Quyết định 868/QĐ-CTN năm 2013

pdf
Số trang Quyết định 868/QĐ-CTN năm 2013 24 Cỡ tệp Quyết định 868/QĐ-CTN năm 2013 188 KB Lượt tải Quyết định 868/QĐ-CTN năm 2013 0 Lượt đọc Quyết định 868/QĐ-CTN năm 2013 0
Đánh giá Quyết định 868/QĐ-CTN năm 2013
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 24 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013 Số: 868/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 167/TTr-CP ngày 24/4/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 169 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 868/QĐ-CTN ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch nước) 1. Tống Quỳnh Duyên, sinh ngày 25/12/1994 tại Đức Hiện trú tại: Baikonurweg 50, 08066 Zwickau Giới tính: Nữ 2. Nguyễn Thu Maggie, sinh ngày 27/02/1996 tại Đức Hiện trú tại: Mittlerer Hasenpfad 39, 60598 Frankfurt Giới tính: Nữ 3. Phạm Việt Đức, sinh ngày 14/6/1994 tại Đức Hiện trú tại: Johannes-Meissel-Weg 1, 99192 Nesse-Apfelstädt OT Neudietendorf Giới tính: Nam 4. Đinh Thị Hồng Cúc Wielage, sinh ngày 29/8/1965 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Eyber Str.65, 91522 Ansbach Giới tính: Nữ 5. Vũ Tiến Đạt, sinh ngày 21/8/1986 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Grosskolnstr.6, 52062 Aachen Giới tính: Nam 6. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 01/01/1989 tại Hà Nội Hiện trú tại: Alfond-Auer- str.4, 93053 Regensburg Giới tính: Nữ 7. Nguyễn Xuân Lan, sinh ngày 22/01/1971 tại Hà Nội Hiện trú tại: Florinsmarkt 2A; 56068 Koblenz Giới tính: Nữ 8. Từ Tạ Hoàng Mai Anh, sinh ngày 16/8/1996 tại Đức Hiện trú tại: Rosenstr.17, 26897 Esterwegen Giới tính: Nữ 9. Đinh Tiến Tô, sinh ngày 16/5/1999 tại Đức Hiện trú tại: Katharinen Str.8, 08056 Zwickau Giới tính: Nam 10. Trần Lan Hương, sinh ngày 11/11/1989 tại Hà Nội Hiện trú tại: 45 Kreuzbergring, 37075 Gottingen Giới tính: Nữ 11. Nguyễn Quốc Sĩ, sinh ngày 17/7/1998 tại Đức Hiện trú tại: Auf Demsand 34, 67434 Neustadt weistr Giới tính: Nam 12. Trần Lê Anh Nguyên, sinh ngày 16/12/1997 tại Đức Hiện trú tại: Otto Rothe str.9, 07549 Gera Giới tính: Nam 13. Trần Quốc Phong, sinh ngày 16/5/1995 tại Đức Hiện trú tại: Neuwied 56564, Landendorferstr.106 Giới tính: Nam 14. Nguyễn Tiến Trung, sinh ngày 15/3/1989 tại Hà Nội Hiện trú tại: Große Holl 38, 22115 Hamburg Giới tính: Nam 15. Phạm Đức Khang, sinh ngày 17/7/1993 tại Đức Hiện trú tại: Stemplinger Anger 15, 81737 München Giới tính: Nam 16. Phạm Thùy Anh, sinh ngày 04/10/1999 tại Đức Hiện trú tại: Stemplingeranger 15/3, 81737 München Giới tính: Nữ 17. Phạm Thùy Chi, sinh ngày 02/7/1989 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Kastanien Str.11, 67065 Ludwigshafen am Rhein Giới tính: Nữ 18. Vũ Trung Phong, sinh ngày 04/11/1993 tại Đức Hiện trú tại: Heinrich Lubke str 9/8; 81737 Munchen Giới tính: Nam 19. Bùi Quang Hiếu, sinh ngày 22/6/2001 tại Đức Hiện trú tại: Rossweiner Str.06, 04720 Döbeln Giới tính: Nam 20. Nguyễn Thái Tùng, sinh ngày 30/01/1998 tại Đức Hiện trú tại: Heseberg Weg 13, 31228 Peine Giới tính: Nam 21. Bùi Thanh Mai, sinh ngày 28/12/1987 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Lorenzstr.10, 95028 Hof Giới tính: Nữ 22. Ứng Diệu Linh, sinh ngày 25/4/1998 tại Đức Hiện trú tại: Brenz Str.9, 89518 Heidenheim Giới tính: Nữ 23. Đinh Yvonne, sinh ngày 18/10/1998 tại Đức Hiện trú tại: Bruggemannstraße 1, 49163 Hunterburg Giới tính: Nữ 24. Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 23/12/1978 tại Bến Tre Hiện trú tại: Munsterstr.219, 44145 Dortmund Giới tính: Nữ 25. Bùi Việt Hải, sinh ngày 08/11/1994 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Lorenz str.10, 95028 Hof Giới tính: Nam 26. Phạm Thị Thu Thủy, sinh ngày 29/5/1995 tại Đức Hiện trú tại: St.-Petersburger Str.29, 18107 Rostock Giới tính: Nữ 27. Nguyễn Tuấn Long, sinh ngày 11/12/1995 tại Đức Hiện trú tại: Arndstr.20, 97072 Wurzburg Giới tính: Nam 28. Vương Thị Huyền, sinh ngày 12/01/1977 tại Hải Dương Hiện trú tại: Bruch Str.24, 30938 Burgwedel Giới tính: Nữ 29. Chu Trung Toàn, sinh ngày 06/8/1997 tại Đức Hiện trú tại: Siegener Str.4, 08523 Plauen Giới tính: Nam 30. Phạm Anh Sơn, sinh ngày 27/7/1998 tại Đức Hiện trú tại: St.-Petersburger Str.29, 18107 Rostock Giới tính: Nam 31. Nguyễn Tiến Hưng, sinh ngày 02/7/1996 tại Đức Hiện trú tại: Stockart Str.16a, 04277 Leipzig Giới tính: Nam 32. Phan Hồng Hạnh, sinh ngày 01/11/1984 tại Hà Nội Hiện trú tại: L 15, 11, 68161 Mannheim Giới tính: Nữ 33. Lương Đức Hiếu Kevin, sinh ngày 29/11/1996 tại Đức Hiện trú tại: Erlkonig Weg 5, 30823 Garbsen Giới tính: Nam 34. Lê Quý Đôn, sinh ngày 21/10/2000 tại Đức Hiện trú tại: Berliner Str. 18-20, 04105 Leipzig Giới tính: Nam 35. Lương Đức Hòa Robin, sinh ngày 25/4/2000 tại Đức Hiện trú tại: Erlkonig Weg 5, 30823 Garbsen Giới tính: Nam 36. Lê Thị Hà Mi, sinh ngày 14/5/1995 tại Đức Hiện trú tại: Berliner Str. 18-20, 04105 Leipzig Giới tính: Nữ 37. Đồng Thúy An, sinh ngày 23/9/2000 tại Đức Hiện trú tại: Ratiborer Weg 2, 30519 Hannover Giới tính: Nữ 38. Phạm Tiến Thông, sinh ngày 12/8/2000 tại Đức Hiện trú tại: Jetterhof 12, 70794 Filderstadt Giới tính: Nam 39. Trần Thị Phương Quỳnh, sinh ngày 27/02/1990 tại Nam Định Hiện trú tại: Bindstr.7, 88239 Wangen im Allgau Giới tính: Nữ 40. Nguyễn Mỹ Linh, sinh ngày 29/6/1993 tại Đức Hiện trú tại: Haldensleber str.23, Magdeburg Giới tính: Nữ 41. Trần Huyền Trang, sinh ngày 12/3/1991 tại Đức Hiện trú tại: Halberstadter str.29a, 39112 Magdeburg Giới tính: Nữ 42. Hà Mạnh Hoàng Hiệp, sinh ngày 08/7/1997 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: Bruchstr 24, 30938 Burgwedel Giới tính: Nam 43. Lê Hải Trung, sinh ngày 21/5/1980 tại Hà Nội Hiện trú tại: Wilhelm Deecke Str.4, 29227 Celle Giới tính: Nam 44. Vũ Việt Phong, sinh ngày 30/10/1995 tại Đức Hiện trú tại: Haupt Str.10, 55585 Hochstätten Giới tính: Nam 45. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 24/11/1997 tại Đức Hiện trú tại: Parkweg 47, 28832 Achim Giới tính: Nữ 46. Tạ Huy Danh, sinh ngày 29/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Arrode 3, 33790 Halle (Westf) Giới tính: Nam 47. Bạch Phương Hoa, sinh ngày 11/10/1981 tại Hà Nội Hiện trú tại: Arrode 3, 33790 Halle (Westf) Giới tính: Nữ 48. Tạ Huy Bảo Đức, sinh ngày 07/3/2009 tại Đức (con c. Hoa) Hiện trú tại: Arrode 3, 33790 Halle (Westf) Giới tính: Nam 49. Nguyễn Stefan, sinh ngày 13/6/1991 tại Đức Hiện trú tại: Martin Luther str.65, 70771 Leinfelden- Echterdingen Giới tính: Nam 50. Nguyễn Hữu Thiện, sinh ngày 19/3/1996 tại Đức Hiện trú tại: Spitalbach 12, 67433 Neustadt/Wein Giới tính: Nam 51. Hoàng Ngọc Nhẹ, sinh ngày 14/02/1963 tại Long An Hiện trú tại: Spilcker Str.2, 30625 Hannover Giới tính: Nữ 52. Tân Minh Hoàng, sinh ngày 22/4/2002 tại Đức Hiện trú tại: Mayener Str.88. Koblenz Giới tính: Nam 53. Tân Minh Nhật, sinh ngày 27/10/1996 tại Đức Hiện trú tại: Mayener Str.88. Koblenz Giới tính: Nam 54. Trương Tuấn Anh, sinh ngày 02/10/1996 tại Đức Hiện trú tại: Blumenstr.9, 26209 Hatten Giới tính: Nam 55. Trương Tuấn Phước, sinh ngày 12/9/1995 tại Đức Hiện trú tại: Blumenstr.9, 26209 Hatten Giới tính: Nam 56. Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 05/9/1970 tại Phú Thọ Hiện trú tại: Granhn str.3, 30165 Hannover Giới tính: Nam 57. Trần Công Đức Andreas, sinh ngày 27/11/1995 tại Đức Hiện trú tại: Kottenheimer str.4a; 56729 Ettringen Giới tính: Nam 58. Trần Đức Hà, sinh ngày 05/6/1997 tại Đức Hiện trú tại: Straße des Friedens 61, 09212 Limbach- Oberfrohna Giới tính: Nam 59. Lê Thanh Phong, sinh ngày 08/7/1992 tại Đức Hiện trú tại: Arndt str.5, 49716 Meppen Giới tính: Nam 60. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 24/01/1967 tại Phú Thọ Hiện trú tại: Fichtestr.45, 31137 Hildesheim Giới tính: Nữ 61. Nguyễn Thị Sơn Ánh, sinh ngày 16/12/1991 tại Đức Hiện trú tại: Haupt Str.21, 97424 Schweinfurt Giới tính: Nữ 62. Vũ Minh, sinh ngày 21/01/2009 tại Đức Hiện trú tại: Gran Str.3, 30165 Hannover Giới tính: Nam 63. Trần Thị Quỳnh Như Julia, sinh ngày 22/4/2001 tại Đức Hiện trú tại: Schneewittchen Weg 28, 30179 Hannover Giới tính: Nữ 64. Trần Trung Kiên David, sinh ngày 23/9/1998 tại Đức Hiện trú tại: Schneewittchen Weg 28, 30179 Hannover Giới tính: Nam 65. Đinh Thùy An, sinh ngày 12/4/1997 tại Đức Hiện trú tại: Koldemeyer Weg 12, 30519 Hannover Giới tính: Nữ 66. Phạm Odaiphi, sinh ngày 19/3/1999 tại Đức Hiện trú tại: Dittrichplatz 7, 08523 Plauen Giới tính: Nam 67. Hoàng Nhung, sinh ngày 23/10/1995 tại Đức Hiện trú tại: Landhaus Str.8, 70182 Stuttgart Giới tính: Nữ 68. Nguyễn Đức Hạnh, sinh ngày 23/01/1964 tại Hà Nội Hiện trú tại: Angermaier str39c, 85356 Freising Giới tính: Nam 69. Đào Ngọc Thắng, sinh ngày 30/7/1996 tại Đức Hiện trú tại: Ziegel Str.43, 63065 Offenbach am main
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.