Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần

doc
Số trang Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần 1 Cỡ tệp Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần 26 KB Lượt tải Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần 1 Lượt đọc Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần 42
Đánh giá Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Mẫu 12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN Kính gởi: Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ Đồng kính gởi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Cần Thơ Tôi tên:...................................................................................................................... Ngày sinh:................................................................................................................. Nơi sinh:.................................................................................................................... Chức danh, chức vụ (công việc đang làm):............................................................... ............................................................................................................................................. Đơn vị công tác:........................................................................................................ ............................................................................................................................................. Nay tôi làm đơn này kính xin các cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần. Lý do nghỉ việc:........................................................................................................ ............................................................................................................................................. Thời gian bắt đầu nghỉ việc:...................................................................................... Địa chỉ sau khi nghỉ việc:.......................................................................................... Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Cần Thơ, ngày tháng Người làm đơn. Ký tên năm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.