Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH

pdf
Số trang Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH 1 Cỡ tệp Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH 60 KB Lượt tải Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH 0 Lượt đọc Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH 2
Đánh giá Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1996 NGHN QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC UỶ VIÊN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ CHỨC CHỦ NHIỆM Ỷ BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI CỦA ÔNG HÀ MẠNH TRÍ VÀ VIỆC BẦU ÔNG HÀ MẠNH TRÍ GIỮ CHỨC VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Điều 84 củaHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 2 củaLuật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Tờ trìnhcủa Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ vào Tờ trìnhcủa Chủ tịch nước; Căn cứ vào biên bảnkiểm phiếu ngày 04 tháng 11 năm 1996; QUYẾT NGHN 1- Miễn nhiệm chức Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội và chứcChủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội của ông Hà Mạnh Trí. 2- Ông Hà Mạnh Trí giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao. Nghị quyết này đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 thôngqua ngày 04 tháng 11 năm 1996. Nông Đức Mạnh (Đã ký)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.