Mẫu Sơ yếu lý lịch chuẩn

doc
Số trang Mẫu Sơ yếu lý lịch chuẩn 2 Cỡ tệp Mẫu Sơ yếu lý lịch chuẩn 33 KB Lượt tải Mẫu Sơ yếu lý lịch chuẩn 132 Lượt đọc Mẫu Sơ yếu lý lịch chuẩn 325
Đánh giá Mẫu Sơ yếu lý lịch chuẩn
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh 4x6 SƠ YẾU LÝ LỊCH I - BẢN THÂN 1. Họ và tên...........................................................................Nam - Nữ............................. 2. Sinh ngày.......................tháng.......................năm......................................................... 3. Nơi sinh.......................................................................................................................... 4. Nguyên quán.................................................................................................................. 5. Dân tộc....................................................Tôn giáo........................................................ 6. Hộ khẩu thường trú........................................................................................................ ........................................................................................................................................... 7. Chỗ ở hiện nay............................................................................................................... ........................................................................................................................................... 8. Số CMND............................Cấp ngày ..... / ..... / ......... Nơi cấp................................... 9. Điện thoại....................................................................................................................... 10. Trình độ giáo dục phổ thông........................................................................................ 11. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo................................................................ Ngành học......................................Nơi học................................................................ 12. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh..............................tại......................................... 13. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam...............................tại......................................... 14. Quá trình bản thân (từ 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?) ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... II - QUAN HỆ GIA ĐÌNH Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi làm việc của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con Quan hệ Họ và tên Sinh năm Nghề nghiệp Nơi làm việc Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có gì không đúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. ..................., ngày ...... tháng ...... năm ...... Xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.