TIỂU LUẬN: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ

pdf
Số trang TIỂU LUẬN: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ 11 Cỡ tệp TIỂU LUẬN: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ 369 KB Lượt tải TIỂU LUẬN: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ 1 Lượt đọc TIỂU LUẬN: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ 62
Đánh giá TIỂU LUẬN: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 11 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II ----------- BÀI TIỂU LUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ Khóa/lớp: CN22 Môn học: Kinh Tế Lượng Giáo viên hướng dẫn: TRƯƠNG BÍCH PHƯƠNG Nhóm thực hiện: 1. Lê Minh Châu MSSV: 1203025006 2. Vũ Mạnh Duy MSSV: 1203025010 3. Võ Viết Dũng MSSV: 1203015007 4. Ng. Thị Ngọc Quới MSSV: 1203025035 5. Lê Thị Thanh Trúc MSSV: 1203015059 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2013 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ LỜI NÓI ĐẦU Môn học Kinh Tế Lượng có lẽ đã quá quen thuộc đối với sinh viên học khối nghành Kinh tế. Tuy nhiên, nếu chỉ biết đến lý thuyết suông mà không áp dụng vào thực tế thì sẽ chưa thấy được cái hay và lợi ích của môn học này. Vì vậy, khi được giao bài tiểu luận từ giảng viên bộ môn, nhóm chùng tôi đã rất vui vì có cơ hội đem những lý thuyết học trên lớp vào cuộc sống xung quanh mình. Nhóm chúng tôi gồm 05 sinh viên lớp CN22 chuyên nghành Quản Trị Kinh Doanh và Kinh Tế Đối Ngoại của Trường Đại Học Ngoại Thương – Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành làm báo cáo cho bài Tiểu luận với sự hướng dẫn của Cô Trương Bích Phương, giảng viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài báo cáo này được thực hiện trong thời gian 01 tuần. tất cả số liệu trong bài đều được tham khảo từ Gujarati: Basic Econometrics, Fourth Edition. Trong quá trình hoàn thành đề tài, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về môn học này. Dù đã cố gắng, nhưng có lẽ chúng tôi khó tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Chúng tôi chỉ mong khi đọc qua đề tài này, bạn sẽ hiều hơn về nóhay phát hiện ra điều gì đó thú vị và cảm thấy yêu thích môn học này hơn, cũng như những gì mà nhóm chúng tôi đã cảm nhận được trong quá trình thực hiện bài tiểu luận này. Page | 1 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ MỤC LỤC Trang Lời nói đầu ................................................................................................................. 1 Mục lục ....................................................................................................................... 2 Nội dung chính: I. Giới thiệu đề tài nghiên cứu: 1.1 Ý nghĩa của việc lựa chọn đề tài. ....................................................................... 3 1.2 phương pháp thu thập số liệu và thực hiện đề tài .............................................. 3 II. Thiết lập mô hình hồi quy. 2.1 Mô hình hồi quy tổng quát giả định .................................................................... 4 2.2 Xây dựng mô hình hồi quy ................................................................................. 6 2.3 Kiểm tra mô hình hồi quy .................................................................................. 8 - Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến. - Kiểm trahiện tượng phương sai thay đổi. III. Kết luận: 3.1 Phương trình hồi quy tổng quát ......................................................................... 9 3.2 Nhận xét ............................................................................................................. 9 Page | 2 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ Giới thiệu đề tài nghiên cứu I. 1.1. Ý nghĩa của việc lựa chọn đề tài Trong xã hội luôn tồn tại rất nhiều các hộ gia đình có thu nhập thấp, kể cả Hoa Kỳ. Mục tiêu của chính phủ trước hết là phải đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho người dân, tránh tình trạng phân hóa giàu nghèo quá cao trong xã hội. Một khi khoảng cách giàu nghèo trong xã hội nới rộng quá giới hạn, hệ quả tất yếu sẽ nảy sinh là mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội, từ đó gây ra các bất ổn, bạo động to lớn về mặt kinh tế, đặc biệt là chính trị. Một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu trên, đó là chính phủ có thể đưa ra các chương trình hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, liệu rằng với nguồn thu nhập có hỗ trợ từ chính phủ thì lực lượng lao động sẽ có nhiều động cơ làm việc từ đó kích thích sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ hay là sẽ sử dụng cho các mục đích giải trí, từ đó làm suy giảm thời gian lao động gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc tăng trưởng kinh tế. Hay nói cách khác vấn đề là hầu hết lao động sẽ trả lời với các chính sách này bằng cách gia tăng hay làm giảm tỉ trọng giữa thời gian giải trí và làm việc. Chính vì vậy, để đánh giá mức độ hiệu quả của các chương trình này, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung lao động là điều cần thiết. 1.2. - Phương pháp thu thập số liệu và thực hiện đề tài Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung lao động. Ở đây nguồn cung lao động sẽ được tính toán trên cơ sở là thời gian làm việc trung bình của một người trong một năm. - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giới hạn tại Hoa Kỳ, xem xét trên các phương diện kinh tế, xã hội và nhân khẩu học vào năm những năm 1970. Dữ liệu nghiên cứu được nhóm tìm hiểu, tham khảo từ số liệu thống kê của “Survey of Economic Opportunity”. Tổ chức đã lấy mẫu nghiên cứu đại diện cho quốc gia dựa trên 6000 hộ gia đình mà thu nhập chủ yếu đến từ người đàn ông có độ tuổi nhỏ hơn 62, và kiếm ít hơn 15000 $/ năm trong năm 1966. Dữ liệu được chia thành 35 nhóm. Page | 3 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ - Nhân khẩu trong việc phân tích để tìm hiểu mức độ phản ứng của các lao động giữa các nhóm khác nhau. - Phương pháp nghiên cứu: nhóm phân tích, xử lí số liệu bằng phương pháp hồi quy OLS, đưa ra mô hình tác động cụ thể dựa trên các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, hàm hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương tối thiểu là ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất, với mức ý nghĩa α = 0.05 II. Thiết lập mô hình hồi quy 2.1. Mô hình hồi quy tổng quát giả định Yi= ß1 + ß2X2+ ß3X3+ ß4X4+ ß5X5 + ß6X6+ ß7X7+ ß8X8 Trong đó: Biến phụ thuộc : Y, thời gian trung bình làm việc trong một năm (hour) Biến độc lập: X2: Tiền lương trung bình theo giờ (dollars/hour) X3: Thu nhập trung bình của các cặp vợ chồng theo năm (dollars/hour) X4: Thu nhập trung bình của các thành viên khác trong gia đình theo năm (dollars/hour) X5: Tài sản trung bình mà gia đình đang nắm giữ (dollars) X6: Độ tuổi trung bình tương ứng (tuổi) X7: Số người phụ thuộc trung bình (người) X8: Trình độ học vấn trung bình cao nhất đạt được (bậc) Page | 4 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ Bảng dữ liệu thu thập được như sau: Số quan sát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Y 2157 2174 2062 2111 2134 2185 2210 2105 2267 2205 2121 2109 2108 2047 2174 2067 2159 2257 1985 2184 2084 2051 2127 2102 2098 2042 2181 2186 2188 2077 2196 2093 2173 2179 2200 X2 2.905 2.970 2.35 2.511 2.791 3.04 3.2222 2.493 2.838 2.356 2.922 2.499 2.796 2.453 3.582 2.909 2.511 2.516 1.423 3.636 2.983 2.573 3.262 3.234 2.280 2.3040 2.9120 3.0150 3.010 1.9010 3.009 1.899 2.959 2.971 2.980 X3 1121 1128 1214 1203 1013 1135 1100 1180 1298 885 1251 1207 1036 1213 1141 1805 1075 1093 553 1091 1327 1194 1226 1188 973 1085 1072 1122 990 350 947 342 1116 1128 1126 X4 291 301 326 49 594 287 295 310 252 264 328 347 300 297 414 290 289 176 381 291 331 279 314 414 364 328 304 30 366 209 294 311 296 312 204 X5 7250 7744 3068 1632 12710 7706 9338 4730 8317 6789 5907 5069 4614 1987 10239 4439 5621 7293 1866 1124 5653 2806 8042 7557 4400 1739 7340 7292 7325 1370 6888 1425 7625 7779 7885 X6 38.5 39.3 40.1 22.4 57.7 38.6 39 39.9 38.9 38.8 39.8 39.7 38.2 40.3 40.0 39.1 39.3 37.9 40.6 39.1 39.8 40.0 39.5 39.8 40.6 41.8 39 37.2 38.4 37.4 37.5 37.5 39.2 39.4 39.2 X7 2.340 2.335 2.851 1.159 1229 2.602 2.187 2.616 2.024 2.662 2.287 3.193 2.040 2.545 2.0640 2.300 2.486 2.042 3.833 2.328 2.208 2.362 2.259 2.019 2.661 2.444 2.337 2.046 2.847 4.158 3.047 4.512 2.342 2.341 2.341 X8 10.5 10.5 8.9 11.5 8.8 10.7 11.2 9.3 11.1 9.5 10.3 8.9 9.2 9.1 11.7 10.5 9.5 10.1 6.6 11.6 10.2 9.1 10.8 10.7 8.4 8.2 10.2 10.9 10.6 8.2 10.6 8.1 8.5 8.5 8.6 Page | 5 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ 2.2. Xây dựng mô hình hồi quy Sử dụng phần mềm EViews tiến hành chạy hồi quy theo phương pháp OLS ta được kết quả như sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/07/13 Time: 00:44 Sample: 1 35 Included observations: 35 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 2238.080 -71.03952 -0.008550 -0.235240 0.029143 -1.705275 -0.072320 6.757062 16.00706 -2.285559 -0.304054 -2.604025 6.620320 -0.587356 -1.773198 0.747492 0.0000 0.0304 0.7634 0.0148 0.0000 0.5618 0.0875 0.4612 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.817207 0.769817 30.76093 25548.34 -165.0400 17.24404 0.000000 139.8183 31.08191 0.028119 0.090337 0.004402 2.903308 0.040785 9.039648 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 2137.086 64.11542 9.888000 10.24351 10.01072 1.621643 Mô hình gốc: Yi= 2238.080 -71.03952X2 -0.00855X3 -0.235240X4+ 0.029143X5 -1.705275X6 -0.07232X7 + 6.757062X8 Nhận xét: Mức độ phù hợp của mô hình so với thực tế là R2= 81,72% . Dựa vào bảng hồi quy gốc ta thấy chỉ có các biến X2, X4, X5 có ý nghĩa thống kê vì có P-value < 0.05. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê vì có p-value > 0.05 Tiến hành chạy EViews dựa trên số liệu các biến X2, X4, X5 ta được kết quả như sau: Page | 6 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/07/13 Time: 20:53 Sample: 1 35 Included observations: 35 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C X2 X4 X5 2194.693 -34.06456 -0.366491 0.023885 45.39335 -1.694145 -5.734667 7.090298 0.0000 0.1003 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.765933 0.743281 32.48563 32714.79 -169.3670 33.81356 0.000000 48.34834 20.10723 0.063908 0.003369 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 2137.086 64.11542 9.906683 10.08444 9.968044 1.923481 Mô hình 1: Yi= 2194.693 - 34.06456X2 - 0.366491X4 + 0.023885X5 Nhận xét: Mức độ phù hợp của mô hình là R2= 76,59%. Dựa vào bảng hồi quy ta thấy biến X4, X5 có ý nghĩa hồi quy vì p-value < 0.05. Biến X2 không có ý nghĩa hồi quy vì P-value > 0.05. Tiến hành chạy hồi quy với 02 biến X4 và X5 bằng Eviews được kết quả như sau: Page | 7 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/07/13 Time: 21:32 Sample: 1 35 Included observations: 35 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C X4 X5 2119.833 -0.336045 0.019331 105.0061 -5.325951 9.252651 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.744262 0.728278 33.42140 35743.68 -170.9165 46.56400 0.000000 20.18771 0.063096 0.002089 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 2137.086 64.11542 9.938086 10.07140 9.984107 1.631678 Mô hình 2: Yi = 2119.833 - 0.336045X4 + 0.019331X5 Nhận xét: Mức độ phù hợp của mô hình là R2 = 74,43 %. Prob (F-statistic) của mô hình là 0.00000 < α = 0.05. Như vậy mô hình có ý nghĩa thống kê. Dựa vào bảng hồi quy ta thấy biến X4, X5 có ý nghĩa hồi quy vì p-value < 0.05. Tức là các biến X4 và X5 thực sự có ảnh hưởng đến mô hình. 2.3. Kiểm tra mô hình hồi quy Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến Chạy phần mềm Eviews cho ma trận tương quan giữa các biến như sau: X4 X5 X4 X5 1.000000 0.292243 0.292243 1.000000 Page | 8 Tiểu Luận: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG ỨNG NHÂN CÔNG CÓ THU NHẬP THẤP TẠI HOA KỲ Nhận xét: Từ ma trận tương quan ta thấy hệ số tương quan giữa các biến X4, X5 đều nhỏ hơn 0.8, như vậy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi Dựa trên phương pháp kiểm định Park, tiến hành chạy Eview với các biến X4, X5 - Đối với biến X4: Method: Least Squares Date: 06/08/13 Time: 11:14 Sample: 1 35 Included observations: 35 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C LOG(X4) 9.636344 -0.791899 5.005769 0.888775 1.925048 -0.891001 0.0629 0.3794 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.023492 -0.006099 2.775382 254.1906 -84.36073 1.852973 - Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 5.195829 2.766957 4.934899 5.023776 0.793882 0.379379 Đối với biến X5 Dependent Variable: LOG(RESID^2) Method: Least Squares Date: 06/08/13 Time: 11:19 Sample: 1 35 Included observations: 35 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C LOG(X5) -2.853127 0.940209 6.535123 0.761449 0.6653 0.2256 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.044161 0.015196 2.745853 248.8103 -83.98635 1.760530 -0.436583 1.234764 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 5.195829 2.766957 4.913506 5.002383 1.524641 0.225639 Page | 9
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.