Mẫu đơn xin việc 2014

doc
Số trang Mẫu đơn xin việc 2014 1 Cỡ tệp Mẫu đơn xin việc 2014 26 KB Lượt tải Mẫu đơn xin việc 2014 9 Lượt đọc Mẫu đơn xin việc 2014 133
Đánh giá Mẫu đơn xin việc 2014
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. Tôi tên là:………………...………, sinh ngày….. tháng…… năm:…………………………... Tốt nghiệp bậc:……………………………, chuyên ngành: …………………………............. Trình độ ngoại ngữ:…………………………………………………………………………… Trình độ tin học:……………………………………………………………………………….. Sau khi đọc được thông báo tuyển dụng của Quý Công ty trên…………….............. Tôi đã nắm được những yêu cầu …………………………………………………về vị trí tuyển dụng. Tự xét thấy mình hoàn toàn đáp ứng đúng chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng như……………………….của Doanh nghiệp. Tôi mong muốn có cơ hội được trình bày những khả năng của mình với Doanh nghiệp trong kỳ phỏng vấn, đồng thời được bày tỏ nguyện vọng đóng góp sức lực và kinh nghiệm của mình cho sự phát triển và thành đạt của Doanh nghiệp. Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam kết hoàn thành tốt công việc được giao và thực hiện đúng các quy định của Doanh nghiệp. Kính mong được Quý doanh nghiệp quan tâm xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, ngày……tháng……năm 2013 KÍNH ĐƠN …………………………….
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.