Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng

doc
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng 4 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng 185 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng 0 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng 132
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Mã số dự tuyển:……….…......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh 4x6 SƠ YẾU LÝ LỊCH I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN Họ và tên khai sinh: .......................................................Bí danh:........................ Họ và tên thường dùng: …................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................ Sinh quán: ............................................................................................................ Trú quán: ............................................................................................................. Thành phần gia đình: ........................................................................................... Thành phần bản thân: .......................................................................................... Dân tộc: ............................................................................................................... Tôn giáo: .............................................................................................................. Đảng phái: ……………………………………………………………………… Nơi ở hiện nay: .................................................................................................... .............................................................................................................................. Số điện thoại liên lạc: …………………………………………………..……… E-mail: ……………………………………………………………………….… Nghề nghiệp hiện nay: ......................................................................................... Chức vụ đang làm: ............................................................................................... .............................................................................................................................. Mức lương hiện tại: Mã số ngạch: ........................ Hệ số: ................................. Hưởng từ ngày .......... tháng ...... năm................................ Trình độ học vấn: ................................................................................................. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ........................................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Trình độ Ngoại ngữ (Ghi rõ A, B, C Toic, Toefl, Ielts, khác): ............................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Trình độ tin học: .................................................................................................. .............................................................................................................................. Ngày vào Đoàn TNCS HCM: .............................................................................. Ngày vào Đảng CSVN:......................... Ngày chuyển chính thức:...................... Đã đi nước ngoài (ghi rõ tên nước, thời gian và lý do đến): ............................... .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI (Phần này yêu cầu ghi rõ: Họ, tên, tuổi, nghề nghiệp của bố, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ (chồng), con qua từng thời kỳ đến nay, làm gì, ở đâu?) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .... ......................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ….......................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC 1. Quá trình học tập: - Phần học THPT: Thời gian? Trường nào? ở đâu? học lực lớp 10, 11, 12 - Phần học Cao Đẳng - Đại học ... : Trường nào ? thời gian ? Loại hình đào tạo ? Kết quả tốt nghiệp .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2. Quá trình công tác: Xếp thứ tự thời gian từ gần đến xa. Ghi rõ tên công ty, địa chỉ, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính, số lượng lao động, vị trí làm việc tại công ty. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (Nói rõ lý do, hình thức và thời gian được khen thưởng hoặc bị kỷ luật) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. V. TỰ NHẬN XÉT NĂNG LỰC, KỸ NĂNG SỞ TRƯỜNG (Liệt kê các thế mạnh, các kỹ năng sở trường của cá nhân có liên quan đến công việc dự tuyển). .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. VI. CAM KẾT (kèm theo): .............................................................................................................................. ................ngày........tháng.........năm 20......... Người khai ký tên XÁC NHẬN LÝ LỊCH .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ................ngày........tháng.........năm 20......... TM. UBND XÃ, PHƯỜNG….…………………
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.