Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

docx
Số trang Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 1 Cỡ tệp Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 14 KB Lượt tải Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 1 Lượt đọc Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 15
Đánh giá Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TÊN CÔNG TY …………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN Kính gửi:…………………………………....................................... Tên tôi là:…………………........……..……………………Sinh ngày……………………..………............. Chức vụ:……………………………..........….. Vị trí công tác:……………………………………............. Số CMTND:................................. Ngày cấp................................ Nơi cấp................................... Địa chỉ hiện tại:.......................................................................................................................... Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước. Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20….. Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……..………hiện đang công tác tại…................... Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày.....tháng.....năm...... Ý kiến của Giám đốc Người làm đơn
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.