Perceptive Computing

pdf
Số trang Perceptive Computing 14 Cỡ tệp Perceptive Computing 687 KB Lượt tải Perceptive Computing 0 Lượt đọc Perceptive Computing 5
Đánh giá Perceptive Computing
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 14 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Điện School of Electrical Engineering http://www.ee.hut.edu.vn Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Perceptive Computing GV hướng dẫn: Ts.Nguyễn Hoàng Nam Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1: (Điện 09 – K55) Nguyễn Văn Tới Bùi Đức Thịnh Lều Như Tình Lê Khắc Trường Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. “Perception” là gì ??? Quá trình tiếp thu kiến thức thông qua các giác quan. Có khả năng cảm thấy, nhìn thấy và cảm giác. Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. “Perceptive computing” nghĩa là gì? “Perceptive computing” (Per-C): nhận thức máy tính. Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Perceptive computing Nhận thức máy tính là một lĩnh mới để kết hợp nhận thức thị giác, tầm nhìn và trực quan. Nó là một mô phỏng tính toán cái nhìn sâu sắc hay trực giác trong phân tích dữ liệu lớn, giải quyết vấn đề và học tập của con người. Nhận thức của con người có thể nắm bắt các mô hình phức tạp, các mối quan hệ và các ngoại lệ trong một bộ dữ liệu. Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Perceptive computing Nhận thức máy tính là một cách để tóm tắt, tách rời dữ liệu vào bộ phận quan trọng và thông qua bản tóm tắt thông tin cho các cơ quan quyết định. Tuy nhiên, nhiều thuật toán "trực quan" không thể mở rộng. Trong nhiều trường hợp, chúng ta phải thỏa hiệp các yếu tố như: tính chính xác, quy mô và tốc độ, hoặc sử dụng triệt để phương pháp tiếp cận như chiều nén, ngẫu nhiên, v..v.. Đây là một dự án theo định hướng khóa học tiên tiến. Mục tiêu của lớp học là phát triển các thuật toán có tầm nhìn mới để giải quyết các vấn đề thế giới thực. Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các dự án về “cảm quan máy tính” Trên thế giới có một số các dự án nghiên cứu về “cảm quan máy tính” và ứng dụng trong công nghệ kĩ thuật.  BlueEyes (IBM Almaden Computer Science Research Lab)  Mutilmodal Interfaces (The Human Technology Interfaces Lab, Washington University)  Cognitive Computing Chips (IBM Research & Some Universitys) Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BlueEyes Dự án nhận dạng những biểu hiện cảm xúc bằng máy tính do IBM nghiên cứu và phát triển. Với mục tiêu tạo khả năng cho con người và máy tính làm việc với nhau như một đối tác. Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BlueEyes • Sử dụng các công nghệ tiện lợi cho người dùng • Lọc các thông tin quan trọng từ cử chỉ và dấu hiệu của người dùng. • Sử dụng các dấu hiệu để phân tích trạng thái cảm xúc…của người dùng • Chú ý đến hoàn cảnh của người sử dụng Perceptive Computing Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BlueEyes Các dự án: - Emotion Mouse - Suito - MAGIC - Facial expression identification Perceptive Computing
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.