NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM

pdf
Số trang NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM 50 Cỡ tệp NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM 3 MB Lượt tải NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM 5 Lượt đọc NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM 5
Đánh giá NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 50 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ TÀI KC 01-05 ĐỀ TÀI NHÁNH-04 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG VÀ KÝ THUẬT) I. Mục đích: Tài liệu này đưa ra về các yêu cầu chức năng và phi chức năng của mô đun ứng dụng để hỗ trợ cho nhu cầu phạm vi nghiệp vụ và kỹ thuật. Tài liệu này cung cấp các thiết kế tổng thể được mô đun ứng dụng hỗ trợ và các yêu cầu chi tiết bao gồm: chức năng, dữ liệu, bảo mật và kiểm soát, các giao diện, các bút toán sổ cái, các giải pháp cho các khác biệt đã xác định ... Tài liệu này sẽ cấu thành một cơ sở cho các hoạt động phát triển sau này như thiết kế, tuỳ chỉnh mô đun ứng dụng trên nền tảng chuẩn mở, nhiều lớp, khả năng an ninh an toàn bảo mật cao và có chức năng hỗ trợ các giao dịch thương mại điện tử như thanh toán, điện thanh toán quốc tế (Telegraphic Transfer) và tín dụng thư (Letter of Credit). Tối ưu hoá và phân loại khách hàng theo từng đối tượng (cá nhân, doanh nghiệp) để cung cấp các sản phẩm dịch vụ phong phú đa dạng (nghiệp vụ và hệ thống kỹ thuật) tăng cường an ninh an toàn hệ thống và các giao dịch liên quan theo các chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đa dạng hoá các kênh phân phối cho phép ngân hàng mở rộng các dịch vụ hiện hành qua các chi nhánh, các ngân hàng bạn và cung cấp một cơ sở hạ tầng mới để đưa ra các dịch vụ và sản phẩm mới trong tương lai đem lại sự khác biệt của ngân hàng trong lĩnh vực này. Sản phẩm đã được thử nghiệm tại Ngân hàng Công thương Việt nam chạy trên đa nền nảng cơ sở hệ điều hành (Windows, UNIX), đa chip vi xử lý (như Itanium 64 bits, RISC 64 bits, PA-RISC 64 bits và SPARC 64 bits), chuẩn TCP/IP, hệ thống an ninh bảo mật theo tiêu chuẩn ISO 17799, đa lớp cũng như các thiết bị bảo mật đặc chủng (HSM) hỗ trợ thương mại điện tử và các giao dịch Ngân hàng điện tử. Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 2 II. Thiết kế hệ thống ứng dụng eBanking: 1. Thiết kế chức năng ứng dụng: Các quy trình vận hành cho hệ thống Ngân hàng Điện tử (eBanking) có thể được nhóm thành 5 quy trình thiết kế chính: • • • • Quy trình ứng dụng Mã truy cập truy cập và phát hành PIN Quy trình đăng ký Quy trình tương tác Người sử dụng Các dịch vụ và sản phẩm Ngân hàng Danh sách các dịch vụ sau được sản phẩm Ngân hàng Điện tử cung cấp. eBanking Module Quản trị Tài khoản và dịch vụ khách hàng ID Truy cập và phát hành PIN Kích hoạt Kết thúc Tái kích hoạt Ngừng kích hoạt Cập nhật thông tin Yêu cầu PIN Vấn tin danh sách tóm tắt tài khoản Vấn tin chi tiết tài khoản Quá trình giaodịch Yêu cầu sao kê Lời chào Các dịch vụ chuyên biệt Chung Lập báo cáo và Nhật ký Yêu cầu sổ séc Lời chào Báo cáo hàng ngày Vấn tin giao dịch séc Chào mừng Báo cáo hàng tháng Thay đổi Email Nhật ký hoạt động Yêu cầu Ngừng thanh toán séc Thay đổi PIN Chuyển tiền Trang chào mừng Hoàn trả khoản vay Nhật ký hoạt động Internet Thanh toán hoá đơn Đơn mở LC Đơn mở TT Vấn tin thẻ ghi nợ/ tín dụng Các dịch vụ eBanking Các dịch vụ Mô tả Ghi chú Tài khoản và các dịch vụ khách hàng 1. Danh sách/tóm tắt tài khoản Cho phép vấn tin về tất cả các tài khoản (cá nhân hoặc công ty) đã liên kết cho eBanking 2. Chi tiết tài khoản Cho phép vấn tin các thông tin chi tiết cho các tài khoản đã lựa chọn 3. Quá trình giao dịch Cho phép vấn tin tất cả các hoạt động cho một Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 3 tài khoản cụ thể, được liên kết cho eBanking 4. Yêu cầu sao kê Cho phép sao kê tài khoản cho tài khoản tiền gửi thanh toán và tiết kiệm được yêu cầu trong phạm vi Tài khoản đã liên kết cho eBanking 5. Nhật ký hoạt động Internet Hiển thị các hoạt động của khách hàng trong phạm vi eBanking site (bao gồm vấn tin, login và logout) cho một giai đoạn cụ thể theo khách hàng. Các dịch vụ chuyên biệt 6. Chuyển tiền Cho phép chuyển tiền trong phạm vi các tài khoản đã liên kết. 7. Hoàn trả khoản vay Cho phép thanh toán on-line khoản vay trong phạm vi các tài khoản đã liên kết. 8. Thanh toán hoá đơn Cho phép thanh toán các hoá đơn cho các nhà cung cấp dịch vụ 9. Yêu cầu sổ séc Cho phép khách hàng yêu cầu sổ séc thông qua eBanking. 10. Vấn tin trạng thái séc Cho phép khách hàng thực hiện vấn tin trạng thái séc cho tài khoảntiền gửi thanh toán đã liên kết cho eBanking 11. Yêu cầu ngừng thanh toán séc Cho phép các khách hàng yêu cầu ngừng séc cho tài khoản tiền gửi thanh toán đã liên kết cho eBanking 12. Đơn mở LC Cho phép các khách hàng công ty điền vào một mẫu xin mở LC điện tử, được in ra để nộp cho Ngân hàng * Chỉ dành cho khách hàng Công ty 13. Đơn điện chuyển tiền thanh toán TT Cho phép các khách hàng công ty điền vào một mẫu mở điện chuyển tiền TT điện tử, được in ra để nộp cho Ngân hàng * Chỉ dành cho khách hàng Công ty 14. Vấn tin thẻ ghi nợ/ tín dụng Cho phép khách hàng kiểm tra thông tin về thẻ ghi nợ, tín dụng Chung 15. Trang Chào mừng Đưa ra Thông báo chào mừng và danh sách các chức năng hay được sử dụng 16. Thay đổi PIN Cho phép thay đổi eBanking PIN 17. Thay đổi Email Cho phép thay đổi địa chỉ Email 18. Lời chào Cho phép tuỳ chỉnh lời chào được hiển thị trên trang web. 19. Chào mừng Cho phép tắt/bật Lời chào hiển thị trên trang Web. Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 4 1.1 Khách hàng kích hoạt cho đăng nhập lần đầu tiên: Đến chi nhánh TT-NHĐT thực hiện tạo PIN cho các đơn đã duyệt Đăng nhập lần đầu sử dụng ID truy cập và PIN Lỗi Cho phép 3 lần nhập thử. Sau đó, tài khoản sẽ bị ngừng Thành công Điền mẫu đơn Dữ liệu nhập vào hệ thống đăng ký TT-NHĐT kiểm tra và phê duyệt/từ chối đ Phong bì PIN sẽ được gửi cho chi nhánh để tổng hợp. ID truy cập sẽ được gửi qua e-mail cho KH Hệ thống kiểm tra xem ID người sử dụng đã tạo lập chưa Khi KH nhận được phong bì PIN và ID truy cập, KH có thể thực hiện đăng nhập lần đầu tiên Chọn ID NSD, bắt buộc thay đổi pin Đã có Hiển thị ID NSD, bắt buộc thay đổi pin Chưa có Kích hoạt thành công. Khách hàng được phép đăng nhập vào hệ thống Sơ đồ mô tả chức năng kích hoạt khách hàng Thông tin của người sử dụng truy cập: Sản phẩm Dịch vụ ID màn hình Giao diện NSD Sử dụng Kiểm tra eBanking Các điều khoản và điều kiện được đăng ký trực tuyến Các điều khoản và điều kiện được đăng ký trực tuyến Chấp nhận Access ID, Access PIN Nhập: Số 1. Tên trường Chấp nhận Loại dữ liệu Nút bấm 2. Huỷ Nút bấm Kết quả: No Tên trường 1. Access ID 2. Access PIN Loại dữ liệu Ký tự số Ký tự chữ Độ dài *M Ghi chú Đưa khách hàng tới trang Đăng nhập lần đầu tiên Đưa khách hàng trở lại trang Đăng nhập chính Độ dài 16 6 *M Y Y Ghi chú Access ID Access PIN Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 5 Thông tin người sử dụng để kích hoạt khách hàng Sản phẩm Dịch vụ ID màn hình giao diện người sử dụng Sử dụng Kiểm tra eBanking Kích hoạt Trang kích hoạt Chấp nhận User ID, PIN mới, Kiểm tra PIN mới. Nhập: No 1. 2. 3. Tên trường User ID New PIN Verify New PIN Loại dữ liệu Ký tự chữ Ký tự số Ký tự số Độ dài 6-10 6 6 *M Y Y Y Ghi chú Phải là số duy nhất 1.2 Đăng nhập hệ thống Khách hàng là cá nhân (đăng nhập hệ thống) T.khoản KH được tái kích hoạt và sẵn sàng cho đăng nhập lần đầu Đăng nhập thành công T.công Đăng nhập thông thường nhập User ID và PIN Cho phép 3 lần nhập thử Lỗi Lỗi nhập lần thứ 4 User ID và PIN không hợp lệ Đăng nhập sử dụng ID đã vô hiệu Tái kích hoạt tài khoản TT-NHĐT kiểm tra KH và tái kích hoạt tài khoản Gọi TT-NHĐT Sơ đồ mô tả chức năng đăng nhập eBanking Thông tin người sử dụng để Đăng nhập eBanking dành cho cá nhân Sản phẩm Dịch vụ UI Screen ID Sử dụng Kiểm tra Nhập: No Tên trường 1 User ID eBanking Truy cập Trang đăng nhập Chấp nhận User ID, PIN Loại dữ liệu Ký tự chữ Độ dài 6-10 *M Ghi chú Y Case sensitive Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 6 2 3 PIN Chấp nhận Ký tự số Nút bấm 4 Huỷ bỏ Nút bấm 6 Y Nếu xác nhận hiệu lực thành công, hiển thị trang Chào mừng Xoá các giá trị trường User ID và PIN Khách hàng Công ty (đăng nhập hệ thống) Đăng nhập thành công Thành công Nhập ID Công ty, User ID và PIN Đăng nhập thông thường Cho phép 3 lần thử liên tiếp Lỗi Quản trị C.ty xác nhận tài khoản và khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống User ID và PIN không hợp lệ Lỗi nhập lần thứ 4 Để hoạt động tài khoản với PIN hiện ó Đăng nhập sử dụng User ID đã vô hiệu hoá Hoạt động t.khoản với PIN mới Đối với TK liên kết, khách hàng cần liên hệ TT-NHĐT TT-NHĐT kiểm tra KH và tái kích hoạt TK TK không cam kết sẽ cần phải liên hệ với Quản trị C.ty để thiết lập lại PIN để đăng nhập vào hệ thống với PIN mới Tài khoản KH được tái kích hoạt và sẵn sàng cho đăng nhập Sơ đồ mô tả chức năng cho Đăng nhập Khách hàng Công ty Thông tin đăng nhập khách hàng là công ty: Nhập: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài M* Ghi chú 1 Company ID Ký tự chữ 20 Y Phân biệt ký tự 1 User ID Ký tự chữ 5-10 Y Phân biệt ký tự 2 PIN Ký tự số 6 Y 3 Chấp nhận Nút bấm Nếu xác nhận hiệu lực thành công, hiển thị trang Chào mừng Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 7 4 Huỷ bỏ Nút bấm Xoá các giá trị nhập choUser ID và PIN Kết quả: No Tên trường Loại dữ liệu 1. Chuỗi ký tự Thông báo báo lỗi Độ dài Ghi chú Thông báo báo lỗi sẽ không cho biết giá trị nhập nào của ID Công ty, User ID hoặc PIN bị lỗi 1.3 Tóm tắt tài khoản Khách hàng lựa chọn Tóm tắt tài Hiển thị tóm tắt tài khoản với SA, CA, FD, LN. Sơ đồ hiển thị chức năng cho Tóm tắt Tài khoản Liệt kê tài khoản Khách hàng lựa chọn Liệt kê tài khoản ở khung bên trái Hiện thị liệt kê tài khoản với CA, FD, LN. Sơ đồ mô tả chức năng cho Liệt kê tài khoản Thông tin Người sử dụng cho Tóm tắt tài khoản Nhập: No Tên trường 1. Thực hiện (Tiết kiệm) Loại dữ liệu Drop-down list 2. Drop-down list Thực hiện (tiền gửi thanh toán) Độ dài *M Ghi chú Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết • Quá trình giao dịch • Chuyển tiền • Yêu cầu sao kê • Hoàn trả khoản vay Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết • Quá trình giao dịch • Chuyển tiền • Yêu cầu sao kê • Yêu cầu sổ séc Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 8 • • • 3. Thực hiện (Tiền gửi kỳ hạn) Drop-down list 4. Thực hiện (Khoản vay) Drop-down list 5. In Nút bấm Vấn tin trạng thái séc Ngừng thanh toán séc Hoàn trả khoản vay Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết In tóm tắt tài khoản Kết quả: Bảng Tài khoản tiết kiệm No 1. 2. 3. 4. Tên trường Số tài khoản Tên tài khoản Số dư sổ cái Số dư hiện tại Loại dữ liệu Ký tự số Ký tự chữ Ký tự số Ký tự số Độ dài 11 26 15,2 15,2 *M Ghi chú Kết quả: Bảng Tài khoản tiền gửi thanh toán No 1. 2. 3. 4. Tên trường Số tài khoản Tên tài khoản Số dư sổ cái Số dư hiện tại Loại dữ liệu Ký tự số Ký tự chữ Ký tự số Ký tự số Độ dài 11 26 15,2 15,2 *M Ghi chú Loại dữ liệu Ký tự số Ký tự chữ Ký tự số Độ dài 11 26 15,2 *M Ghi chú Loại dữ liệu Ký tự số Ký tự chữ Ký tự số Ký tự số Ký tự số Độ dài 11 26 15,2 15,2 15,2 Ghi chú Kết quả: Bảng tiền gửi kỳ hạn No 1. 2. 3. Tên trường Số nhóm tài khoản Tên tài khoản Số dư FD Kết quả: Bảng cho vay No 1. 2. 3. 4. 5. Tên trường Số tài khoản Tên tài khoản Số tiền cho vay gốc Số dư nợ Trả dần hàng tháng Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 9 1.4 Liệt kê tài khoản tiền gửi thanh toán Khách hàng lựa chọn liệt kê TK tiền gửi thanh toán từ khung bên trái Hệ thống sẽ xác nhận xem khách hàng có TK tiền gửi thanh toán nào không Có Hiển thị danh sách TK tiền gửi thanh toán Không Thông báo cho khách hàng biết Danh sách TK tiền gửi thanh toán không sẵn có do khách hàng không có TK tiền gửi thanh toán. Sơ đồ mô tả chu trình chức năng cho Liệt kê tài khoản tiền gửi thanh toán Thông tin liệt kê các tài khoản tiền gửi thanh toán Nhập: No Tên trường Loại dữ liệu 1. Thực hiện Drop-down (Tiền gửi thanh toán) list 2. In Độ dài Ghi chú Danh sách Drop-down các hoạt động: • Chi tiết • Quá trình giao dịch • Chuyển tiền • Yêu cầu sao kê • Yêu cầu sổ séc • Vấn tin trạng thái séc • Ngừng thanh toán séc In ra bản tóm tắt tài khoản Nút bấm tiền gửi thanh toán Kết quả: No Tên trường Loại dữ liệu Độ dài 1. Số tài khoản Ký tự số 11 2. Đồng tiền tài khoản Ký tự chữ 3 Ghi chú Thông tin người sử dụng cho Chi tiết Tài khoản tiền gửi thanh toán Nhập: Không. Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm” 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.