Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 24 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 659 KB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 3 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 147
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 24 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TRIỆU HOÀNG TRUNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ NAM HOÀNG ĐỒNG I, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội- 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TRIỆU HOÀNG TRUNG KHÓA: 2014-2016 QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ NAM HOÀNG ĐỒNG I, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Quản lý Đô thị và Công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS CÙ HUY ĐẤU Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Luận văn “Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” được hoàn thành nhờ có sự chỉ bảo và giúp đỡ nhiệt tình của các Thầy, cô giáo; các bạn đồng nghiệp; cơ quan và gia đình. Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, khoa Sau đại học và Khoa Quản lý đô thị trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; các Sở, ban ngành tỉnh Lạng Sơn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành chương trình cao học và bản Luận văn tốt nghiệp này. Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn khoa học - PGS.TS. Cù Huy Đấu đã tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành bản Luận văn này./. Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Triệu Hoàng Trung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Triệu Hoàng Trung DANH MỤC VÀ KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ HTKT Hạ tầng kỹ thuật HĐND Hội đồng nhân dân KĐT NĐ-CP Khu đô thị Nghị định Chính phủ NXB Nhà xuất bản QLDA Quản lý dự án QLĐT Quản lý đô thị QCXD Quy chuẩn xây dựng TP TCXDVN UBND Thành phố Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Vị trí địa lý thành phố Lạng Sơn Hình 1.2 Ảnh hiện trạng một số công trình kiến trúc TP Lạng Sơn Hình 1.3 Hiện trạng hệ thống giao thông đối ngoại TP Lạng Sơn Hình 1.4 Vị trí Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn Hình 1.5 Bản vẽ mặt bằng tổng thể Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn Hình 1.6 Hình 1.6: Hệ thống giao thông Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn Hình 1.7 Hiện trạng san nền Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn Hình 1.8 Hiện trạng HT thoát nước Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn Hình 1.9 Hiện trạng thu gom và xử lý rác thải khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn Hình 1.10 Hiện trạng thu gom và xử lý rác thải khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn Hình 1.11 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn Hình 1.12 Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Xây dựng Lạng Sơn Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu trực tuyến Hình 2.2 Sơ đồ cấu tạo cơ cấu chức năng Hình 2.3 Sơ đồ cơ cấu trực tuyến- chức năng Hình 2.4 Ảnh một số ngôi nhà trong khu dô thị sinh thái tại thành phố Jakarta, Indonesia Hình 2.5 Ảnh Thành phố Jakarta, Indonesia Hình 2.6 Cảnh quan thành phố Singapore Hình 2.7 Cảnh quan khu đô thị sinh thái Punggol Eco Town – Singapore Hình 2.8 Khu đô thị sinh thái mới Time City, Ecopark tại TP Hà Nội Hình 3.1 Các nội dung của quản lý thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn Hình 3.2 Sơ đồ quản lý xây dựng theo quy họach tại Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn thực hiện dự án. Hình 3.3 Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị được quản lý thi công xây dựng Hình 3.4 Sơ đồ quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Hình 3.5 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ban quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Hình 3.6 Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng giám sát và quản lý HTKT Hình 3.7 Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng quản trị tòa nhà và khu vực Hình 3.8 Sơ đồ các giai đoạn tham gia của cộng đồng Hình 3.9 Sơ đồ sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn Hình 3.10 Đề xuất sơ đồ phối hợp giữa 3 chủ thể trong quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Hiện trạng sử dụng đất TP Lạng Sơn Bảng 1.2 Hiện trạng sử dụng đất khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn Bảng 1.3 Thống kê mạng lưới đường Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, Thành phố Lạng Sơn Bảng 1.4 Nhu cầu thoát nước thải Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các hình Danh mục các bảng biểu MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................ 1 Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 2 Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................... 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 3 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................ 3 Cấu trúc luận văn................................................................................................ 4 NỘI DUNG ....................................................................................................... 6 CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ NAM HOÀNG ĐỒNG I, TP LẠNG SƠN ................................................................................................................... 6 1.1. Thực trạng công tác quản lý hệ thống HTKT thành phố Lạng Sơn ........... 6 1.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ........................................................ 6 1.2.2. Hiện trạng kinh tế- xã hội ................................................................ 7 1.1.3. Hiện trạng về quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan ........... 8 1.1.4. Thực trạng hệ thống HTKT ........................................................... 11 1.1.5. Thực trạng công tác quản lý hệ thống HTKT thành phố Lạng Sơn . 15 1.2. Thực trạng về công tác quản lý hệ thống HTKT khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn ............................................................................ 16 1.2.1. Tổng quan về khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn 16 1.2.2. Quy hoạch hệ thống HTKT đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn ................................................................................................. 20 1.2.3. Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật .............................................. 23 1.3. Thực trạng về quản lý hệ thống HTKT khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn ......................................................................................... 28 1.3.1. Thực trạng về quản lý hệ thống HTKT ........................................... 28 1.3.2. Thực trạng về bộ máy tổ chức quản lý và năng lực quản lý............. 29 1.3.3. Thực trạng sự tham gia của cộng đồng trong quản lý hệ thống HTKT khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn ................................ 30 1.3.4. Đánh giá thực trạng về quản lý hệ thống HTKT khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn ......................................................... 31 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢ LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ NAM HOÀNG ĐỒNG I, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN ........................... 35 2.1. Cơ sở lý thuyết trong quản lý hệ thống HTKT đô thị ............................... 35 2.1.1. Vai trò và đặc điểm của hệ thống HTKT đô thị............................... 35 2.1.2. Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống HTKT đô thị ......................... 37 2.1.3. Các yêu cầu, nguyên tắc cơ bản trong quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị ............................................................................................... 42 2.1.4. Các yêu cầu, nguyên tắc và hình thức thiết lập cơ quản tổ chức quản lý hệ thống HTKT đô thị .......................................................................... 44 2.1.5 Vai trò tham gia cộng đồng trong quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. ............................................................................................................ 48 2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị....................... 49
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.