tải ảnh và video lên fac từ desktop trong ubuntu

pdf
Số trang tải ảnh và video lên fac từ desktop trong ubuntu 6 Cỡ tệp tải ảnh và video lên fac từ desktop trong ubuntu 287 KB Lượt tải tải ảnh và video lên fac từ desktop trong ubuntu 0 Lượt đọc tải ảnh và video lên fac từ desktop trong ubuntu 0
Đánh giá tải ảnh và video lên fac từ desktop trong ubuntu
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tải ảnh và video lên Facebook từ Desktop trong Ubuntu 26 Nautilus Facebook Uploader là một ứng dụng nhỏ gọn, cho phép người dùng tải cả hình ảnh và video lên tài khoản Facebook của bạn, đồng thời có khả năng tạo album và thiết lập để ứng dụng tự động tải lên theo thời gian bạn ấn định. Trước khi bạn có thể tải ảnh hoặc video lên Facebook, bạn sẽ phải ủy quyền cho Nautilus Facebook Uploader truy cập vào tài khoản Facebook của bạn. Để tạo ra một album, bạn bấm nút Add, sau đó đặt tên cho album mới và bấm nút OK. Sau đó bạn có thể chọn các file ảnh mà mình muốn thêm vào album này bằng cách bấm nút Upload. Để xem trước những file ảnh bạn đã chọn, bạn kích chọn vào đường dẫn của album hiển thị trong khung Confirm Pictures. Bấm nút OK để bắt đầu tải lên các file ảnh hoặc video lên tài khoản Facebook của bạn. Quá trình tải các tập tin lên Facebook sẽ được thực hiện đồng thời một thanh tiến trình hiển thị với thời gian dự kiến để có thể tải hết các file ảnh hay video lên Facebook. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn một khoảng thời gian nhất định để ứng dụng tự động tải ảnh hoặc video lên Facebook của mình thông qua menu Upload. Bằng cách này, các file được chọn sẽ được tải lên sau một thời gian nhất định ví dụ như 5, 15, 30 phút, 1 giờ hoặc tùy theo thời gian bạn thiết lập. Sau khi quá trình upload hoàn tất, bạn sẽ nhận được hộp thoại thông báo về quá trình tải lên đã thành công. Bạn có thể bấm nút OK để được chuyển hướng đến Facebook profile của bạn để xem các tập tin đã tải lên. Bạn có thể tải về sử dụng Nautilus Facebook Uploader tại đây
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.