phẩm mang tính trọn gói vì thế đòi hỏi các ngân hàng thường xuyên bổ sung và nâng cao chất lượng dịch vụ c) Các DVNHĐT đòi hỏi trình độ nguồn nhân lực chất lượng cao d) Các DVNHĐT đòi hỏi vốn lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại 4 1.1.4. Vai trò của dịch vụ ngân hàng điện tử a) Đối với ngân hàng Ngân hàng có thể kiểm soát hầu hết các chu chuyển tiền tệ, cũng từ đó có thể hạn chế được việc chuyển tiền bất hợp pháp, tham nhũng… Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác giữa các ngân hàng ngày càng chặt chẽ, phát triển đa dạng, mạnh mẽ, rộng khắp trong nước và thế giới. b) Đối với khách hàng của ngân hàng Khách hàng có thể giao dịch bất cứ lúc nào trong ngày mà không cần tới ngân hàng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho c) Đối với nền kinh tế Mạng thông tin cung cấp cho các tổ chức tín dụng nắm được diễn biến của các thị trường, tiền tệ, chứng khoán, hối đoái, những diễn biến về lãi suất, tỷ giá hối đoái. 1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1. Quan điểm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là sự tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử và gia tăng tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ này trển tổng thu nhập của ngân hàng, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ bảo đảm đáp ứng ngày càng tốt hơn như cầu đa dạng của khách hàng dựa trên cơ sở kiểm soát rủi ro và gia tăng hiệu quả kinh doanh phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng qua từng thời kỳ. 1.2.2. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Quy luật của sự phát triển kinh tế xã hội, việc trao đổi mua bán hàng hóa diễn ra rộng khắp trên cả nước và cả thế giới, do đó, cần phải có những dịch vụ đi kèm đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư, thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi tiền - hàng, tạo đà phát triển kinh tế. 1.2.3. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển của ngân hàng điện tử 1.2.3.1. Mở rộng quy mô dịch vụ ngân hàng điện tử Sự ra tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ: Chỉ tiêu này để phân tích sự tăng trưởng của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, cho thấy ngân hàng có chú trọng phát triển thị trường, phát triển và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 5 hay không. Tốc độ tăng trưởng càng cao, càng tốt. Chỉ tiêu này được tính bằng cách so sánh số lượng khách hàng qua các năm. Sự gia tăng doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử: Chỉ tiêu này để đánh giá hiệu quả của hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua việc đánh giá doanh thu từ dịch vụ thông qua các năm, đánh giá hàng năm có tăng lên hay không. Tốc độ tăng trưởng càng cao càng đánh giá được hiệu quả hoạt động của sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử. Chỉ tiêu này được tính bằng cách so sánh doanh thu của dịch vụ qua các năm. 1.2.3.2. Thu nhập từ dịch vụ ngân hàng điện tử Cho biết rõ nguồn gốc các khoản thu nhập trong kỳ của ngân hàng, từ đó, đánh giá tầm quan trọng, sự ổn định cũng như khả năng tăng trưởng của chúng trong tương lai. Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng và là căn cứ để các nhà quản trị, nhà đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp với thực tiễn. 1.2.3.3. Thị phần dịch vụ ngân hàng điện tử Chỉ tiêu này nói rõ phần sản phẩm ngân hàng điện tử của ngân hàng so với tổng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường. 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 1.2.4.1. Nhân tố chủ quan Nguồn lực về tài chính Nguồn nhân lực Cơ sở vật chất và công nghệ Hoạt động Marketing ngân hàng 1.2.4.2. Nhân tố khách quan Môi trường pháp lý. Môi trường kinh tế. Môi trường chính trị – xã hội. Yếu tố tâm lý và thói quen tiêu dùng. Môi trường cạnh tranh. KẾT LUẬN CHƯƠNG I 6 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH NINH BÌNH 2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH NINH BÌNH Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu - CN Ninh Bình có trụ sở chính tại số 173 đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ngân hàng được tổ chức theo mô hình quản lý trực tiếp, hiện có 04 phòng nghiệp vụ và 03 phòng giao dịch (Đến thời điểm 31/12/2017). 2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2015÷2017 2.2.1. Huy động vốn Quy mô huy động vốn Biểu đồ 2.1: Huy động vốn cuối kỳ giai đoạn 2015-2017 (Tỷ đồng) 2500 2000 1500 1000 500 0 2175 2168 Năm 2016 Năm 2017 482 Năm 2015 Nguồn: Báo cáo tổng kết GP bank - CN Ninh Bình Số huy động vốn cuối kỳ trong 03 năm qua thấy rằng hoạt động huy động vốn của GP bank sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động nhận bàn giao từ Hội sở chính là 482 tỷ đồng năm 2015, số dư huy động vốn có bước đột phá trong năm 2016, 2017, đặc biệt năm 2016 nguồn vốn Chi nhánh đạt 2.175 tỷ đồng tăng gấp 4,51 lần so với thời điểm 2015. Năm 2017, nguồn vốn giảm 07 tỷ xuống còn 2.168 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do sự giảm nguồn vốn tiền gửi của tổ chức kinh tế (giảm 245 tỷ đồng) mà chủ yếu là các công ty xăng dầu, do giá dầu thế giới giảm, các công ty đã rút bớt tiền gửi tại các ngân hàng để phục vụ kinh doanh. Tiền gửi 7 dân cư tăng trưởng tốt (246 tỷ trong năm 2015) nhưng cũng không bù đắp được sự suy giảm của tiền gửi tổ chức kinh tế. Cơ cấu huy động vốn Bảng 2.1. Cơ cấu huy động vốn của ngân hàng GP bank CN Ninh Bình giai đoạn 2015÷2017 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng nguồn vốn huy động 482 2.175 2.168 1. Cơ cấu huy động vốn có kỳ hạn (%) 90,44% 90,22% Trong đó: Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi không kỳ hạn 1.967 208 1.965 212 93,29% 92,53% 2.030 2.006 145 162 90,04% 47,12% 59,93% 434 903 1.149 48 1.013 768 1,10% 3,72% 2,99% 2. Cơ cấu tiền gửi VNĐ (%) Trong đó: Tiền gửi VNĐ Tiền gửi ngoại tệ 3. Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế (%) Trong đó: Huy động vốn dân cư Huy động vốn tổ chức kinh tế 4. Thị phần trên địa bàn Ninh Bình Nguồn: Báo cáo tổng kết GP bank - CN Ninh Bình từ các năm 2015÷2017 Thị phần huy động vốn Thị phần huy động vốn của GP bank - CN Ninh Bình tăng đều trong năm 2015, 2016 nhưng sang năm 2017 đã suy giảm còn 2,99%. Ninh Bình là địa phương có nhiều ngân hàng thương mại hoạt động nên các ngân hàng này đã gia tăng công tác huy động vốn nhằm cạnh tranh thị phần. Nhưng so với các ngân hàng khác thị phần của GP bank - CN Ninh Bình tương đối cao. 8 2.2.2. Sử dụng vốn Biểu đồ 2.2: Dư nợ tín dụng cuối kỳ giai đoạn 2015-2017 1500 1213 1000 813 401 500 0 2015 2016 2017 Nguồn: Báo cáo tổng kết GP bank - CN Ninh Bình từ các năm 2015÷2017 Tổng dư nợ trong hoạt động cho vay tại GP bank - CN Ninh Bình qua các năm có sự tăng trưởng ổn định. Dư nợ tín dụng năm 2015 tại thời điểm chuyển đổi mô hình hoạt động của ngân hàng là 401 tỷ đồng lên 1.213 tỷ đồng năm 2017 tăng 3,02 lần. Điều này cho thấy, GP bank - CN Ninh Bình đã dần tạo được một nền tảng khách hàng uy tín và quan hệ tín dụng tốt mang tính ổn định cao, mức dư nợ tín dụng luôn luôn có sự tăng trưởng và ổn định. Cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn tăng mạnh qua các năm đảm bảo tốt hơn sự phù hợp về kỳ hạn giữa nguồn huy động (chủ yếu là ngắn hạn từ dân cư và các tổ chức kinh tế) với kỳ hạn của các khoản cho vay. Biểu đồ 2.3: Dư nợ ngắn hạn, trung dài hạn giai đoạn 2015-2017 800 746 600 504 400 240 200 467 309 161 Cho vay ngắn hạn (tỷ đồng) Cho vay trung dài hạn (tỷ đồng) 0 2015 2016 2017 Nguồn: Báo cáo tổng kết GP bank - CN Ninh Bình từ các năm 2015÷2017 9
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.