Thiết kế đề tài: Khách sạn Kaya (Hiệp Hòa)

pdf
Số trang Thiết kế đề tài: Khách sạn Kaya (Hiệp Hòa) 244 Cỡ tệp Thiết kế đề tài: Khách sạn Kaya (Hiệp Hòa) 3 MB Lượt tải Thiết kế đề tài: Khách sạn Kaya (Hiệp Hòa) 4 Lượt đọc Thiết kế đề tài: Khách sạn Kaya (Hiệp Hòa) 20
Đánh giá Thiết kế đề tài: Khách sạn Kaya (Hiệp Hòa)
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 244 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

MỤC LỤC MỤC LỤC............................................................................................................. 1 LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................... 1 PHẦN I: KIẾN TRÚC ......................................................................................... 3 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN “KHÁCH SẠN KAYA”: .........................3 CHƯƠNG II: VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH:...............................4 II.1. Vị trí của công trình: ................................................................................................. 4 II.2. Điều kiện tự nhiên: .................................................................................................... 4 II.2.1. Khí hậu thời tiết: ............................................................................................. 4 II.2.2. Địa hình địa chất: ........................................................................................... 4 II.3. Điều kiện hạ tầng kĩ thuật: ........................................................................................ 4 II.4. Quy mô, mục đích sử dụng:....................................................................................... 5 II.4.1 Quy mô công trình:........................................................................................... 5 II.4.2 Mục đích sử dụng:............................................................................................ 5 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: .............................................................5 III.1. BỐ TRÍ MẶT BẰNG:................................................................................................ 5 III.2. THIẾT KẾ CÁC MẶT BẰNG ................................................................................... 5 III.2.1. Nguyên lý thiết kế mặt bằng:.......................................................................... 5 III.2.2. Giải pháp mặt bằng của công trình ............................................................... 6 III.3. THIẾT KẾ MẶT CẮT:.............................................................................................. 6 III.4. THIẾT KẾ MẶT ĐỨNG HÌNH KHỐI KHÔNG GIAN CỦA CÔNG TRÌNH .......... 6 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP KĨ THUẬT KHÁC:....................................................7 IV.1. THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU SÁNG TƯ NHIÊN:.......................................................... 7 IV.1.1. Thông gió: ...................................................................................................... 7 V.1.2. Chiếu sáng:...................................................................................................... 7 IV.2. HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ CHỐNG SÉT:...................................................................... 7 IV.3. HỆ THỐNG NƯỚC: ................................................................................................ 8 IV.3.1. Cấp nước:....................................................................................................... 8 IV.3.2. Thoát nước: .................................................................................................... 8 IV.4. PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ: .................................................................................. 8 IV.4.1. Hệ thống báo cháy: ........................................................................................ 8 IV.4.2. Hệ thống chữa cháy: ...................................................................................... 8 IV.5. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN: ..................................................................................... 8 PHẦN II: KẾT CẤU .......................................................................................... 11 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH................................11 I.1. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU CÔNG TRÌNH: ............................................... 11 I.1.1. Phân tích các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng:............................................ 11 I.1.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu và bố trí hệ chịu lực công trình: ........................ 13 I.1.3. Phân tích và lựa chọn hệ sàn chịu lực: .......................................................... 14 I.2. LỰA CHỌN VẬT LIỆU: ........................................................................................... 16 I.2.1. Yêu cầu về vật liệu trong nhà cao tầng: ......................................................... 16 I.2.2. Chọn vật liệu sử dụng cho công trình: ........................................................... 16 I.3. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU: ......................................... 17 I.3.1. Mô hình tính toán: .......................................................................................... 17 I.3.2. Các giả thiết tính toán nhà cao tầng: ............................................................. 18 I.3.3. Tải trọng tác dụng lên công trình:.................................................................. 18 I.3.4. Phương pháp tính toán xác định nội lực ........................................................ 18 I.3.5. Lựa chọn công cụ tính toán ............................................................................ 19 I.4. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: ....................................................................................... 19 I.5. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN:. ............................................................ 20 I.5.1. Cơ sở lựa chọn kích thước các cấu kiện......................................................... 20 I.5.2. Chiều dày bản sàn. ......................................................................................... 20 I.5.3. Kích thước dầm............................................................................................... 20 I.5.4. Kích thước cột................................................................................................. 22 I.5.5. Vách lõi thang máy. ........................................................................................ 24 I.6. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG. ........................................................................................ 24 I.6.1 Tĩnh tải............................................................................................................. 24 I.6.2. Hoạt tải. .......................................................................................................... 26 I.6.3. Tải trọng ngang:............................................................................................. 27 CHƯƠNG II: TOÁN SÀN TẦNG TÍNH ĐIỂN HÌNH ........................................36 II.1. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CÁC Ô SÀN:........................................................................ 37 II.1.2. Đối với bản kê bốn cạnh : (khi l2 / l1 < 2) ..................................................... 38 II.1.3. Đối với bản loại dầm :(khi l2 / l1 ≥ 2)........................................................... 39 II.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP SÀN: ............................................................................... 40 II.2.1. Trình tự tính toán: ......................................................................................... 40 II.2.2. Chọn và bố trí cốt thép sàn: (Thể hiện ở bản vẽ KC). ................................ 42 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 4 ......................................................44 III.1. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CỦA KẾT CẤU:................................................................. 44 III.1.1. Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng:............................................. 44 III.1.2. Xác định nội lực:.......................................................................................... 45 III.2. TÍNH TOÁN DẦM KHUNG TRỤC 4: ................................................................... 48 III.2.1. Tổ hợp nội lực tính toán : ............................................................................ 48 III.2.2. Tính toán thép dầm: ..................................................................................... 48 III.2.3. Tính toán thép đai dầm. ............................................................................... 58 III.2.4.Bố trí cốt thép dầm: ...................................................................................... 62 III.3. TÍNH TOÁN CỘT KHUNG TRỤC 4: .................................................................... 63 III.3.1 Tổ hợp nội lực tính toán: .............................................................................. 63 III.3.2. Tính toán cốt dọc: ........................................................................................ 64 III.3.3. Chọn và kiểm tra cốt thép ngang:................................................................ 83 IV.4: THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 2 .................................................................... 87 IV.4.1. Khảo sát điều kiện địa chất công trình : ...................................................... 87 IV.4.2. Lựa chọn giải pháp nền móng:............................................................................ 92 IV.4.3. Cơ sở tính toán:............................................................................................ 93 IV.4.4. Thiết kế móng cọc khoan nhồi: .................................................................... 95 IV.4.4.1. Thiết kế móng dưới cột C7 (Móng M1): ........................................... 95 IV.4.4.2. Thiết kế móng dưới cột C8 (Móng M2): ......................................... 111 IV.4.4.3. Thiết kế móng khu lõi thang (Móng M5): ....................................... 127 IV.5.TÍNH TOÁN CẦU THANG ................................................................................... 143 IV.5.1.Kiến trúc: .................................................................................................... 143 IV.5.2.Lựa chọn phương án thiết kế: ..................................................................... 143 IV.5.3.Cấu tạo cầu thang:...................................................................................... 144 IV.5.4.Tải trọng: .................................................................................................... 144 IV.5.5.Thiết kế cầu thang:...................................................................................... 146 PHẦN III: THI CÔNG .................................................................................... 153 CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH .................................................153 I.1.ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH....................................................................................... 153 I.2.ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CÔNG TRÌNH .................................................................... 153 I.2.1. Kiến trúc: ...................................................................................................... 153 I.2.2.Kết cấu thân nhà: .......................................................................................... 153 I.2.3.Nền móng:...................................................................................................... 154 CHƯƠNG II:THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI................................................154 II.1.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CỌC NHỒI............................................. 154 II.1.1.Phương pháp thi công sử dụng ống vách:.................................................... 154 II.1.2.Phương pháp thi công sử dụng guồng xoắn: ............................................... 154 II.1.3.Phương pháp thi công tuần hoàn:................................................................ 155 II.1.4.Phương pháp thi công gầu xoay và dung dịch Bentonite giữ vách: ............ 155 II.1.5.Lựa chọn phương pháp thi công và giữ vách hố khoan:.............................. 155 II.2.THI CÔNG CỌC NHỒI THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ CHỌN: ............................. 156 II.2.1.Công tác chuẩn bị : ...................................................................................... 156 II.2.2.Công tác thi công chính: .............................................................................. 156 II.2.3.Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi:........................................................... 164 II.2.4.Chọn thiết bị cơ giới phục vụ công tác thi công cọc:................................... 167 II.2.5.Tổng quát quá trình thi công cọc khoan nhồi bằng sơ đồ: .......................... 172 II.2.6.Số lượng công nhân thi công cọc trong 1ca: ............................................... 173 CHƯƠNG III:CÁC CÔNG TÁC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG.............173 III.1.CÔNG TÁC CỐP PHA: ........................................................................................ 173 III.1.1.Các yêu cầu chung đối với công tác cốp pha: ............................................ 173 III.1.2.Cốp pha cột( thiết kế cho tầng điển hình): ................................................. 174 III.1.3.Cốp pha sàn: ............................................................................................... 180 III.1.4.Cốp pha dầm:.............................................................................................. 183 III.1.5.Cốp pha đài cọc: ......................................................................................... 190 III.1.6.Cốp pha tường tầng hầm: ........................................................................... 197 III.2.CÔNG TÁC BÊ TÔNG.......................................................................................... 200 III.2.1.Phân đợt, phân đoạn đổ bê tông:................................................................ 200 III.2.2.Cung cấp bê tông: ....................................................................................... 200 III.2.3.Đổ bê tông cho các cấu kiện:...................................................................... 202 III.2.4.Đầm bê tông cho các cấu kiện:................................................................... 204 III.2.5.Bảo dưỡng bê tông:..................................................................................... 204 III.3.CÔNG TÁC CỐT THÉP........................................................................................ 205 III.3.1.Yêu cầu chung đối với cốt thép:.................................................................. 205 III.3.2.Vận chuyển và lắp dựng cốt thép:............................................................... 205 III.3.3.Công tác cốt thép móng: ............................................................................. 206 III.3.4.Công tác cốt thép dầm, sàn:........................................................................ 206 III.3.5.Công tác cốt thép cột, vách:........................................................................ 207 CHƯƠNG IV: TÍNH KHỐI LƯỢNG VÀ CHỌN THIẾT ................................208 BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH.............................................................................208 IV.1.TÍNH KHỐI LƯỢNG THI CÔNG PHẦN NGẦM:................................................ 208 IV.1.1. Tính khối lượng đất đào:............................................................................ 208 IV.1.2 Khối lượng bê tông móng,đà kiềng:............................................................ 208 IV.1.3. Khối lượng bê tông sàn,vách, cột, tường tầng hầm: ................................. 209 IV.1.4. Chọn máy đào và vận chuyển đất: ............................................................. 210 IV.2. TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN NGẦM: ................................................................ 211 IV.2.1. Định mức thi công phần móng:.................................................................. 211 IV.2.2 Thời gian thi công cọc nhồi: ....................................................................... 212 IV.3. TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN THÂN: ................................................................. 214 IV.3.1. Khối lượng các cấu kiện: ........................................................................... 214 IV.3.2.Tính khối lượng cốp pha: ............................................................................ 216 IV.3.3. Khối lượng công tác cốt thép:................................................................... 217 IV.3.4.Tường và công tác tô,trát:........................................................................... 217 IV.3.5.Kết quả tính toán khối lượng thi công phần thân: ...................................... 218 IV.4. CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG: ............................................................................. 220 IV.4.1 Thi công bê tông: ........................................................................................ 220 IV.4.2.Chọn cần trục tháp: .................................................................................... 223 IV.4.3.Chọn máy vận thăng: .................................................................................. 224 CHƯƠNG V:TỔNG BÌNH ĐỒ THI CÔNG.......................................................225 V.1.LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG ..................................................................... 225 V.1.1.Cơ sở và mục đích tính toán:........................................................................ 225 V.1.2.Nội dung bố trí: ............................................................................................ 226 V.2.TÍNH TOÁN SƠ BỘ LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG.................................... 227 V.2.1.Tính số người trên công trường: .................................................................. 227 V.2.2 Tính diện tích kho bãi và lán trại: ................................................................ 228 V.2.3.Hệ thống điện nước thi công và sinh hoạt: .................................................. 230 V.2.4.Nước thi công và sinh hoạt:.......................................................................... 232 V.3.AN TOÀN LAO ĐỘNG:.......................................................................................... 234 PHẦN IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH............................... 236 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 238 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2008-2012 SVTH: VÕ CHÍ HÙNG 50XD ĐỀ TÀI: KHÁCH SẠN KAYA GVHD CHÍNH: Th.S. PHẠM BÁ LINH LỜI NÓI ĐẦU Trong quá trình đào tạo một kỹ sư nói chung và kỹ sư xây dựng nói riêng, đồ án tốt nghiệp bao giờ cũng là một nút thắt quan trọng giúp sinh viên có thể tổng hợp lại những kiến thức đã học tại trường đại học và những kinh nghiệm thu được qua các đợt thực tập để thiết kế được một công trình xây dựng cụ thể. Trong những năm gần đây, mức độ đô thị hóa ngày càng nhanh, mức sống của người dân ngày một nâng cao kéo theo đó là nhu cầu về sinh hoạt ăn ở, nghỉ ngơi, đi du lịch, giải trí cũng tăng lên không ngừng, đòi hỏi nhiều không gian nghĩ dưỡng tốt hơn, tiện nghi hơn nên nhu cầu về phát triển nhà hàng khách sạn cũng tăng theo để đáp ứng nhu cầu của xã hội và tạo bộ mặt cảnh quan cho đô thị mới của tỉnh tương xứng với tầm vóc của một đất nước đang trên đà phát triển, và góp phần tích cực vào việc phát triển ngành xây dựng của tỉnh thông qua việc áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới trong tính toán, thi công và xử lý thực tế. Chính vì thế KHÁCH SẠN KAYA được ra đời và đó là một dự án thật sự thiết thực và khả thi. Là một sinh viên sắp ra trường, với những nhận thức về xu hướng phát triển của ngành xây dựng và xét năng lực của bản thân, được sự đồng ý của BCN Bộ môn Kỹ thuật công nghệ xây dựng, thầy hướng dẫn, em đã quyết định thiết kế đề tài: “KHÁCH SẠN KAYA”. Khách Sạn được thiết kế 14 tầng và 1 tầng hầm Nội dung được phân công thiết kế và thể hiện như sau: Phần I : Kiến trúc (10%). Phần II: Kết cấu: (40%). Phần III: Thi công:(40%). Phần IV: Tính tổng mức đầu tư (10%) Phần Kiến Trúc 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2008-2012 SVTH: VÕ CHÍ HÙNG 50XD ĐỀ TÀI: KHÁCH SẠN KAYA GVHD CHÍNH: Th.S. PHẠM BÁ LINH PHẦN I: KIẾN TRÚC Nhiệm vụ -Mục đích sử dụng, công năng của công trình. -Thiết kế mặt bằng tổng thể. -Thiết kế các mặt bằng tầng. -Thiết kế 1 mặt cắt. -Thiết kế 2 mặt đứng. Phần Kiến Trúc 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2008-2012 SVTH: VÕ CHÍ HÙNG 50XD ĐỀ TÀI: KHÁCH SẠN KAYA GVHD CHÍNH: Th.S. PHẠM BÁ LINH PHẦN I: KIẾN TRÚC CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN “KHÁCH SẠN KaYa”: Du lịch là một trong những ngành phát triển hàng đầu của các tỉnh Duyên Hải Miền Trung. Những bãi biển đầy gió và cát ở đây đã thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và ngoài nước ghé thăm, nghĩ dưỡng.Để đáp ứng được nhu cầu lưu trú cho khách du lịch nên khách sạn Hòa Hiệp ra đời là một điều tất yếu của nhu cầu. khách sạn Kaya thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại và tiện nghi với trang thiết bị đẹp và sang trọng mang lại đẳng cấp cho khách lưu trú tại khách sạn. Với thiết kế 1 tầng hầm có sức chứa khoảng 24 xe ô tô và 65 xe máy đủ chổ đậu xe cho khách cũng như toàn bộ nhân viên làm việc tại khách sạn và gần 100 phòng ngủ sang trọng và tiện nghi đạt tiêu chuẩn 4 sao do Tổng cục du lịch Việt Nam cấp. Hơn nữa, khách sạn có 3 thang máy được thiết kế đẹp và hiện đại, 1 dành cho nhân viên và 2 dành cho khách để tránh tình trạng khách phải chờ đợi lâu. Phòng ốc được xây dựng với diện tích trung bình là 37m²/phòng, rộng rãi, thoáng mát đem lại sự thoái mái thực sự cho khách khi lưu trú tại Khách sạn Kaya. Hình 1. Khách sạn KaYa Phần Kiến Trúc 3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2008-2012 SVTH: VÕ CHÍ HÙNG 50XD ĐỀ TÀI: KHÁCH SẠN KAYA GVHD CHÍNH: Th.S. PHẠM BÁ LINH CHƯƠNG II: VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH: II.1. Vị trí của công trình: Khách sạn KaYa thuộc TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Khách sạn nằm trên hai trục đường lớn của thành phố đường Điện Biên Phủ và đường Hùng Vương. Khách sạn nằm ngay trung tâm của thành phố, gần bệnh viện, trường học, chợ, các khu mua sắm… nên rất dễ dàng cho khách thoả mãn những nhu cầu cá nhân của mình khi lưu trú tại khách sạn. Đặc biệt khách sạn rất gần biển thuận tiện cho việc tắm biển và vui chơi các trò chơi trên biển của khách. Xung quanh vị trí khách sạn còn có các cơ quan hành chính sự nghiệp cũng như các đơn vị kinh doanh, ngân hàng… rất thuận lợi cho các đoàn khách của chính phủ, các thương gia cũng như khách du lịch tới Phú Yên làm việc và du lịch. II.2. Điều kiện tự nhiên: II.2.1. Khí hậu thời tiết: • Tuy Hòa có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương nên mát mẻ dễ chịu trong cả năm. • Nhiệt độ trung bình năm là 26.5 • Độ ẩm trung bình năm : 80%. • Tổng lượng mua trung bình năm: 1.252 mm, 85% lượng mưa tập trung vào mùa mưa (tháng 9 – 12). • Giờ nắng trung bình : 2.482 giờ. • Gió : Hướng gió thịnh hành mùa khô là Đông Nam và Tây Nam, mùa mưa gió chính là Bắc và Đông Bắc, tốc độ 2 - 5m/s. II.2.2. Địa hình địa chất: • Địa hình : Khu vực hiện nay bằng phẳng do phần hạn tầng kỹ thuật dự án đã thi công xong. • Địa chất: (Xem báo cáo khảo sát địa chất) II.3. Điều kiện hạ tầng kĩ thuật: Khu đất hiện nay trống trải nằm trên 2 trục đường lớn cảu thành phố. Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước theo thiết kế kỹ thuật của dự án. Thuận lợi cho việc cung ứng vật tư và giao thông bên ngoài công trình. Phần Kiến Trúc 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2008-2012 SVTH: VÕ CHÍ HÙNG 50XD ĐỀ TÀI: KHÁCH SẠN KAYA GVHD CHÍNH: Th.S. PHẠM BÁ LINH Khu đất dự kiến xây dựng khách sạn phù hợp và tuân theo vị trí quy hoạch chi tiết được duyệt của dự án, thuận lợi trong kinh doanh và thi công xây dựng. II.4. Quy mô, mục đích sử dụng: II.4.1 Quy mô công trình: Khách sạn có; tổng diện tích xây dựng 1382.4 m2 Tổng diện tích sàn 1463.36m2. II.4.2 Mục đích sử dụng: Gần 100 phòng ngủ sang trọng và tiện nghi đạt tiêu chuẩn 4 sao do Tổng cục du lịch Việt Nam cấp. Phòng ốc được xây dựng với diện tích trung bình là 37m²/phòng. Nằm trong thành phố, khách sạn KaYa một trong những nơi nghĩ dưỡng sang trọng của TP nhằm giải quyết nơi cư trú cho khách du lịch. CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: III.1. BỐ TRÍ MẶT BẰNG: - Căn cứ vào đặc điểm mặt bằng khu đất, yêu cầu công trình thuộc tiêu chuẩn quy phạm nhà nước, phương hướng quy hoạch, thiết kế tổng mặt bằng công trình phải căn cứ vào công năng sử dụng của từng loại công trình, dây chuyền công nghệ để có phân khu chức năng rõ ràng đồng thời phù hợp với quy hoạch đô thị được duyệt, phải đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ. Bố cục và khoảng cách kiến trúc đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy, chiếu sáng, thông gió, chống ồn, khoảng cách ly vệ sinh. - Khu đất có 2 mặt tiếp giáp với đường lớn; khả năng thối lui 6m từ lộ giới cho tất cả các con đường đến mép tường ngoài công trình. Tổng thể có hai khối nhà cao 14 tầng và tầng hầm âm dưới mặt đất 2,2m. Khối nhà hình chữ vuông có 2 mặt tiền nằm trên 2 trục đường lớn. III.2. THIẾT KẾ CÁC MẶT BẰNG III.2.1. Nguyên lý thiết kế mặt bằng: Công trình có hình thức bố trí hợp lý, hình thức kiến trúc sang trọng. Thiết kế kiến trúc: các mặt đứng bề thế hiện đại, nghiêm trang, không phô trương. Giải pháp che chắn nắng hướng Tây được lưu ý. Công trình được xử lý kiến trúc phù hợp với quy hoạch tổng thể của khu vực, tạo vẻ đẹp mỹ quan cho các trục Phần Kiến Trúc 5
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.