Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân - Hà Nội

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân - Hà Nội 22 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân - Hà Nội 2 MB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân - Hà Nội 3 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân - Hà Nội 91
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân - Hà Nội
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 22 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI VŨ CHÂU GIANG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI VŨ CHÂU GIANG KHÓA: 2013 – 2015 QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN TỐ LĂNG HÀ NỘI, NĂM 2015 Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập chương trình thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Đô thị và Công trình, khóa học 2013 - 2015 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Học viên đã được các thầy cô giáo truyền đạt cho những kiến thức và phương pháp luận nghiên cứu khoa học vô cùng quý báu. Đây chính là nền tảng kiến thức giúp các học viên tự tin, vững vàng hơn trong công tác và trong lĩnh vực nghiên cứu sau khi tốt nghiệp. Học viên xin bày tỏ lòng tri ân tới toàn thể quý thầy cô trong nhà trường. Đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và lòng biết ơn tới PGS. TS. Nguyễn Tố Lăng, là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp cho học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Xin chân thành cảm ơn các Phòng, Khoa trong nhà trường, cảm ơn phòng Quản lý đô thị và thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân, đã giúp đỡ học viên hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Châu Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Châu Giang MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 * Lý do chọn đề tài. ....................................................................................... 1 * Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 2 * Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 2 * Nội dung nghiên cứu .................................................................................. 2 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................... 2 * Một số khái niệm, thuật ngữ:...................................................................... 3 * Cấu trúc luận văn ........................................................................................ 4 NỘI DUNG ........................................................................................................... 6 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN ............................................ 6 1.1. Sơ lược về Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội ................................ 6 1.1.1. Lịch sử thành lập quận Thanh Xuân .............................................. 6 1.1.2. Vị trí địa lý: .................................................................................... 7 1.2. Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch Quận Thanh Xuân ......... 8 1.2.1. Tổ chức thực hiện quản lý theo quy hoạch .................................... 9 1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý theo quy hoạch: .................................... 12 1.2.3. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch: ........................................................................................................... 12 1.3. Thực trạng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân: ................................................................................... 13 1.3.1. Thực trạng về trật tự xây dựng đô thị Thành phố Hà Nội: .......... 13 1.3.2. Thực trạng về trật tự xây dựng đô thị tại quận Thanh Xuân ........ 13 1.3.3. Thực trạng cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thanh Xuân ............................................................................ 15 1.3.4. Kết quả và những tồn tại trong công tác quản lý trật tự xây dựng quận Thanh Xuân: ............................................................................................... 23 CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI ................................. 36 2.1. Cơ sở lý luận:........................................................................................ 36 2.1.1. Nguyên tắc và nội dung quản lý trật tự xây dựng đô thị .............. 41 2.1.2. Bộ máy tổ chức và hoạt động Quản lý trật tự xây dựng .............. 41 2.1.3. Các yêu tố tác động đến thiết lập trật tự xây dựng đô thị ............ 58 2.2 Các văn bản pháp luật: .......................................................................... 60 2.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội: ..................................................... 63 2.3.1. Điều kiện tự nhiên: ....................................................................... 63 2.3.2. Đặc điểm Kinh tế - xã hội: ........................................................... 65 2.4. Các định hướng phát triển của Thành phố Hà Nội và Quận Thanh Xuân: ................................................................................................................... 66 2.4.1. Định hướng quy hoạch chung Thành phố Hà Nội: ...................... 66 2.4.2 Định hướng quy hoạch Quận Thanh Xuân: .................................. 67 2.5. Kinh nghiệm trong và ngoài nước: ....................................................... 69 2.5.1. Kinh nghiệm quản lý trật tự xây dựng đô thị trên thế giới: ......... 69 2.5.2. Kinh nghiệm quản lý trật tự xây dựng đô thị trong nước ............ 72 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN ................................................. 87 3.1. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc ......................................................... 87 3.1.1. Quan điểm: ................................................................................... 87 3.1.2. Mục tiêu:....................................................................................... 89 3.1.3. Nguyên tắc:................................................................................... 90 3.2. Một số giải pháp: .................................................................................. 91 3.2.1. Hoàn thiện văn bản pháp luật và chế tài xử lý vi phạm trật tự xây dựng. .................................................................................................................... 91 3.2.2. Đổi mới công tác quy hoạch đô thị .............................................. 95 3.2.3. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý trật tự xây dựng đô thị ........ 102 3.2.4. Cải cách thủ tục hành chính và phân công, phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận......................... 103 3.2.5. Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng. ........................................................................................................... 108 3.2.6. Giải pháp tuyên truyền, vận động sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị ................................................. 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................... 116 1. Kết luận.................................................................................................. 116 2. Kiến nghị ............................................................................................... 117 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân GPXD Giấy phép xây dựng TTHC Thủ tục hành chính DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ… Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thanh Xuân Hình 1.2 Sơ đồ phân cấp quản lý nhà nước về xây dựng quận Thanh Xuân Hình 2.1 Sơ đồ phân cấp quản lý nhà nước về xây dựng quận Thanh Xuân Hình 2.2 Sơ đồ các nhân tố tác động đến thiết lập trật tự kỷ cương trong xây dựng Hình 2.3 Bảng dồ quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân Hình 2.4 Mô hình tổ chức của UBND TP Hồ Chí Minh Hình 3.1 Các giai đoạn huy động cộng đồng tham gia trong công tác quy hoạch Hình 3.2 Quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch với sự tham gia của động đồng dân cư Hình 3.3 Mô hình Hội người cao tuổi tham gia quản lý cây xanh DANH MỤC BẢNG, BIỂU… Số hiệu Tên bảng, biểu bảng, biểu Bảng 1.3 Kết quả thanh tra xây dựng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.