Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 18 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 426 KB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 2 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 61
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 18 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------- NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRỊ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DD&CN Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------- NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRỊ KHÓA 2014-2016 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN Mã số: 68.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DD&CN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN VĂN BẢO Hà Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian cố gắng học tập và thực hiện luận văn, em xin trân trọng cám ơn Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Sau đại học Trường Đại học kiến trúc Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn đến TS. Nguyễn Văn Bảo người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Hoàng Quốc Trị LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả Nguyễn Hoàng Quốc Trị MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 1 Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ............................................................................. 2 Cấu trúc của luận văn .......................................................................................... 3 NỘI DUNG ......................................................................................................... 4 Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng .............. 4 1.1 Quản lý chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam ...................... 4 1.1.1 Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ....................... 4 1.1.2 Tình hình thực tế thực hiện các quy định về pháp luật xây dựng........ 8 1.1.3 Tồn tại về chất lượng một số công trình xây dựng ở Việt Nam ....... 11 1.2 Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại tỉnh Đồng Tháp ....... 14 1.2.1 Trách nhiệm cụ thể về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại tỉnh Đồng Tháp ......................................................................................................... 14 1.2.2 Tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng tại tỉnh Đồng Tháp................................................................................................... 18 1.3 Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại huyện Tháp Mười ............................................................................................ 22 1.3.1 Giới thiệu chung về huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ................. 22 1.3.2 Một số công trình xây dựng tại huyện Tháp Mười trong những năm gần đây ............................................................................................................... 24 1.3.3 Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại huyện Tháp Mười .................................................................................................................. 25 1.3.4 Tồn tại về chất lượng tại một số công trình trên địa bàn huyện Tháp Mười .................................................................................................................. 29 1.4 Đánh giá công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại huyện Tháp Mười ............................................................................................ 33 1.4.1 Ưu điểm ............................................................................................ 34 1.4.2 Tồn tại và nguyên nhân .................................................................... 34 1.4.3 Một số bài học rút ra từ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong thời gian vừa qua ............................................................................. 35 Chương 2: Cơ sở khoa học và pháp lý về quản lý chất lượng công trình xây dựng .................................................................................................................. 37 2.1 Cơ sở khoa học ................................................................................... 37 2.1.1 Khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng ............................... 37 2.1.2 Sản phẩm xây dựng và các đặc điểm của sản phẩm xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng công trình ....................................................................... 41 2.1.3 Vai trò và ý nghĩa của quản lý chất lượng công trình xây dựng ...... 46 2.1.4 Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng .............. 48 2.1.5 Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng ... 50 2.1.6 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng ................ 51 2.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng ........... 52 2.2 Cơ sở pháp lý ..................................................................................... 53 2.2.1 Các văn bản của Trung ương ............................................................ 53 2.2.2 Các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành ............................................................................................................. 62 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp................................................. 63 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tháp Mười giai đoạn 2016-2020 ................................................................................................ 63 3.2 Yêu cầu của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của huyện Tháp Mười giai đoạn 2016-2020 ......................................................... 66 3.3 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại huyện Tháp Mười ............................................................ 67 3.3.1 Hoàn thiện công tác quản lý của Chủ đầu tư .................................... 68 3.3.2 Hoàn thiện công tác quản lý của Ban Quản lý Dự Án đầu tư xây dựng huyện Tháp Mười ............................................................................................. 69 3.3.3 Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng trong khảo sát, thiết kế .... 70 3.3.4 Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu và lựa chọn nhà thầu ........... 71 3.3.5 Hoàn thiện công tác quản lý thi công xây dựng công trình ............ 73 3.3.6 Hoàn thiện công tác quản lý nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng .............................................................................................................. 74 3.4 Đào tạo, bồi dưỡng năng lực và tăng cường cơ sở vật chất cho Ban quản lý dự án huyện Tháp Mười ................................................................... 75 3.4.1 Đào tạo, bồi dưỡng năng lực ............................................................ 76 3.4.2 Tăng cường cơ sở vật chất ............................................................... 80 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ............................................................................ 82 Kết luận ........................................................................................................... 82 Kiến nghị ......................................................................................................... 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Toàn cảnh nhịp neo cầu Cần Thơ sau sự cố sập đổ Hình 1.2 Hình 1.3 Hệ thống đỡ tạm và bê tông dầm cầu: a) Trước sự cố; b) Sau sự cố a)Hiện trạng tầng ngầm Pacific; b) Viện Khoa học xã hội miền nam sau sự cố Hình 1.4 Nhà để xe Sở Ngoại vụ sau sự cố Hình 1.5 Vĩa hè của tòa chung cư Cosaco sau sự cố Hình 1.6 Sảnh chính trường trung học cơ sở Đốc Binh Kiều Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Khu vực hành lang trường trung học cơ sở Đốc Binh Kiều Bậc thềm bị nứt toạc của trường trung học cơ sở Đốc Binh Kiều Trường Mẫu giáo Đốc Binh Kiều đang gấp rút hoàn thiện Hình 1.10 Đường đan kênh Cả Bắc HÌnh 1.11 Đường đan kênh Nguyễn Văn Tiếp DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu hình Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 2.1 Tên hình Phương thức quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Thực trạng quản lý chất lượng công trình xây dựng ở nước ta. Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Mô hình về một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình. DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng, biểu Bảng 1.1 Một số công trình xây dựng của huyện Tháp Mười trong những năm gần đây Bảng 3.1 Ước nguồn vốn chi đầu tư giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 Bảng 3.2 Dự báo cơ cấu nguồn vốn chi đầu tư giai đoạn 20162020 (theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.