Sơ yếu lý lịch (Chứng tại phường xã chính quyền phường xã)

doc
Số trang Sơ yếu lý lịch (Chứng tại phường xã chính quyền phường xã) 2 Cỡ tệp Sơ yếu lý lịch (Chứng tại phường xã chính quyền phường xã) 29 KB Lượt tải Sơ yếu lý lịch (Chứng tại phường xã chính quyền phường xã) 10 Lượt đọc Sơ yếu lý lịch (Chứng tại phường xã chính quyền phường xã) 124
Đánh giá Sơ yếu lý lịch (Chứng tại phường xã chính quyền phường xã)
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LICH PHẦN I: LICH SỬ BẢN THÂN 1. Họ và tên: 2. Nam, Nữ: 3. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: 4. Thường trú số nhà: đường Phường, xã: Quận, huyện: 5. Dân tộc: Tôn giáo: 6. Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ: 7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn) 8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: tại 9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: tại 10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?) PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 11. Họ tên cha: Sinh năm: Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 Chỗ ở hiện nay: 12. Họ tên mẹ: Sinh năm: Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 Chỗ ở hiện nay: 13. Họ tên vợ (hoặc chồng) Sinh năm: Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 tại: Chỗ ở hiện nay: 14. Họ tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu? 15. Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu? Ngày tháng năm Người làm đơn (ký tên) Họ tên NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào, có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm. Ngày tháng năm UBND Phường, Xã Nguồn: TimViecNhanh.Com
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.