Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013

pdf
Số trang Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 71 Cỡ tệp Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 347 KB Lượt tải Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 0 Lượt đọc Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 0
Đánh giá Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 71 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013 Số: 903/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 180/TTr-CP ngày 08/5/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 480 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH CÁC CÔNG DÂN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 903/QĐ-CTN ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch nước) 1. Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 28/3/1983 tại Vĩnh Long Hiện trú tại: Số 01/85 đường Hồng Quốc, khóm 004, cụm Khê Đầu, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 2. Lưu Thị Kim Nhiên, sinh ngày 29/9/1975 tại Tiền Giang Hiện trú tại: Lầu 7 số 127 đường Kiến Công Nhất, khóm 009, cụm Vũ Công, khu Đông, TP Tân Trúc Giới tính: Nữ 3. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 28/01/1987 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 7/35 Cảng Khẩu, khóm 005, cụm Cảng Nam, khu An Định, TP Đài Nam Giới tính: Nữ 4. Nguyễn Tuyết Hằng, sinh ngày 27/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Số 33 phố Long Đĩnh, khóm 001, cụm Đình Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật Giới tính: Nữ 5. Dương Thị Liếp, sinh ngày 11/11/1983 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: Số 318 đường Trung Kính, khóm 026, cụm Quốc Phú, TP Hoa Liên, huyện Hoa Liên Giới tính: Nữ 6. Trần Thị Thúy Điệp, sinh ngày 20/5/1984 tại Hải Dương Hiện trú tại: Số 903 đoạn 2, đường Lê Minh, khóm 002, cụm Hồ Dương, khu Tây Thuần, TP Đài Trung Giới tính: Nữ 7. Tống Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 27/01/1986 tại Tiền Giang Hiện trú tại: Lầu 4, số 1/341, đường Trung Hoa, khóm 018, cụm Trung Hoa, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 8. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 19/3/1981 tại Hải Dương Hiện trú tại: Lầu 9 số 35 phố Đài Tân, khóm 035, cụm Tích Huệ, khu Trung Hòa, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 9. Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 13/01/1976 tại An Giang Hiện trú tại: Số 210 đoạn 2 đường Quang Phục, khóm 009, cụm Lập Công, khu Đông, TP Tân Trúc Giới tính: Nữ 10. Hồ Nhì Múi, sinh ngày 17/12/1977 tại Đồng Nai Hiện trú tại: Số 3/100 đường Ngũ Phúc Nhất, khóm 009, cụm Phúc Hưng, khu Phượng Sơn, TP Cao Hùng Giới tính: Nữ 11. Phạm Thị Loan, sinh ngày 15/5/1975 tại Thanh Hóa Hiện trú tại: Số 210 đường Nam Khảm, khóm 014, thôn Cẩm Trung, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên Giới tính: Nữ 12. Nguyễn Thị Hồng Nhãn, sinh ngày 24/9/1986 tại Trà Vinh Hiện trú tại: Số 72 Nội Hải Kiều, khóm 007, thôn Nội Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên Giới tính: Nữ 13. Lâm Thị Trúc Linh, sinh ngày 10/3/1988 tại Sóc Trăng Hiện trú tại: Số 2 ngách 6 ngõ 170 đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 004, cụm Thụy Huệ, khu Trung Hòa, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 14. Phạm Thị Ngật, sinh ngày 03/5/1981 tại Thái Bình Hiện trú tại: Lầu 2/1 số 27 phố Nam Thuận Nhất, khóm 019, thôn Nam Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên Giới tính: Nữ 15. Trần Thị Hồng Trang, sinh ngày 09/9/1983 tại Sóc Trăng Hiện trú tại: Số 40 đường Nhân Ái, khóm 021, cụm Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm Giới tính: Nữ 16. Lưu Thanh Ngoan, sinh ngày 18/3/1983 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 8 ngõ 239 đường Gia Đông, khóm 006, cụm Gia Đông, khu Tịch Chỉ, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 17. Trương Thị Dương, sinh ngày 19/12/1980 tại An Giang Hiện trú tại: Số 3 ngõ 2 đường Chí Minh, khóm 020, cụm Ngũ Phúc, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên Giới tính: Nữ 18. Nguyễn Thị Băng, sinh ngày 06/11/1962 tại Thái Bình Hiện trú tại: Số 9 ngách 30 ngõ 161 đường Lã Quang, khóm 015, cụm Tam Nghĩa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa Giới tính: Nữ 19. Lư Quyên Phụng, sinh ngày 07/8/1985 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Lầu 5 số 43 ngách 34, ngõ 214, đoạn 1 đường Diên Bình, khóm 031, cụm Khách Nhã, khu Bắc, TP Tân Trúc Giới tính: Nữ 20. Tăng Thị Cô Ma, sinh ngày 15/5/1984 tại Sóc Trăng Hiện trú tại: Lầu 23 số 136 đoạn 3 đường Thừa Đức, khóm 011, cụm Tư Văn, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc Giới tính: Nữ 21. Nguyễn Thị Tam, sinh ngày 18/5/1982 tại Hải Dương Hiện trú tại: Số 126/4 Lệnh Hòa, khóm 012, cụm Lệnh Hòa, khu Tường Quân, TP Đài Nam Giới tính: Nữ 22. Võ Kim Giàu, sinh ngày 14/3/1986 tại Vĩnh Long Hiện trú tại: Lầu 5 số 27 đoạn 3, đường Nam Cảng, khóm 003, cụm Tây Tân, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc Giới tính: Nữ 23. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 18/5/1988 tại Cần Thơ Hiện trú tại: 68 Phó Lại, khóm 008, thôn Phó Lại, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa Giới tính: Nữ 24. Ngô Ngọc Tú, sinh ngày 13/7/1987 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 42 đường Hoa Hạ, khóm 020, cụm Điền Liên, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật Giới tính: Nữ 25. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 18/4/1984 tại Bình Dương Hiện trú tại: Lầu 6-1 số 89 đường Đức Phú, khóm 021, cụm Thụ Đức, khu Nam, TP Đài Trung Giới tính: Nữ 26. Phạm Thị Dung, sinh ngày 12/12/1990 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Số 254 ngõ 22 đường Đại Nguyên, khóm 010, cụm Đại Lâm, TP Đào Viên, huyện Đào Viên Giới tính: Nữ 27. Võ Thị Ngọc Loan, sinh ngày 08/12/1975 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Số 20/1 ngõ 21 đường Ngô Phượng, khóm 013, cụm Thuần Thúy, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 28. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 10/9/1987 tại Cà Mau Hiện trú tại: Số 162 đường Trung Sơn, khóm 010, cụm Kim Mỹ, khu Kim Sơn, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 29. Vũ Thị Trang, sinh ngày 12/8/1988 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Số 162 Đại Khang Lang, khóm 009, cụm Đại Khiết, TP Phác Tử, huyện Gia Nghĩa Giới tính: Nữ 30. Trần Thị Duy Linh, sinh ngày 17/4/1983 tại Tiền Giang Hiện trú tại: Số 5-3 ngách 16 ngõ 148 đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 009, cụm Long An, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 31. Thái Thị Kim Yến, sinh ngày 18/02/1988 tại An Giang Hiện trú tại: Số 62 đoạn 2, đường Vân Lâm, khóm 018, cụm Tây, thị trấn Đấu Lục, huyện Vân Lâm Giới tính: Nữ 32. Lê Thị Hồng, sinh ngày 12/5/1988 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 111-7 đường Nghĩa Hòa, khóm 005, cụm Nghĩa Hòa, khu Đại Liêu, TP Cao Hùng Giới tính: Nữ 33. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang Hiện trú tại: Số 6 phố Dân An, khóm 015, cụm Trung Trang, khu Đại Liêu, TP Cao Hùng Giới tính: Nữ 34. Trương Thị Cẩm Bấu, sinh ngày 27/5/1986 tại Sóc Trăng Hiện trú tại: Lầu 4 số 3 phố Thụy Ân, khóm 011, cụm Thụy Hưng, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng Giới tính: Nữ 35. Nguyễn Thị Nhẫn, sinh ngày 25/11/1980 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 1 ngõ 5 đường Thập Mậu, khóm 003, cụm Lê Thịnh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa Giới tính: Nữ 36. Trần Thị Hồng Nhung, sinh ngày 27/5/1981 tại Tây Ninh Hiện trú tại: Lầu 4 số 2, ngõ 61, phố Vĩnh An, khóm 019, cụm Tân Hòa, khu Tân Điếm, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 37. Nguyễn Thị Kim Linh, sinh ngày 29/01/1982 tại Vĩnh Long Hiện trú tại: Lầu 6 số 31 ngõ 18, đường Thụy Bình, khóm 011, cụm Tam Dân, TP Dương Mai, huyện Đào Viên Giới tính: Nữ 38. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 04/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Lầu 4 số 16 đoạn 3, đường Thừa Đức, khóm 004, cụm Phùng Lai, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc Giới tính: Nữ 39. Cao Thị Nang, sinh ngày 03/01/1983 tại Hậu Giang Hiện trú tại: Số 109 Đại Trạch, khóm 006, thôn Đại Trạch, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa Giới tính: Nữ 40. Chiếng Sủi Mùi, sinh ngày 26/10/1982 tại Bình Thuận Hiện trú tại: Số 16 ngõ 869 đường Văn Sơn, khóm 006, thôn Thượng Sơn, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc Giới tính: Nữ 41. Nguyễn Thị An, sinh ngày 26/6/1987 tại Nam Định Hiện trú tại: Số 3/3 Lục Cổ Lâm Khẩu, khóm 007, cụm Trọng Hòa, khu Kim Sơn, TP Tân Bắc Giới tính: Nữ 42. Võ Thị Đôi, sinh ngày 12/5/1968 tại Đồng Nai Hiện trú tại: Số 731, đoạn 6, đường Cát An, huyện Hoa Liên Giới tính: Nữ 43. Nguyễn Hồng Xuân, sinh ngày 15/11/1986 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 10/2 Hồ Vĩ Liêu, khóm 003, thôn Trấn Bắc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa Giới tính: Nữ 44. Trầm Thị Suối, sinh ngày 12/10/1983 tại Kiên Giang Hiện trú tại: 15/15 Điền Trung Ươm, khóm 3, thôn Bắc Cảng, Đại Viên, Đào Viên Giới tính: Nữ 45. Phạm Thị Lệ Hằng, sinh ngày 16/7/1985 tại Vĩnh Long Hiện trú tại: Số 86 Vô Thuận Tân, khóm 10, phường Tân Thích, khu Tây, TP Gia Nghĩa Giới tính: Nữ 46. Nguyễn Kim Loan, sinh ngày 02/9/1977 tại Vĩnh Long Hiện trú tại: Số 78, ngõ 367, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 002, phường Đại Đạo, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa Giới tính: Nữ 47. Lê Thị Mộng My, sinh ngày 10/10/1985 tại Cà Mau Hiện trú tại: Số 20, ngõ Tiền, khóm 001, thôn Đại Trang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa Giới tính: Nữ 48. Tằng Cún Bẩu, sinh ngày 04/10/1983 tại Đồng Nai Hiện trú tại: Số 2/24 Khê Châu, khóm 011, thôn Điền Tâm, xã Cổ Khâu, huyện Vân Lâm Giới tính: Nữ 49. Lê Hồng Thắm, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 54, ngõ 38 đoạn 2, đường Song Thập, khóm 012, phường Kim Hoa, khu Bắc, TP Đài Trung Giới tính: Nữ 50. Phạm Kim Thoa, sinh ngày 10/10/1986 tại Bạc Liêu Hiện trú tại: Số 118, đường Giáp Nam, khóm 019, phường Thanh Phố, khu Thanh Thủy, TP Đài Trung Giới tính: Nữ 51. Lê Thị Hương, sinh ngày 09/02/1984 tại Sóc Trăng Hiện trú tại: Số 22, lộ Bình Hòa 2, khóm 007, phường Tú Sơn, khu Đại Nha, TP Đài Trung Giới tính: Nữ 52. Huỳnh Thị Đẹt, sinh ngày 05/10/1983 tại An Giang Hiện trú tại: Số 3/5 Tiền Tiến, khóm 014, thôn Lộc Nam, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm Giới tính: Nữ 53. Dương Ngọc Hằng, sinh ngày 03/8/1983 tại An Giang Hiện trú tại: Số 8 Đông Điền, khóm 024, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm Giới tính: Nữ 54. Phòng Kim Phụng, sinh ngày 18/9/1986 tại Đồng Nai Hiện trú tại: Số 52, ngõ 18, đường Nam Minh Quang, khóm 023, phường Lê Minh, thị trấn Vân Lâm, huyện Chương Hóa Giới tính: Nữ 55. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 10/5/1985 tại Tiền Giang Hiện trú tại: Số 22, ngõ 77, đường Hưng Hoa Bộ, khóm 008, phường Hưng An, thôn Hưng An, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông Giới tính: Nữ 56. Ngô Thị Tiến, sinh ngày 25/5/1978 tại Hậu Giang Hiện trú tại: Số 16, ngõ Phúc Trúc, khóm 010, thôn Tứ Phương, xã Vĩnh Thịnh, huyện Chương Hóa Giới tính: Nữ 57. Trần Thị Hường, sinh ngày 01/01/1988 tại Thừa Thiên Huế Hiện trú tại: Số 2, ngách 42, ngõ 203, đường Trung Hiếu, khóm 012, phường Thành Công, huyện Vĩnh Khang, TP Đài Nam Giới tính: Nữ 58. Nguyễn Hoàng Diễm Thụy, sinh ngày 15/4/1982 tại Tây Ninh Hiện trú tại: Phòng 601, số 83/5 đường Văn Hóa, khóm 017, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc Giới tính: Nữ 59. Phan Thị Mộng Linh, sinh ngày 11/7/1985 tại Đồng Tháp Hiện trú tại: Số 435, ngõ Cổ Tùng Tây, khóm 052, phường Sùng Lan, TP Bình Đông, huyện Bình Đông Giới tính: Nữ 60. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 29/7/1974 tại Bến Tre Hiện trú tại: Số 15, ngách 2, ngõ 555, đường Duyên Hải, đoạn 4, khóm 006, thôn Phúc Nam, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa Giới tính: Nữ 61. Lý Thị Kim Thoa, sinh ngày 12/12/1985 tại Tiền Giang Hiện trú tại: Số 54/3 Côn Thân, khóm 006, thôn Côn Thân, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam Giới tính: Nữ 62. Lê Thị Liễu, sinh ngày 25/6/1981 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 3 ngõ 55, đường Nhân Hòa 3, khóm 006, phường Nhân Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên Giới tính: Nữ 63. Trần Thị Bích Thuận, sinh ngày 25/8/1983 tại Trà Vinh
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.