Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng Nam Á

pdf
Số trang Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng Nam Á 4 Cỡ tệp Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng Nam Á 222 KB Lượt tải Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng Nam Á 2 Lượt đọc Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng Nam Á 93
Đánh giá Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng Nam Á
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BM-TD21-00 Ảnh 3X4 PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN Chức danh dự tuyển: Nguyện vọng 2: Mức lương đề nghị: Số ngày cần để làm thủ tục tại đơn vị cũ nếu được tuyển : I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: (Viết in hoa) Ngày sinh: Giới tính: Nam Nơi sinh:  Nữ  Chiều cao: Cân nặng: CMND số: Ngày cấp: Quốc tịch: Dân tộc: Nơi cấp: Số sổ BHXH (nếu không có vui lòng ghi rõ: Không có): Mã số Thuế (nếu không có vui lòng ghi rõ: Không có):  Chưa kết hôn Tình trạng hôn nhân:  Đã kết hôn  Khác Địa chỉ thường trú: Địa chỉ tạm trú: Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Địa chỉ email: II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH Họ tên Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp Nơi công tác III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Trang 1/4 Thời gian (Từ……đến……) Trường/Đơn vị đào tạo (từ PTTH trở lên) Loại hình đào tạo Chuyên ngành Xếp loại Nội dung đào tạo Xếp loại IV. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHÁC Thời gian (Từ……...đến……..) Trường/Đơn vị đào tạo Bằng cấp/Chứng chỉ V. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ Ngoại ngữ Trình độ Khả năng Nghe: Nói: Nghe: Nói: Nghe: Nói:  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt Đọc : Viết : Đọc : Viết : Đọc : Viết :  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt  TB,  Khá,  Tốt VI. KỸ NĂNG Vi tính: Nêu các phần mềm vi tính biết sử dụng thành thạo:………………………………………………………………. Chứng chỉ (nếu có) : . …………………………………………………………………………………………….. Nêu các thiết bị tin học biết sử dụng: .…………………………………………………………….……………… Máy móc văn phòng: Các kỹ năng khác: VII. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Liệt kê đầy đủ, chi tiết các công việc đã làm) 1) Từ: Tên đơn vị: đến: Loại hình: DN nhà nước  DN nước ngoài  Chức danh: Ngành hoạt động DN tư nhân/TNHH  DN Liên doanh  Mô tả ngắn gọn công việc: Điện thoại/Fax liên lạc: Loại hình: Toàn thời gian Bán thời gian  Cộng tác viên  Thực tập   Trang 2/4 Thu nhập : Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp Số nhân viên phụ trách 2) Từ: Tên đơn vị: Ngành hoạt động: đến: Loại hình: Lý do thôi việc: Điện thoại/Fax liên lạc: DN nhà nước  DN nước ngoài  Chức danh: DN tư nhân/TNHH  DN Liên doanh  Mô tả ngắn gọn công việc: Loại hình: Toàn thời gian Bán thời gian Thu nhập  Cộng tác viên  Thực tập Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp Số nhân viên phụ trách 3) Từ: Tên đơn vị: Ngành hoạt động đến: Loại hình:   Lý do thôi việc: DN nhà nước  DN nước ngoài  Chức danh: DN tư nhân/TNHH  DN Liên doanh  Mô tả ngắn gọn công việc: Điện thoại/Fax liên lạc: Loại hình: Toàn thời gian Bán thờii gian Thu nhập : Tên và chức vụ cấp quản lý trực tiếp  Cộng tác viên  Thực tập   Số nhân viên phụ trách Lý do thôi việc: VIII. CÁC THÔNG TIN KHÁC Cho biết về người quen ( họ hàng, bạn bè..) đang làm việc tại Ngân Hàng Nam Á Quan hệ Họ và tên Bộ phận Chức vụ Cho biết về người quen đang làm việc tại các tổ chức tài chính, tín dụng khác: Quan hệ Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tự nhận xét về những điểm mạnh và điểm yếu Điểm mạnh Điểm yếu Trang 3/4 ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………… Vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 1. Nếu được tuyển dụng, bạn có thể làm việc tại đâu trong hệ thống NHNA? ( Hội sở, Chi nhánh, các tỉnh…) * * 2.Nếu do yêu cầu công tác, bạn có sẵn sàng nhận điều động đến địa phương khác cách xa nơi bạn đang sinh sống? Có  Không  3. Nếu do yêu cầu công tác, bạn có sẵn sàng đi công tác xa trong một thời gian? Có  Không  4. Bạn nhận được thông tin về tuyển dụng của chúng tôi từ đâu? Báo  Bạn bè  Internet  Nguồn khác_________________ 5. Nêu những điều bạn biết về Ngân Hàng TMCP Nam Á? 6. Cho biết các dự định của bạn về tương lai, về nghề nghiệp trong 5 năm tới? Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những điều đã khai. Ngày______/____/200_ Ký tên Trang 4/4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.