Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội 18 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội 2 MB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội 1 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội 27
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 18 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LƯU MINH HẢI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LƯU MINH HẢI KHÓA: 2014-2016 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI Chuyên nghành: Quản lý Đô thị & Công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM XUÂN ANH Hà Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập, nghiên cứu, được sự giảng dạy, giúp đỡ của các thầy cô giáo và sự cố gắng nỗ lực của bản thân, đến nay luận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội” đã hoàn thành. Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tác giả trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS. Phạm Xuân Anh người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện luận văn. Xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nền khoa học và giáo dục của nước nhà. Tác giả xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ở Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá trình thu thập tài liệu, số liệu. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2016 TÁC GIẢ Lưu Minh Hải LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi, các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày ......tháng...năm 2016 TÁC GIẢ Lưu Minh Hải MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình, sơ đồ. MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 * Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................... 1 * Mục đích nghiên cứu của đề tài ......................................................................... 1 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2 * Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 2 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................. 2 NỘI DUNG ........................................................................................................... 4 CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI ...................................................................................... 4 1.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ............................................................................................ 4 1.1.1 Vai trò nguồn nhân lực trong thiết kế công trình xây dựng ............................ 4 1.1.2 Vai trò của vật tư, máy móc, thiết bị .............................................................. 5 1.1.3 Quy trình thiết kế và quy trình kiểm soát hồ sơ thiết kế ................................. 5 1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI. .............................................................. 6 1.2.1 .Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. ....................................................................................... 6 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ: .................................................................................... 7 1.2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty ........................................................................... 9 1.2.4 Phân tích mô hình quản lý ........................................................................... 11 1.3 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI............................................................................................................... 12 1.3.1 Chính sách chất lượng ................................................................................. 12 1.3.2 Mục tiêu chất lượng .................................................................................... 13 1.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CTXD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI. ...................................................................................................... 13 1.4.1 Một số Dự Án HACID đã và đang thiết kế .................................................. 13 1.4.2 Thực trạng nhân lực, vật lực của công ty ..................................................... 17 1.4.3 Các quy trình quản lý của Công ty và sự tương tác giữa các quy trình......... 23 1.4.4 Quy trình QT-03: Đánh giá nội bộ .............................................................. 25 1.4.5 Quy Trình QT-04: Kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa. ................................................................................................................... 29 1.4.6 Quy trình QT-05: Quy trình thiết kế ............................................................ 33 1.4.7 Các lỗi hay mắc phải trong hồ sơ thiết kế .................................................... 48 1.5 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI. ........................................................................ 63 1.5.1 Các thành quả đạt được ............................................................................... 63 1.5.2 Các hạn chế thiếu sót .................................................................................. 63 1.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót................................................... 64 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG ........... 67 2.1 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ............................................................................... 67 2.1.1 Công trình xây dựng ................................................................................... 67 2.1.2 Chất lượng công trình xây dựng .................................................................. 67 2.1.3 Hồ sơ thiết kế công trình xây dựng. [7] ....................................................... 69 2.1.4 Các bước thiết kế công trình xây dựng [8]:.................................................. 69 2.1.5 Nội dung phê duyệt thiết kế [8]: .................................................................. 70 2.1.6 Chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng [7] ....................................... 71 2.2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG................................................................................................................. 71 2.2.1 Khái niệm về quản lý chất lượng và quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng.............................................................................................................. 71 2.2.2 Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng [17] ...................................... 73 2.2.3 Các phương thức quản lý chất lượng [17] .................................................... 75 2.2.4 Các nguyên tắc quản lý chất lượng thiết kế [1] ............................................ 77 2.2.5 Nội dung cơ bản của hoạt động quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng .................................................................................................................... 78 2.2.6 Quản lý chất lượng thiết kế Công trình xây dựng ........................................ 81 2.2.7 Các mô hình quản lý chất lượng thiết kế CTXD .......................................... 82 2.2.8 Ý nghĩa của việc nâng cao công tác thiết kế công trình xây dựng ................ 83 2.3 TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 VÀ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 ................. 84 2.3.1 Vài nét về ISO 9000 .................................................................................... 84 2.3.2 Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ................................................................. 84 2.3.3 Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2008............................................ 85 2.4 CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ....................................................................................................... 86 CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI......... 87 3.1 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI. ................................... 87 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.. 88 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát quy trình thiết kế công trình xây dựng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 .............................................................. 88 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ........................................... 90 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng vật lực ......................................................... 92 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC ..................................................................... 97 3.3.1 Thành lập phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng ........................... 97 3.3.2 Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao nhận thức của nhân viên về quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 ........................................................................... 98 3.3.3 Tăng cường công tác trao đổi thông tin nội bộ giữa các phòng ban.............. 99 3.3.4 Tổ chức tốt hoạt động thu thập thông tin thị trường ..................................... 99 3.4 PHÂN KỲ GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015. ................................... 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................ 101 1. KẾT LUẬN: .................................................................................................. 101 2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt HACID Tên đầy đủ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội QLCL Quản lý chất lượng CTXD Công trình xây dựng BC Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng CGĐG Chuyên gia đánh giá CNDA Chủ nhiệm dự án CTBM Chủ trì bộ môn ĐDLĐ/QMR Đại diện lãnh đạo về chất lượng GĐ Giám đốc Công ty HACIDi Các đơn vị tư vấn HĐGK Hợp đồng giao khoán HĐKPPN Hành động khắc phục phòng ngừa HTCL Hệ thống chất lượng KCS Nhân viên kiểm tra chất lượng KPH Không phù hợp P.GĐ Phó Giám đốc Công ty P.KT Phòng Kỹ thuật P.KH Phòng Kế hoạch P.TCHC Phòng Tổ chức Hành chính QMR Đại diện lãnh đạo về chất lượng QMR Đại diện lãnh đạo về chất lượng TĐĐG Trưởng đoàn đánh giá TĐV Trưởng đơn vị tư vấn TK.ISO Thư ký ISO DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu hình Sơ đồ 1.2 Tên sơ đồ Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội Tương tác giữa các quy trình quản lý Sơ đồ 2.1 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9000 Sơ đồ 3.1 Công trình xây dựng Sơ đồ 1.1 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Phối cảnh Cung trí thức thành phố Hình 1.2 Công trình Rạp Đại Nam Trụ sở tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Hình 1.3 Hình 1.4 Dự án khu đô thị VinHomes Central Park Hình 3.1 Cấu trúc hệ thống tài liệu chất lượng của cơ quan DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng, biểu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Tên bảng, biểu Thực trạng nhân lực của Công ty HACID Thực trạng vật lực của Công ty HACID Thực trạng vật lực phần mềm, thiết bị liên lạc, phương tiện giao thông HACID Bảng 1.4 Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa Bảng 1.5 Quy trình Kiểm soát thiết kế Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Quy trình kiểm soát thiết kế giai đoạn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công Các vấn đề thường gặp trong giám sát tác giả thiết kế Bảng đánh giá các vấn đề thường gặp trong thiết kế tại Công ty 1 MỞ ĐẦU * Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước, xây dựng cơ bản càng được chú trọng và đầu tư. Trong sự hoàn thiện của các công trình có vai trò không nhỏ của công tác khảo sát thiết kế, tư vấn thiết kế. Công tác này góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho mỗi dự án, công trình. Chất lượng của một công trình được quyết định chủ yếu trong giai đoạn thi công và hoàn thiện công trình. Tuy nhiên để phục vụ một cách tốt nhất cho giai đoạn thi công thì công tác khảo sát thiết kế và thiết kế bản vẽ thi công đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tạo điều kiện cho công trình được thi công đúng chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Chất lượng công trình xây dựng không những liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an ninh công cộng, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi quốc gia. Do vậy, quản lý chất lượng công trình xây dựng là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Bên cạnh đó cùng với sự phát triển của lĩnh vực xây dựng, các công ty tư vấn thiết kế tại Hà Nội và các tỉnh thành càng ngày càng lớn mạnh. Việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường trong lĩnh vực tư vấn thiết kế ngày càng khó khăn hơn. Do đó vấn đề nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế công trình nhằm nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị là yếu tố sống còn đến sự tồn tại và phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội. Xuất phát từ các vấn đề cấp thiết trên, tác giả luận văn đã chọn đề tài: “giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội” làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị & công trình. * Mục đích nghiên cứu của đề tài
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.