Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 3

pdf
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 3 4 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 3 142 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 3 4 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 3 497
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 3
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SƠ YẾU LÝ LỊCH 1) Họ và tên (viết chữ in hoa đậm nét): ……………………...........................Nam, nữ: ……...... ảnh 2) Các tên gọi khác: …………………………………………................................................. 3) Chức vụ hiện tại (Đảng, đoàn thể, chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): …............................... …………………………………......................................................................................... 4) Sinh ngày: ……tháng ……..năm …….. 5) Dân tộc (Kinh, Tày, Mông, Ê đê …) ……………………. 6) Tôn giáo: ……......................................... 7) Nơi sinh (xã, phường): ………………..................(Huyện, quận): ……. .............(Tỉnh, TP): ….............................. 8) Quê quán (xã, phường): ……………....................(Huyện, quận): ….............…. .(Tỉnh, TP): …............................ 9) Nơi ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): ……........................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……............................................................................Số điện thoại: ……... 10) Thành phần gia đình xuất thân: ………………………………………….. (Ghi là công nhân, cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, dân nghèo thành thị, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản) 11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: ……………………........................................................... (Công nhân thợ gì, làm ruộng, buôn bán, học sinh, giáo viên, viết văn, viết báo,…) 12) Ngày tham gia CM: ….../…..../..…... Trong tổ chức nào ..............................Làm công tác gì …................ 13) Ngày được tuyển dụng: ….../…..../..….. 14) Ngày vào Đảng: …..../…...../..….. 15) Ngày nhập ngũ:…../…..../..…. vào cơ quan nào, ở đâu: …....................................................... ngày chính thức: ….../…...../..…. ngày xuất ngũ…../….../..…...Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ………….... 16) Trình độ học vấn: - Văn hoá phổ thông: ………… Học hàm, học vị cao nhất: …..................................................................... (lớp mấy) (GS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư… năm nào, chuyên ngành gì) - Lý luận chính trị: …………................................. (Cao cấp, Trung cấp) - Ngoại ngữ: …………………………………………............................................................................................ Anh (A/B/C/D) Nga (A/B/C/D) Pháp (A/B/C/D) … 17) Công tác chính đang phụ trách: ............................................................ 18) Ngạch công chức, viên chức: ..............(mã số: …...............). Bậc lương: ….....(hệ số:….........) từ tháng ......n¨m…..... 19) Danh hiệu được phong (năm nào): ...................................................................................................................... (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú) 20) Sở trường công tác: …….. .......................................Công việc đã làm lâu nhất: ……................................... 21) Tình trạng sức khoẻ: …………………………………………......................................................................... 22) Khen thưởng: …………………………………………................................................................................... (Huân, huy chương cao nhất, năm nào) 23) Kỷ luật (đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): ……………………………… 24) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ Văn bằng, Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Chế độ học chứng chỉ, trình độ Ghi chú: chế độ học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng......./ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư....... 25) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 26) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN a/ Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), nếu có khai báo thì ghi rõ khai báo những vấn đề........................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. b/ Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...) ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................ 27) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI: - Tham gia các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở ngoài nước (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ...?): ............... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................ - Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...):............................................... ............................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ Quan hệ Bố, mẹ Vợ chồng Các con Anh chị em ruột 28) QUAN HỆ GIA ĐÌNH a) Về bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột Năm Họ và tên Nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở sinh Quan hệ Bố mẹ Họ và tên b) Bên vợ hoặc chồng: Bố, mẹ, anh chị em ruột Năm Nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở sinh Anh chị em ruột 29) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH - Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm): + lương ................................................................................. + Các nguồn khác: ......................................................................................................................................... - Nhà: + được cấp, được thuê, loại nhà ......................, tổng diện tích sử dụng ........................m2 + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà ......................., tổng diện tích sử dụng ........................m2 - Đất ở: + Đất được cấp: ........................................... + đất tự mua: ............................................. - Đất sản xuất, kinh doanh: ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Người khai Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật (ký tên) Ngày........tháng.......năm ……. Xác nhận của địa phương hoặc cơ quan làm việc
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.