Thông báo số 1001/TB-BGDĐT

pdf
Số trang Thông báo số 1001/TB-BGDĐT 3 Cỡ tệp Thông báo số 1001/TB-BGDĐT 153 KB Lượt tải Thông báo số 1001/TB-BGDĐT 0 Lượt đọc Thông báo số 1001/TB-BGDĐT 5
Đánh giá Thông báo số 1001/TB-BGDĐT
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012 Số: 1001/TB-BGDĐT THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN QUANG QUÝ TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ PHONG TRÀO HKPĐ GIAI ĐOẠN 2008 2012 Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2012 và theo chu kỳ của Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục thể chất (GDTC) và phong trào HKPĐ trong nhà trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2012. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý chủ trì tại trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thành phố Cần Thơ vào ngày 07 tháng 8 năm 2012. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ chức năng của Bộ GDĐT, Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo Ban khoa giáo Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII – 2012, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh & thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách công tác GDTC của 63 sở GD&ĐT với 126 đại biểu. Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết công tác GDTC và phong trào HKPĐ do Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên trình bày. Hội nghị đã nghe các tham luận của Vụ thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham luận của đại diện Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh và tham luận của đại diện Sở GD&ĐT Quảng Ninh. Hội nghị đã nghe các đóng góp ý kiến của các đại biểu trong hội nghị và các báo cáo về đề án đăng cai Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX – 2016 của đại diện lãnh đạo UBND thành phố Nghệ An, Quảng Ngãi và Thanh Hóa. Báo cáo Tổng kết công tác GDTC và phong trào HKPĐ đã nêu bật được những kết quả, đã đánh giá được những tồn tại, khó khăn của công tác giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông trong giai đoạn 2008 – 2012, từ đó đưa ra các giải pháp và khẳng định phong trào HKPĐ các cấp và toàn quốc là đỉnh cao của công tác GDTC và thể thao trường học. Các báo cáo tham luận đã nêu bật được ý nghĩa của công tác GDTC và thể thao trong trường học cũng như tác dụng của phong trào HKPĐ đối với học sinh phổ thông trên toàn quốc. Báo cáo của các sở GD&ĐT đã giới thiệu những sáng kiến và kinh nghiệm của các sở trong việc nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh. Tại Hội nghị này 126 đơn vị và 246 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác GDTC và phong trào HKPĐ giai đoạn 2008 – 2012 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác giáo dục thể chất và phong trào Hội khoẻ Phù Đổng, các bài tham luận và các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quang Quý đã kết luận cụ thể như sau: 1. GDTC và phong trào thể thao trường học mà đỉnh cao là HKPĐ các cấp và toàn quốc nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, vì vậy cần tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thể thao trong trường học. 2. Giao cho Vụ Công tác học sinh, sinh viên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các sở giáo dục và đào tạo xây dựng và nhanh chóng ban hành Nghị định của Chính phủ về công tác giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. 3. Cần phải tiêu chuẩn hóa các điều kiện trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, từng bước phải đảm bảo trang bị được cho trường học phổ thông các cấp, đặc biệt là cấp Tiểu học, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy nội khóa và các hoạt động thể thao ngoại khóa. Nghiên cứu các trang thiết bị phù hợp với diện tích đất còn trống trong các trường học nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động thể chất đối với học sinh. Tiêu chuẩn hóa nguồn tài chính cho GDTC và thể thao trường học, xác định và tiêu chuẩn hóa kỹ thuật về bể bơi, sân tập, nhà tập phù hợp cho các trường và trong điều kiện hiện nay nên ưu tiên đối với các cụm khu vực trường. 4. Chú trọng phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa ở trường học các cấp và khu vực trường thông qua phong trào HKPĐ. Cần chú trọng nghiên cứu cải tiến nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở trường học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. 5. Cần quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Thể dục thể thao nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ này thông qua các hình thức đào tạo nâng cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên ở Trung ương và địa phương. Mục tiêu đạt được đến năm 2015 phải chuẩn hóa giáo viên dạy thể dục, không còn giáo viên trình độ trung cấp và sơ cấp (hiện nay trên toàn quốc còn khoảng 4000 GV dạy môn thể dục có trình độ Trung cấp và Sơ cấp). Đến năm 2020 đảm bảo 100% các trường phổ thông các cấp có giáo viên chuyên trách phụ trách môn giáo dục thể chất tốt nghiệp chuyên ngành GDTC (đặc biệt đối với các trường tiểu học). 6. Khuyến khích hoạt động phong trào thể dục, thể thao quần chúng và các môn thể thao dân tộc. Đưa trò chơi dân gian vào các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi và điều kiện cụ thể của nhà trường. Khuyến khích các trường căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương đưa môn võ dân tộc vào trong phong trào thể thao của nhà trường, trước tiên nên sử dụng hình thức tập luyện ngoại khóa thông qua các câu lạc bộ thể thao của nhà trường. 7. Nghiên cứu, đề xuất sự thống nhất về công tác giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường phổ thông ở các cấp học bao gồm nội dung, chương trình môn học và các hình thức hoạt động ngoại khóa. 8. Tăng cường công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội về thể dục thể thao và Hội Thể thao học sinh Việt Nam. 9. Vụ Công tác học sinh, sinh viên xây dựng chương trình hành động về công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ triển khai ngay trong năm học 2012 - 2013. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các sở giáo dục và đào tạo và các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ về công tác GDTC và phong trào HKPĐ giai đoạn 2012 – 2016. Nơi nhận: - Bộ trưởng ( để b/c) ; - Các Thứ trưởng ( để b/c) ; - Các Sở GD&ĐT (để t/h) ; - Vụ GDTrH, GDTH, - Vụ TDTT QC, TC TDTTT ( để p/h) ; - Lưu VT, VP, Vụ CTHSSV. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Phạm Mạnh Hùng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.