Phát triển các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả

pdf
Số trang Phát triển các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả 2 Cỡ tệp Phát triển các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả 334 KB Lượt tải Phát triển các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả 0 Lượt đọc Phát triển các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả 13
Đánh giá Phát triển các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Center for Excellence in Management Development University of Economics – Hochiminh City To g eth e! n i h er, We S 196 Tran Quang Khai, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84-8) 3848-3107 Fax: (84-8) 3848-3252 Email: cemd@ueh.edu.vn Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn Phát triển các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả Thế giới ngày nay được đặc trưng bởi toàn cầu hóa, sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và các nhu cầu xã hội, và sự biến động và hỗn loạn ngày càng tăng. Trong điều kiện đó, các tổ chức hiện đại đã phải có khả năng để thích ứng với những đặc điểm của môi trường cũng như hoạt động có hiệu quả để đạt tới tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu của tổ chức. Khóa học được thiết kế trên cơ sở những nghiên cứu đã được khẳng định trên thế giới về tầm quan trọng của những kỹ năng làm việc hiệu quả của thế kỷ thứ 21 (Boyatzis, 1980; Carnevale, Gainer, & Meltzer, 1990; SCANS, 1991; Whetten & Cameron, 1993; Overtoom, 2000; Minzberg, 2004), và kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các tổ chức thành công trên thế giới. Những kỹ năng này được xem là những năng lực quan trọng nhất giúp cho thành công của các tổ chức hiện đại trong thế kỷ thứ XXI và đã trở thành chuẩn mực cho hệ thống giáo dục và đào tạo ở Mỹ, Cananda, Australia, New Zealand, và các quốc gia trong khối OECD… và được các tổ chức thành công trên thế giới coi trọng hàng đầu. Thông qua khóa học, bên cạnh những kỹ năng cốt yếu như Giải quyết vấn đề sáng tạo, Truyền đạt, Quản lý Xung đột, Đàm phán, và Quản lý việc hoàn thiện và phát triển bản thân, những người tham gia còn được phát triển thêm các kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy, và kỹ năng hỗ trợ và làm dễ dàng - những kỹ năng này là cực kỳ quan trọng của người lao động trong các tổ chức và xã hội hiện đại. Đây là những kỹ năng mà các tổ chức thành công trên thế giới tìm kiếm (thể hiện thông qua các quảng cáo tuyển nhân lực) và coi trọng (thể hiện thông qua kinh phí và thời gian đầu tư cho cán bộ và nhân viên trong các công ty) – được khẳng định trong nghiên cứu 26.000 công ty thành công trên toàn thế giới. Lợi ích của các khóa đào tạo kỹ năng này đã được xác nhận qua sự việc các công ty lớn như Mercedes, ACB, FPT, Vietnam Airlines: TIAGS, TCS, Biti’s, ITD, SIEMENS, AGTEX, VP BANK, AN BINH BANK, GfK, LOTUS STEEL, VIFON, TMA, CAO THẮNG, SCANCOM, APS, SSP, VMAX, IPC…đã thường xuyên cử người tham gia các khóa học để phát triển các kỹ năng này. Đối tượng tham dự: Các nhà quản trị của các doanh nghiệp, các tổ chức, và những người quan tâm tới việc phát triển các kỹ năng để giải quyết các vấn đề cụ thể của tổ chức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công ty và cá nhân. Mục tiêu, và Chương trình: • Kỹ năng Giải quyết Vấn đề Sáng tạo: (4 buổi) (1) Mô tả và phân tích vấn đề, (2) Sử dụng các công cụ Logic và Sáng tạo để nhận dạng nguyên nhân của vấn đề, (3) Sử dụng các công cụ Logic và Sáng tạo để phát triển những giải pháp sáng tạo và xác định được giải pháp nào là tốt nhất, và (4) Thực hiện giải pháp đã chọn và lượng giá hiệu quả của nó. • Kỹ năng Truyền đạt: (4 buổi) (1) Mô tả quá trình truyền đạt, (2) Nhận biết và nâng cao năng lực nhận thức để truyền đạt hiệu quả, (3) Nhận biết ảnh hưởng của văn hoá tới truyền đạt trong điều kiện đa văn hoá, (4) Phát triển các năng lực truyền đạt phi lời nói, (5) Phát triển các kỹ năng truyền đạt cơ bản, cốt yếu: Kỹ năng Lắng nghe, Kỹ năng Trình bày, và Kỹ năng Phản hồi. • Kỹ năng Quản lý Xung đột: (1 buổi) (1) Xác định được phong cách xử lý xung đột của bản thân, (2) Chọn lựa được các chiến lược phù hợp xử lý các xung đột, và (3) Phát triển các kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng. “Together, We Shine!” – “Cùng nhau, Chúng ta Tỏa sáng!” • Kỹ năng Đàm phán: (3 buổi) (1) Thảo luận về khái niệm về đàm phán, (2) Các loại đàm phán: Phân bổ và Hội nhập, (3) Các chiến lược đàm phán: Lập trường và Nguyên tắc, (4) Nhận dạng được những sai lầm thường gặp trong đàm phán và cách khắc phục, (5) Phát triển một tư duy hợp lý đối với đàm phán, và (6) Phát triển các kỹ năng đàm phán có hiệu quả mang lại lợi ích cho các bên tham gia (Tất cả các bên cùng thắng). • Kỹ năng Hoàn thiện và Phát triển bản thân: (2 buổi) (1) Đánh giá được mức độ tự quản lý bản thân và các đặc điểm của cá nhân, (2) Nhận biết tầm quan trọng của cảm xúc trong công việc cũng như trong việc phát triển cá nhân, (3) Quản lý và tác động hiệu quả tới động cơ cá nhân, (4) và Quản lý tốt việc học tập và thay đổi bản thân, (5) Nhận dạng được những cách gia tăng hiệu suất và hiệu quả. Giảng viên: • Tiến sỹ Nguyễn Hữu Lam. Ông Lam nhận bằng Tiến sỹ Phát triển Nguồn nhân lực (Ph.D) tại Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ; bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (MBA) tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thailand. Lĩnh vực chuyên sâu của ông Lam là Năng lực Tư duy Sáng tạo, Quản lý Thay đổi và Phát triển Tổ chức, Phát triển Lãnh đạo, Phát triển Quản trị, Đào tạo và Phát triển Năng lực, và Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế. Ông Lam giảng dạy và tư vấn cho nhiều tổ chức quốc tế, kinh doanh tại Việt nam. Phương pháp: Khóa học được thiết kế theo phương pháp tương tác. Người học được phát triển các kỹ năng quản lý hiệu quả thông qua các hoạt động học tập hiện đại khác nhau như: thảo luận nhóm, nghiên cứu tình huống, đóng vai, học tập kinh nghiệm từ các học viên khác, và làm việc trên cơ sở những kinh nghiệm, vấn đề của chính bản thân và tổ chức của mình. Thời gian: o Vào các tối Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu.- Từ 18:00 – 21:00 Ngày khai giảng: Khai giảng 13/7/2009 Đầu tư cho khoá học: 5.600.000 VND/người, bao gồm tài liệu, nước uống, trái cây lúc giải lao. Học viên có thể đăng ký học theo từng Module mà mình lựa chọn tại: Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) 196 Trần Quang Khải, lầu 1, Quận 1, Tp HCM Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc: Tel: (84-8) 3848-3107 – Fax: (84-8) 3848-3252 – Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn Vui lòng đăng ký trước ngày khai giảng 01 tuần. “Together, We Shine!” – “Cùng nhau, Chúng ta Tỏa sáng!”
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.