Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định 22 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định 525 KB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định 2 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định 20
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 22 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN NGỌC ĐẠT QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG VIÊN TỨC MẠC, PHƯỜNG LỘC VƯỢNG, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN NGỌC ĐẠT KHÓA: 2012 - 2014 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. HÀN TẤT NGẠN HÀ NỘI, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI --------------------- NGUYỄN NGỌC ĐẠT KHOÁ: 2012-2014 QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG VIÊN TỨC MẠC, PHƯỜNG LỘC VƯỢNG, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình. Mã số: 60.58.01.06. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. HÀN TẤT NGẠN Hà Nội - 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa Sau đại học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã giúp tôi có kiến thức và hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS. Hàn Tất Ngạn đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của khoa sau đại học, các thầy cô giáo trong trường đã truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập và làm Luận văn tốt nghiệp tại trường. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã động viên giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp này. Dù đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện song do thời gian và khả năng thực hiện có hạn nên Luận văn sẽ không tránh khỏi những hạn chế và sai sót, tôi rất mong nhận được nhiều sự góp ý của các thầy cô và các bạn để những giải pháp, kiến nghị, đề xuất trong Luận văn có thể được áp dụng ngoài thực tiễn đạt kết quả cao. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Ngọc Đạt LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Ngọc Đạt MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH MINH HỌA DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 2 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................... 2 Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong luận văn .................................. 3 Cấu trúc luận văn ......................................................................................... 4 NỘI DUNG....................................................................................................... 5 CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG VIÊN TỨC MẠC ...................................................... 5 1.1. Khái quát về thành phố Nam Định và Vị trí của Công viên Tức Mạc trong thành phố Nam Định................................................................................ 5 1.2. Hiện trạng về kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc ....................... 9 1.2.1. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan tổng thể ........................................... 9 1.2.2. Hiện trạng cảnh quan một số công trình trong công viên. .............. 11 1.2.3. Hiện trạng cây xanh. ........................................................................ 15 1.2.4. Hiện trạng sân đường, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường. ......... 21 1.3. Thực trạng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc .................................................................................................................. 27 1.3.1. Thực trạng công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên trên địa bàn thành phố Nam Định. .......................................................... 27 1.3.2. Thực trạng công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc .................................................................................................. 30 1.3.3. Hệ quả của công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định ............................. 32 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG VIÊN TỨC MẠC ....................................... 35 2.1. Cơ sở lý thuyết.................................................................................... 35 2.1.1. Lý thuyết quản lý không gian kiến trúc cảnh quan ......................... 35 2.1.2. Lý thuyết quản lý công viên ............................................................ 44 2.1.3. Các lập luận về vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan ................................................................................. 46 2.2. Cơ sở pháp lý ...................................................................................... 47 2.2.1. Các văn bản pháp luật về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 47 2.2.2. Các định hướng quy hoạch tổ chức kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc .......................................................................................................... 50 2.3. Cơ sở thực tiễn.................................................................................... 60 2.3.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................... 60 2.3.2. Điều kiện văn hoá - xã hội............................................................... 61 2.3.3. Điều kiện kinh tế ............................................................................. 62 2.3.4. Cơ chế hành chính ........................................................................... 62 2.3.5. Công tác quy hoạch và thiết kế đô thị ............................................. 63 2.4. Kinh nghiệm quản lý không gian kiến trúc cảnh quan....................... 65 2.4.1. Kinh nghiệm trong nước ................................................................. 65 2.4.2. Kinh nghiệm nước ngoài ................................................................. 70 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG VIÊN TỨC MẠC .................................................... 73 3.1. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc. ................................................................................ 73 3.1.1. Quan điểm ....................................................................................... 73 3.1.2. Mục tiêu ........................................................................................... 73 3.1.3. Nguyên tắc ....................................................................................... 74 3.2. Các nhóm giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan công viên Tức Mạc .................................................................................................. 75 3.2.1. Phân vùng quản lý ........................................................................... 75 3.2.2. Đề xuất giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan theo phân vùng. ................................................................................................................ 81 3.2.3. Giải pháp về cơ chế, tổ chức ........................................................... 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 102 Kết luận .................................................................................................. 102 Kiến nghị ................................................................................................ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt NĐ-CP Cụm từ viết tắt Nghị định - Chính phủ QĐ-BXD Quyết định - Bộ xây dựng QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng Chính phủ QĐ-UBND QH Quyết định - Ủy ban nhân dân Quy hoạch QHCT Quy hoạch chi tiết QHC Quy hoạch chung TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TDTT Thể dục thể thao TNHH MTV TT-BXD UBND Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tư - Bộ xây dựng Ủy ban nhân dân DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1 Ranh giới mở rộng thành phố Nam Định theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt 6 Hình 1.2 Vị trí công viên Tức Mạc thành phố Nam Định 8 Hình 1.3 Hiện trạng nhà quản lý 11 Hình 1.4 Hiện trạng nhà trưng bày lịch sử - nghệ thuật 12 Hình 1.5 Hiện trạng nhà nhà gỗ 12 Hình 1.6 Hiện trạng cổng và hàng rào công viên 13 Hình 1.7 Hiện trạng các hạng mục công trình có quy mô nhỏ 14 Hình 1.8 Hiện trạng Đình Bái 15 Hình 1.9 Hiện trạng cây xanh 16 Hình 1.10 Hiện trạng sân đường phía tây hồ Truyền Thống 21 Hình 1.11 Hiện trạng sân đường phía đông hồ Truyền Thống 21 Hình 1.12 Hiện trạng sân đường khu bán đảo nhỏ 22 Hình 1.13 Hiện trạng sân đường khu bán đảo lớn 23 Hình 1.14 Hiện trạng cầu 23 Hình 1.15 Hiện trạng Hệ thống đèn chiếu sáng 25 Hình 1.16 Hiện trạng Hệ thống cửa thu nước mưa 25 Hình 1.17 Hiện trạng vệ sinh môi trường 26 Hình 2.3 Công viên Cầu Giấy 68 Hình 2.4 Công viên Cầu Giấy có nhiều khu vui chơi 69 Hình 2.5 Vườn Bảo Mặc 70 Hình 3.1 Phân vùng không gian kiến trúc cảnh quan 81 Hình 3.2 Các thành phần mặt nước của công viên sau cải tạo 82
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.