Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị: Khai thác yếu tố tự nhiên và văn hóa để tổ chức không gian chức năng bên trong căn hộ nhà ở đô thị tại Hà Nội

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị: Khai thác yếu tố tự nhiên và văn hóa để tổ chức không gian chức năng bên trong căn hộ nhà ở đô thị tại Hà Nội 15 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị: Khai thác yếu tố tự nhiên và văn hóa để tổ chức không gian chức năng bên trong căn hộ nhà ở đô thị tại Hà Nội 2 MB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị: Khai thác yếu tố tự nhiên và văn hóa để tổ chức không gian chức năng bên trong căn hộ nhà ở đô thị tại Hà Nội 0 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị: Khai thác yếu tố tự nhiên và văn hóa để tổ chức không gian chức năng bên trong căn hộ nhà ở đô thị tại Hà Nội 95
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị: Khai thác yếu tố tự nhiên và văn hóa để tổ chức không gian chức năng bên trong căn hộ nhà ở đô thị tại Hà Nội
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 15 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN HẢI AN KHAI THÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ VĂN HÓA ĐỂ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG BÊN TRONG CĂN HỘ NHÀ Ở ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HÀ NỘI, NĂM 2002 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN HẢI AN KHAI THÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ VĂN HÓA ĐỂ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG BÊN TRONG CĂN HỘ NHÀ Ở ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. TÔN ĐẠI HÀ NỘI, NĂM 2002 THÔNG BÁO Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội. Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.