Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013

pdf
Số trang Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 14 Cỡ tệp Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 164 KB Lượt tải Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 0 Lượt đọc Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 0
Đánh giá Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 14 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013 Số: 900/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 179/TTr-CP ngày 08/5/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 94 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-CTN ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch nước) 1. Bùi Mạnh Cường, sinh ngày 08.4.1992 tại Hải Dương Hiện trú tại: Hochschul str.46, 01069 Dresden Giới tính: Nam 2. Bùi Huỳnh Thành Vinh, sinh ngày 12.7.1995 tại Đức Hiện trú tại: Lerchen Str 15, 26931 Elsfleth Giới tính: Nam 3. Nguyễn Yến Linh, sinh ngày 25.6.1999 tại Đức Hiện trú tại: Haupt str.24b, Luthe-Wunsterf 31515 Giới tính: Nữ 4. Lê Lan Phương, sinh ngày 04.10.1985 tại Hà Nội Hiện trú tại: Hummering 9, 31855 Aerzen Giới tính: Nữ 5. Phùng Ngọc Tuyết Hằng, sinh ngày 15.10.1974 tại Bạc Liêu Hiện trú tại: Berner Heerweg 100, 22159 Hamburg Giới tính: Nữ 6. Phạm Quân Michael, sinh ngày 24.4.2004 tại Đức Hiện trú tại: Dammweg 27, 84130 Dingolfing Giới tính: Nữ 7. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 12.5.1965 tại Hải Dương Hiện trú tại: Rontgen 16, 76870 Kandel Giới tính: Nam 8. Lê Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 09.02.1999 tại Đức Hiện trú tại: Berliner str.18, Hagen 58135 Giới tính: Nữ 9. Trần Lệ Xuân, sinh ngày 15.8.1992 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Sulzbachgasse 14, 70372 Stuttgart Giới tính: Nữ 10. Bùi Phương Mai, sinh ngày 02.10.1992 tại Hà Nội Hiện trú tại: Anton-Makarenko str.21, 18106 Rostock Giới tính: Nữ 11. Đào Thị Hiền, sinh ngày 09.12.1986 tại Nam Định Hiện trú tại: Silberne-kranz-Gasse 1, 93047 Regensburg Đức Giới tính: Nữ 12. Mai Trung Hiếu, sinh ngày 27.6.2005 tại Đức Hiện trú tại: Silberne-kranz-Gasse 1, 93047 Regensburg Giới tính: Nam 13. Bùi Thị Xuân Anh, sinh ngày 20.12.1985 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Elisabeth Mann Borgese str.3, 81829 München Giới tính: Nữ 14. Nguyễn Trí Thành, sinh ngày 05.5.1992 tại Đức Hiện trú tại: Haupt str.24b, Luthe Wunstorf 31515 Giới tính: Nam 15. Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 23.8.1993 tại Đức Hiện trú tại: Stadtfeldstr.8b, 94469 Deggendorf Giới tính: Nam 16. Trịnh Đức Tân, sinh ngày 24.8.1994 tại Đức Hiện trú tại: Hammerweg 07, 06842 Dessau Rossland Giới tính: Nam 17. Đặng Thị Su Mi, sinh ngày 14.10.1996 tại Đức Hiện trú tại: Stukenborgen, str.12 49377 in Vechta, Oldenburg Giới tính: Nữ 18. Phạm Hoàng Tony, sinh ngày 05.4.1997 tại Đức Hiện trú tại: Dammweg 27, 84130 Dingo Fing Giới tính: Nam 19. Phạm Đan Heike, sinh ngày 03.4.1992 tại Đức Hiện trú tại: Biewerer str.30a, 54293 Trier Giới tính: Nữ 20. Linda Nguyễn, sinh ngày 28.9.2002 tại Đức Hiện trú tại: Am Rotweinberg 21, 65694 Runkel Giới tính: Nữ 21. Nguyễn Jerry Đức, sinh ngày 23.02.1996 tại Đức Hiện trú tại: Am Rot Weinberg 21, 65594 Runkel Giới tính: Nam 22. Phạm Tony Thanh Long, sinh ngày 15.11.1995 tại Đức Hiện trú tại: Vordere Kirl str.74, 73033 Goppingen Giới tính: Nam 23. Lê Thị Thanh Vân, sinh ngày 21.6.1996 tại Đức Hiện trú tại: Otto Nuschke str.3, 06672 Hohenmolsen Giới tính: Nữ 24. Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 02.4.1993 tại TP. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Adalbertstr.30, 60486 Frankfurt am Main Giới tính: Nữ 25. Nguyễn Nhật Hải, sinh ngày 27.3.1996 tại Đức Hiện trú tại: Bahnhof str.1, 36341 Lauterbach Giới tính: Nam 26. Phạm Thanh Thảo, sinh ngày 15.6.1992 tại LB Nga Hiện trú tại: Groser Zimmerhof 6, 38300 Wolfenbuttel Giới tính: Nữ 27. Hoàng Anh, sinh ngày 19.02.1981 tại Hà Nội Hiện trú tại: Weikenrather str.19, 52074 Aachen Giới tính: Nam 28. Lý Anh Tú, sinh ngày 29.10.2000 tại Hà Nội Hiện trú tại: Leonrodstr.55 c, 80636 Munche Giới tính: Nam 29. Đỗ Nam Tiến, sinh ngày 17.7.1998 tại Đức Hiện trú tại: Uber den Steinen 34, 06449 Aschersleben Giới tính: Nam 30. Lưu Minh Phúc, sinh ngày 21.9.2002 tại Đức Hiện trú tại: Plattenhardter str.9/1, 70794 Filderstadt Giới tính: Nam 31. Lưu Duyên Billy Minh, sinh ngày 02.02.2001 tại Đức Hiện trú tại: Plattenhardter str 9/1, 70794 Filderstadt Giới tính: Nam 32. Dương Đức Huy, sinh ngày 21.12.1994 tại Đức Hiện trú tại: Juden str.8, 06667 Weißenfals Giới tính: Nam 33. Lại Tường Vi, sinh ngày 01.02.1992 tại Đức Hiện trú tại: Freihof str.9, 73033 Goppingen Giới tính: Nữ 34. Bùi Hải Linh, sinh ngày 15.11.2003 tại Đức Hiện trú tại: Kasinostr.125, 64293 Darmstadt Giới tính: Nữ 35. Bùi Nguyên Khang, sinh ngày 06.9.1997 tại Đức Hiện trú tại: Kasinostr.125, 64293 Darmstadt Giới tính: Nam 36. Trần Hiền Thương, sinh ngày 25.5.1992 tại Đức Hiện trú tại: Pestalozzi Str.1, 30451 Hannover Giới tính: Nữ 37. Lưu Phương Hoài, sinh ngày 21.12.1991 tại Đức Hiện trú tại: Ginnheimer Landstr.42, 60487 Frankfurt am Main Giới tính: Nam 38. Nguyễn Thu Hòa, sinh ngày 24.7.1987 tại Hà Nội Hiện trú tại Katharina- Geister Str.13, 85356 Freising Giới tính: Nữ 39. Lê Emmy, sinh ngày 19.02.1995 tại Đức Hiện trú tại: Bahnhofstr.23, 31754 Northeim Giới tính: Nữ 40. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 23.02.1983 tại Hà Nội Hiện trú tại: Im Münchsgraben 16, 61130 Nidderau Giới tính: Nữ 41. Nguyễn Anh Nguyên, sinh ngày 08.7.1984 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Im Münchsgraben 16, 61130 Nidderau Giới tính: Nam 42. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 06.9.1995 tại Đức Hiện trú tại: Bernburgerweg 5, 68309 Mannheim Giới tính: Nữ 43. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 20.7.1999 tại Đức Hiện trú tại: Bernburgerweg 5, 68309 Mannheim Giới tính: Nữ 44. Phạm Đức Việt, sinh ngày 13.10.1992 tại Đức Hiện trú tại: Sud str.2, 04539 Groitzsch Giới tính: Nam 45. Nguyễn Anh Hào, sinh ngày 26.11.1999 tại Đức Hiện trú tại: Kapellen str.104, 52499 Baesweller Giới tính: Nam 46. Vũ Thị Thu Hoài, sinh ngày 16.6.1981 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Bachstr.6, 65558 Burgschwalbach Giới tính: Nữ 47. Nguyễn Mai Thanh, sinh ngày 10.3.1969 tại Hà Nội Hiện trú tại: Mergelgrund 14, 27793 Wildeshausen Giới tính: Nữ 48. Phạm Hoàn Long, sinh ngày 01.11.1998 tại Đức Hiện trú tại: Mergelgrund 14, 27793 Wildeshausen Giới tính: Nam 49. Phạm Maria Thanh Mai, sinh ngày 15.01.2004 tại Đức Hiện trú tại: Mergelgrund 14, 27793 Wildeshausen Giới tính: Nữ 50. Lê Hồng Đức An Daniel, sinh ngày 02.10.1996 tại Đức Hiện trú tại: Veit Stoß Str.1, 55218 Ingelheim Giới tính: Nam 51. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 01.12.1994 tại Đức Hiện trú tại: Brehm str.83, 76870 Kandel Giới tính: Nam 52. Nguyễn Thu Mai Phương, sinh ngày 13.01.1992 tại Đức Hiện trú tại: Brehm Str.83, 76870 Kandel Giới tính: Nữ 53. Trần Đức Hải, sinh ngày 22.9.1993 tại Đức Hiện trú tại: Orffstr.14, 90439 Nurnberg Giới tính: Nam 54. Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 27.9.1994 tại Đức Hiện trú tại: Greising str.5, 97074 Wurzburg Giới tính: Nam 55. Đặng Quế Trân, sinh ngày 24.8.1995 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Kurfuist heinrich str.1, 57462 Olpe Giới tính: Nữ 56. Đặng Thị Thủy, sinh ngày 08.01.1959 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Kurfurst Heinrich str.1, 57462 Olpe Giới tính: Nữ 57. Trần Thị Thủy Nguyên, sinh ngày 24.01.1995 tại Đức Hiện trú tại: Verdistr 4, 53115 Bonn Giới tính: Nữ 58. Trần Thế Thiên, sinh ngày 09.11.1997 tại Đức Hiện trú tại: Verdistr 4. 53115 Bonn Giới tính: Nam 59. Đặng Trà My, sinh ngày 10.8.1998 tại Đức Hiện trú tại: Wiesenstr.48, 67655 Kaiserslautern Giới tính: Nữ 60. Nguyễn Nhật Phong, sinh ngày 08.12.1995 tại Đức Hiện trú tại: Oppenheimer landstr.85, 60596 Frankfurt am Main Giới tính: Nam 61. Lê Uyên Thy, sinh ngày 14.12.1994 tại Đức Hiện trú tại: Praunheimer weg 5, 60439 Frankfurt am Main Giới tính: Nữ 62. Nguyễn Hải Ninh, sinh ngày 16.7.1987 tại Hà Nội Hiện trú tại: Blomberg str.46, 81825 Munchen Giới tính: Nam 63. Đoàn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 31.8.1995 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Stein Str.31, 47798 Krefeld Giới tính: Nữ 64. Nguyễn Viết Hưng, sinh ngày 16.01.1955 tại Hà Nội Hiện trú tại: Graben str.11, Hersbuck Giới tính: Nam 65. Nguyễn Viết Huy, sinh ngày 07.8.1982 tại Hà Nội Hiện trú tại: Briver Allee 8, 91207 Lauf a.d Pegnitz Giới tính: Nam 66. Trần Hồng Đức, sinh ngày 08.6.1992 tại Đức Hiện trú tại: Am makt str.9, 54439 Saarburg Giới tính: Nam 67. Trần Hồng Hải, sinh ngày 17.7.1994 tại Đức Hiện trú tại: Am Mark str.9, 54439 Saarburg Giới tính: Nữ 68. Lê Minh Đức, sinh ngày 18.7.1995 tại Đức Hiện trú tại: Hafner str 9, 89165 Dietenheim Giới tính: Nam 69. Đào Thị Thùy Trang, sinh ngày 14.12.1995 tại Đức
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.