Mẫu đơn xin việc (Dành cho sinh viên, học sinh thực tập hoặc làm thêm)

pdf
Số trang Mẫu đơn xin việc (Dành cho sinh viên, học sinh thực tập hoặc làm thêm) 2 Cỡ tệp Mẫu đơn xin việc (Dành cho sinh viên, học sinh thực tập hoặc làm thêm) 89 KB Lượt tải Mẫu đơn xin việc (Dành cho sinh viên, học sinh thực tập hoặc làm thêm) 7 Lượt đọc Mẫu đơn xin việc (Dành cho sinh viên, học sinh thực tập hoặc làm thêm) 120
Đánh giá Mẫu đơn xin việc (Dành cho sinh viên, học sinh thực tập hoặc làm thêm)
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Mẫu Đơn xin việc - Dành cho sinh viên, học sinh thực tập hoặc làm thêm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi:………………………………………………………………………………… ………………………………………… Tôi tên là:…………………………………………………………………………………… ……………………………………. Sinh ngày tháng năm, tại: ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………. Giấy CMTND, Hộ chiếu số: ……………………………………………………………………………………… …….. Cấp ngày tháng năm, tại: ……………………………………………………………………………………… ………. Hiện cư ngụ tại:…………………………………………………………………………………… …………………………. Trình độ văn hóa, hoặc đang theo học trường nào, năm thứ mấy, chuyên ngành gì:…………………………………………………………………………………… …………………………………………......... ……………………………………………………………………………………… ………………………………………......... ……………………………………………………………………………………… ………………………………………......... ……………………………………………………………………………………… ………………………………………......... Kỹ năng ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………………… ……………….. Nghề nghiệp chuyên môn:………………………………………………………………………………… …………… Sức khỏe: ……………………………………………………………………………………… ……………………………….. Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin ứng tuyển và bố trí công việc làm tại vị trí công việc: ……………………………………………………………………………………… ………………………................ Nếu được thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị. Kính mong Cơ quan, Đơn vị chấp nhận. ……………………, ngày tháng năm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.