Sổ tay Sinh viên - ĐH Bách khoa

pdf
Số trang Sổ tay Sinh viên - ĐH Bách khoa 111 Cỡ tệp Sổ tay Sinh viên - ĐH Bách khoa 4 MB Lượt tải Sổ tay Sinh viên - ĐH Bách khoa 0 Lượt đọc Sổ tay Sinh viên - ĐH Bách khoa 17
Đánh giá Sổ tay Sinh viên - ĐH Bách khoa
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 111 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO SỔ TAY SINH VIÊN Hệ đào tạo tín chỉ Học kỳ II năm học 2011-2012 Đà Nẵng, tháng 11 - 2011 2 LỜI NÓI ĐẦU Phòng Đào tạo phát hành SỔ TAY SINH VIÊN trước mỗi học kỳ nhằm cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký học và các điều khoản nhà trường sẽ áp dụng khi xử lý học vụ trong học kỳ, năm học. Lịch học vụ và các nội dung được ghi trong sổ tay nêu rõ thời hạn của từng công việc và mang tính chất nghiêm khắc nên yêu cầu tất cả sinh viên phải đọc kỹ, hiểu cặn kẽ, nghiêm chỉnh thực hiện để tổ chức tốt quá trình học tập của bản thân và sự hoạt động của nhà trường. Sau khi sổ tay được phát hành, các thông tin mới hơn sẽ được thông báo tại các bảng tin của Phòng Đào tạo và tại website: http://daotao.dut.edu.vn Khi có ý kiến đóng góp hoặc có vấn đề cần được giải đáp, sinh viên có thể trình bày bằng giấy nộp tại Bàn số 1 (P108 – Phòng Đào tạo) hoặc gửi email đến các địa chỉ sau đây: Về đăng ký học, học phí, điểm: p.daotao.dky@dut.udn.vn Về các vấn đề khác: phongdt.dhbk@dut.udn.vn PHÒNG ĐÀO TẠO 3 4 NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ / GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÒNG A108 BÀN SỐ 1:  Nhận / Trả Hồ sơ xin ngưng học, quay lại học tập, thôi học;  Nhận / Trả Hồ sơ xin phúc khảo;  Nhận / Trả Hồ sơ miễn/ hoãn nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng; BÀN SỐ 2:  Nhận / Trả Hồ sơ đề nghị chứng nhận kết quả học tập;  Nhận / Trả Hồ sơ xin hoãn thi, xin thi bổ sung;  Nhận / Trả Hồ sơ xin làm Đồ án tốt nghiệp (Hệ niên chế);  Nhận Hồ sơ xin công nhận tốt nghiệp (Hệ niên chế); BÀN SỐ 3:  Hồ sơ Thẻ sinh viên;  Mật khẩu tài khoản sinh viên trong hệ thống đăng ký học; BÀN SỐ 4:  Xử lý thắc mắc của sinh viên trong thời gian đăng ký học;  Xử lý thắc mắc của sinh viên về nộp học phí; BÀN SỐ 5:  Nhận / Trả Hồ sơ đăng ký bổ sung học phần;  Nhận / Trả Hồ sơ xin rút học phần đã đăng ký;  Nhận hồ sơ xin đăng ký học cho sinh viên bị dừng tiến độ học tập BÀN SỐ 6:  Xử lý thắc mắc của sinh viên hệ niên chế về kết quả học tập;  Xử lý thắc mắc của sinh viên hệ niên chế khi đăng ký học ghép; PHÒNG A123 BÀN SỐ 8  Tiếp sinh viên các lớp tại trường thuộc hệ vừa làm vừa học;  Phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bằng tốt nghiệp;  Nhận / Trả: Hồ sơ chứng nhận, xác minh Bằng tốt nghiệp; BÀN SỐ 9  Tiếp sinh viên hệ vừa làm vừa học (đào tạo ngoài trường); BÀN SỐ 10  Thời khóa biểu;  Lịch thực hành, thí nghiệm. Lịch thi; 5 THỜI GIAN TIẾP SINH VIÊN  Buổi sáng:  Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h15  Ngày thứ Năm hàng tuần không tiếp sinh viên từ 08h00 đến 11h15 Khi làm việc với chuyên viên Phòng Đào tạo, sinh viên cần chuẩn bị kỹ nội dung cần trình bày, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Sinh viên cần phải thể hiện nếp sống có văn hoá, xếp hàng trật tự ... Phòng Đào tạo không giải quyết đối với sinh viên không thực hiện đúng trang phục học đường theo quy định của trường hoặc có thái độ, hành vi thiếu văn hóa khi giao tiếp. Sinh viên phải thường xuyên đọc thông báo ở website của trường. KÝ HIỆU VIẾT TẮT Phòng Đào tạo: PĐT Sinh viên: SV Học phần: HP Tín chỉ: TC Thời khoá biểu: TKB Học kỳ HK http://tinchi.dut.edu.vn website đăng ký học 6 1. LỊCH HỌC VỤ 1.1. Đăng ký học: SV đăng nhập hệ thống đăng ký học để đăng ký trực tuyến. Thời gian Đăng ký lần 1 như sau: 09/12 Khóa 07, 09 và 10LT đăng ký theo nhóm. 10/12 Khóa 10 đăng ký theo nhóm. 11/12 Khóa 11 đăng ký theo nhóm. 12/12 Khóa 08 & 11LT đăng ký theo nhóm. 14/12 - 16/12 Sinh viên tất cả các khóa đăng ký chung toàn trường 1.2. Điều chỉnh thời khoá biểu – Điều chỉnh đăng ký Có khả năng xảy ra lớp HP bị hủy do không đủ điều kiện để mở lớp nên SV phải xem thông báo tại website để biết và điều chỉnh đăng ký học. Điều chỉnh đăng ký qua mạng từ 17/12 đến hết ngày 18/12/2011. 1.3. Thời khoá biểu cá nhân Thông qua website, SV tự in TKB cá nhân để biết lịch học. Nếu có sự thay đổi về lịch học và phòng học, PĐT sẽ thông báo tại bảng thông báo của trường và website của PĐT. PĐT chỉ giải quyết thắc mắc về nhóm HP đăng ký, danh sách thi, lịch học, lịch thi khi SV trình TKB cá nhân. 1.4. Nộp học phí Thời gian nộp học phí: Từ 30/01/2012 đến 06/02/2012 Phương thức nộp: - Sinh viên khóa 06 – nộp tại Tổ Tài vụ. - Sinh viên các khóa còn lại – nộp qua tài khoản NH Đông Á Hết thời hạn nộp học phí nói trên, PĐT hủy đăng ký đối với SV không nộp học phí. - Tổ Tài vụ giao biên lai học phí từ ngày 13/02 đến 29/02/2011. 7 2. CÁC QUY ĐỊNH 2.1. Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, quy định của Trường Để biết thông tin và thực hiện đăng ký đúng, SV phải xem kỹ:  Chương trình đào tạo của ngành học trong cuốn CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO đã phát cho SV từ khi nhập học,  Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Quy định của Trường về đào tạo đại học đối với hệ chính quy,  Quy định của Trường về đào tạo đại học đối với hệ liên thông,  Quy định của Trường về đăng ký học và tổ chức thi,  Hướng dẫn Chuẩn bị đăng ký, Thực hiện đăng ký học, Nộp học phí, Lập đơn rút học phần đã đăng ký, Đề nghị trợ giúp – thắc mắc – khiếu nại về đăng ký học và nộp học phí.  SỔ TAY SINH VIÊN học kỳ 2 năm học 2011-2012. Các tài liệu trên có thể tải từ website đăng ký học. 2.2. Các điểm chú ý 2.2.1. Chú ý chung Khi thực hiện đăng ký trực tuyến, SV phải thoát ra khỏi website đăng ký học rồi đăng nhập lại và kiểm tra để biết chắc chắn rằng mình đăng ký có thành công hay không. Nếu đăng ký học lại, cải thiện hoặc học vượt, SV phải đăng ký ở nhóm có lịch học khác buổi (sáng/ chiều) so với các HP học đúng tiến trình. Với các lớp có kế hoạch thực tập trong học kỳ, SV bắt buộc phải đăng ký theo nhóm quy định để đảm bảo không trùng lịch thực tập, thực hành, lịch thi. PĐT không giải quyết đối với các sinh viên bị trùng lịch thi do không thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của PĐT. 8 SV không được phép hủy sau khi đã đăng ký và được duyệt xếp lớp đối với các lớp HP thực hành, thí nghiệm, thực tập, đồ án. Nếu muốn bổ sung thì phải có đơn và có ý kiến chấp thuận của bộ môn hoặc phòng thí nghiệm. Phòng Công tác sinh viên giải quyết về miễn học phí, giảm học phí, hoãn nộp học phí có thời hạn theo các quy định hiện hành. 2.2.2. Sinh viên có Quyết định ngưng học tạm thời Đối với những sinh viên có Quyết định ngưng học tạm thời do ốm đau, tai nạn, lý do cá nhân, …  PĐT sẽ hủy tất cả các học phần ở học kỳ Quyết định ngưng học được ban hành. Sinh viên chỉ được phép đăng ký học sau khi hoàn thành thủ tục quay lại học tập.  SV được hoàn lại 100% học phí sinh viên đã nộp trong học kỳ sau khi có Quyết định cho phép ngưng học tạm thời và PĐT xác nhận đã hủy học phần, ngoại trừ trường hợp ngưng học vì lý do cá nhân; 2.2.3. Về việc đăng ký học phần ở chương trình thứ 2 đối với các sinh viên học cùng lúc 2 chương trình Sinh viên đã có Quyết định học cùng lúc 2 chương trình, đăng ký học các học phần của chương trình thứ hai bằng ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC PHẦN. Thông qua website, SV tự lập và in đơn rồi nộp đơn cùng với bản photo Quyết định cho phép học chương trình 2 tại BÀN SỐ 5, trong thời gian từ ngày 14/12 đến 16/12/2011. 2.2.4. Về việc xét thôi học  Sau mỗi học kỳ, Trường xét thôi học đối với các sinh viên thuộc diện bị buộc ngưng đăng ký học phần mới, căn cứ theo nội dung của các Quyết định do Trường đã ban hành;  Buộc thôi học đối với SV rơi vào một trong các trường hợp sau: 9  Tự ý bỏ học, không có điểm thi một học kỳ (xét theo từng học kỳ).  Xét theo điểm trung bình chung học kỳ 2, hai học kỳ liên tiếp (học kỳ 1 và 2) theo Điều 16 của Quy chế 43 và mỗi năm xét một lần.  Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế 43.  Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ, hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách SV của trường. 2.2.5. Các chương trình liên kết với nước ngoài SV thuộc chương trình Kỹ sư Công nghệ Thông tin tăng cường tiếng Pháp, Kỹ sư Công nghệ Hoá học Dầu và Khí, Kỹ sư Xây dựng chương trình liên kết Việt - Nhật phải đăng ký cùng nhóm để thuận tiện trong việc học ngoại ngữ tăng cường. SV thuộc Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV), Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống số và Hệ thống nhúng, các lớp chất lượng cao học theo lớp học phần riêng. 2.2.6. Đăng ký thi đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ Năm học 2011 – 2012, PĐT tổ chức 5 đợt kiểm tra như sau: Đợt tháng 9/2011: Chủ nhật ngày 25/09/2011 Đợt tháng 10/2011: Chủ nhật ngày 30/10/2011 Đợt tháng 12/2011: Chủ nhật ngày 11/12/2011 Đợt tháng 3/2012: Chủ nhật ngày 11/03/2012 Đợt tháng 5/2012: Chủ nhật ngày 13/05/2012 Đợt tháng 6/2012: Chủ nhật ngày 17/06/2012 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.