Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên 33 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên 785 KB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên 2 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên 22
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 33 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN HỮU HOAN GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ Hà Nội, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN HỮU HOAN KHÓA 2012 – 2014 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị Mã số: 60.58.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. HÀN TẤT NGẠN Hà Nội, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Đề tài luận văn thạc sĩ : “Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên” không phải là một đề tài duy nhất nghiên cứu về giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho một trường Đại học nhưng là một đề tài mới về giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho một trường Đại học khu vực miền núi phía Bắc. Trong quá trình thực hiện luận văn tôi đã cố gắng tìm hiểu, tổng kết các kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn làm cơ sở để nghiên cứu đề tài. Suốt thời gian đó, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan, đoàn thể và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, quy hoạch và quản lý về lĩnh lực kiến trúc cảnh quan. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hàn Tất Ngạn. Tôi xin trân trọng cám ơn sự góp ý chân thành, ý nghĩa của các thầy, cô giáo trong Tiểu ban kiểm tra tiến độ luận văn thạc sĩ: PGS. TS Nguyễn Tố Lăng, PGS. TS Đỗ Hậu, PGS. TS Lê Đức Thắng, TS. Nguyễn Xuân Hinh, TS. Nguyễn Tuấn Anh, TS. Nguyễn Huy Dần, TS. Hoàng Vĩnh Hưng, TS. Đào Ngọc Nghiêm, TS. Nguyễn Đình Toàn, TS. Lê Đình Tri. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội, Khoa sau đại học, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia – Bộ xây dựng và các đơn vị khác đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và gia đình trong quá trình tôi thực hiện luận văn. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc tới những sự giúp đỡ quý báu đó. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ: “Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Hội đồng chấm bảo vệ tốt nghiệp về nội dung Luận văn Thạc sĩ cũng như tính trung thực và sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học. Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Hoan MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục hình, sơ đồ minh họa Danh mục bảng, biểu PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài.....................................................................................................1 Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2 Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài...................................................... ..........2 . Những khái niệm, thuật ngữ dùng trong luận văn............................................... ...3 .. Cấu trúc luận văn....................................................................................... .............5 . PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC .......................................7 1.1. Thực trạng tổ chức không gian KTCQ một số trường ĐH khu vực miền núi phía Bắc. ..............................................................................................................7 1.1.1. Giới thiệu về các trường ĐH khu vực miền núi phía Bắc ..........................7 1.1.2. Khái quát chung thực trạng tổ chức không gian KTCQ quan các trường ĐH khu vực miền núi phía Bắc. .........................................................................24 1.2. Thực trạng trường ĐH Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên .......................25 1.2.1. Giới thiệu về trường ĐH Việt Bắc............................................................25 1.2.2. Thực trạng tổ chức không gian KTCQ trường ĐH Việt Bắc. ..................26 1.3. Thực trạng công tác quy hoạch xây dựng trường ĐH Việt Bắc ..................29 1.3.1. Vị trí và quy mô nghiên cứu trường ĐH Việt Bắc. ..................................29 1.3.2. Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch trường ĐH Việt Bắc ............................30 1.3.3. Thực trạng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong đồ án quy hoạch trường ĐH Việt Bắc. ...........................................................................................31 1.4. Các vấn đề cần nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường ĐH Việt Bắc .............................................................................................................34 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC ....................................35 2.1. Cơ sở lý thuyết về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ........................35 2.1.1. Cơ sở lý luận về không gian kiến trúc cảnh quan.....................................35 2.1.2. Lý thuyết tổ chức không gian KTCQ cho trường ĐH. .............................36 2.1.3. Lý thuyết tổ chức không gian KTCQ cho các khu chức năng .................38 2.1.4. Một số sơ đồ lý thuyết các khu chức năng chính. ....................................40 2.2. Cơ sở pháp lý để tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường ĐH Việt Bắc ..........................................................................................................................43 2.2.1. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2020. ........................43 2.2.2. Các quyết định, thông tư, văn bản nhà nước liên quan. ...........................45 2.2.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế có liên quan. ....................................46 2.3. Các yếu tố tác động vào việc tổ chức không gian KTCQ cho trường ĐH Việt Bắc ....................................................................................................................53 2.3.1. Các yếu tố tự nhiên. ..................................................................................53 2.3.2. Các yếu tố về kinh tế - xã hội. ..................................................................55 2.3.3. Quy mô, ngành nghề đào tạo và xu thế phát triển. ...................................56 2.3.4. Con người và văn hóa. ..............................................................................60 2.4. Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế. ..................................................62 2.4.1. Kinh nghiệm quốc tế.................................................................................62 2.4.2. Kinh nghiệm trong nước. ..........................................................................66 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC .............................................................70 3.1. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc thiết kế..................................................70 3.1.1. Quan điểm. ................................................................................................70 3.1.2. Mục tiêu. ...................................................................................................70 3.1.3. Nguyên tắc đề xuất giải pháp tổ chức không gian KTCQ trường Việt Bắc. ............................................................................................................................71 3.2. Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường ĐH Việt Bắc ..72 3.2.1. Giải pháp quy hoạch tổng thể trường ĐH Việt Bắc. ................................72 3.2.2. Giải pháp cho các khu chức năng trường ĐH Việt Bắc. ..........................76 3.2.3. Giải pháp cho các không gian mở, không gian đặc trưng. .......................97 3.2.4. Giải pháp cho không gian cây xanh, mặt nước. .....................................102 3.3. Giải pháp tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thiết kế kiến trúc cảnh quan .......................................................................................................109 3.3.1. Giải pháp tổ chức hệ thống giao thông. ..................................................109 3.3.2. Giải pháp tổ chức chiếu sáng. .................................................................112 3.3.3. Giải pháp tổ chức trang thiết bị tiện ích đô thị. ......................................114 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận......................................................................................................................119 2. Kiến nghị....................................................................................................................120 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ viết tắt BXD Bộ xây dựng ĐH Đại học HTKT Hạ tầng kỹ thuật KGKTCQ Không gian kiến trúc cảnh quan KTCQ Kiến trúc cảnh quan KTX Ký túc xá QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QHKT Quy hoạch kiến trúc TDTT Thể dục thể thao UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ MINH HỌA Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1-1 Khu vực giảng đường cơ sở 1 8 Hình 1-2 Thư viện và ký túc xá sinh viên tại cơ sở 1 9 Hình 1-3 Dự án Trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh cơ sở 2 đang được xây dựng 9 Khối điều hành, giảng đường, đào tạo sư phạm Hình 1-4 Hình 1-5 11 (cơ sở 1) Hội trường và thư viện trường ( Cơ sở 1 ) 11 Các khu giảng đường và các vườn thí nghiệm Hình 1-6 11 ( Cơ sở 1 ) Hình 1-7 Khuôn viên trường ĐH Hùng Vương ( Cơ sở 2 ) 12 Hình 1-8 Trường ĐH Tây Bắc – tỉnh Sơn La 14 Hình 1-9 Khu vực KTX sinh viên và Trung tâm thông tin – Thư viện 14 Hình 1-10 Nhà ăn sinh viên và sân bóng đá trường ĐH Tây Bắc 15 Hình 1-11 Tổng thể trường ĐH Nông - Lâm Bắc Giang 17 Hình 1-12 Hình 1-13 Hình 1-14 Hình 1-15 Không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang Dự án quy hoạch tổng thể trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang Một số công trình kiến trúc trường ĐH Nông – Lâm Thái Nguyên Không gian kiến trúc cảnh quan trường Nông – Lâm 17 18 20 21 Thái Nguyên Hình 1-16 Hình 1-17 Hình 1-18 Cơ sở hạ tầng trường ĐH Nông – Lâm Thái Nguyên Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2002 Khuôn viên trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông 21 22 23 Khối nhà điều hành, giảng đường, phòng học, sân Hình 1-19 TDTT trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền 23 thông Hình 1-20 Thư viện thông tin, khu KTX sinh viên trường ĐH CN 23 Hình 1-21 Trường ĐH Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên 26 Hình 1-22 Hình 1-23 Hình 1-24 Hình 1-25 Hình 1-26 Hình 2-1 Mặt bằng khu điều hành, giảng đường trường ĐH Việt Bắc Không gian kiến trúc cảnh quan trường ĐH Việt Bắc Vị trí trường ĐH Việt Bắc trong thành phố Thái Nguyên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất trường ĐH Việt Bắc Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trường ĐH Việt Bắc Sơ đồ các yếu tố cấu thành không gian kiến trúc cảnh quan trường ĐH 27 28 29 30 33 37 Hình 2-2 Phối kết cây theo đường viền 39 Hình 2-3 Phối kết cây theo hàng 39 Hình 2-4 Sơ đồ các nhân tố tạo cảnh quan cho các khu vực chức năng 39
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.