Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 2

doc
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 2 2 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 2 46 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 2 16 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 2 296
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch - Mẫu 2
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc ................................... SƠ YẾU LÝ LỊCH PHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: ................................................................................................................................... Giới tính: .......................................................................................................................................... Ngày sinh: ......................................................................................................................................... Nơi sinh: ............................................................................................................................................ Dân tộc: ............................................................................................................................................. Tôn giáo: ........................................................................................................................................... Tình trạng hôn nhân: ......................................................................................................................... Địa chỉ: .............................................................................................................................................. Số điện thoại: .................................................................................................................................... QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Liệt kê từ khi tốt nghiệp PTCS đến lần tốt nghiệp trường sau cùng nhất) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Liệt kê tất cả các công việc thực tập, bán thời gian đã từng làm) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... CÁC BẰNG CẤP KHÁC (Liệt kê tất cả các bằng cấp, chứng chỉ đạt được ngoài quá trình học tập nêu trên) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI (Liệt kê tất cả các hoạt động xã hội đã tham gia) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... PHẦN 2: QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Liệt kê đầy đủ tên và các thông tin ngắn gọn của tất cả thành viên trong gia đình, trình bày rõ ràng) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng Người làm đơn (Kí tên) năm 200
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.