Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng BacABank

xls
Số trang Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng BacABank 3 Cỡ tệp Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng BacABank 1 MB Lượt tải Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng BacABank 5 Lượt đọc Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng BacABank 10
Đánh giá Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng BacABank
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ảnh 3x4 ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN . Điền đầy đủ và rõ ràng thông tin cho mỗi câu hỏi. Không viết vào phần in đậm . Đề nghị giải thích thêm để đảm bảo hiểu rõ các câu hỏi nếu cần 1. Vị trí dự tuyển Mã vị trí dự tuyển 2 Chi nhánh/ Phòng ban dự tuyển I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 3 Họ và tên (VIẾT IN HOA) 5 Tình trạng hôn nhân Chưa kết hôn 4. Giới tính 6 Ngày tháng năm sinh Đã kết hôn Ngày Tháng Nam Nữ 7 Nơi sinh Năm (Tỉnh/ Thành phố) 8 Địa chỉ thường trú Số điện thoại Nhà DĐ E-mail 9 Địa chỉ liên hệ ###Tên người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp Số điện thoại Địa chỉ người cần liên hệ II. THÔNG TIN VỀ BacABank ###Anh/chị biết thông tin về BacABank qua? Mối quan hệ Phương tiện thông tin đại chúng Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng nào ### Anh/chị có người thân tại BacABank hay trong tổ chức ngân hàng nào khác không? Có Không Nếu "Có" ghi rõ tên, mối quan hệ và tên tổ chức ###Anh/chị biết thông tin về đợt tuyển dụng này qua? Mối quan hệ Phương tiện thông tin đại chúng Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng nào III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐÀO TẠO ###Điền các ngôn ngữ mà anh/chị biết (bắt đầu bằng tiếng Việt). Xin viết rõ khả năng sử dụng từng kĩ năng hoặc điểm tốt nghiệp Ngoại ngữ Viết Tốt Khá Nghe BT Tốt Khá Nói BT Tốt Khá Đọc BT Tốt Khá BT ###Quá trình đào tạo: (Ghi đầy đủ và chi tiết) A. Trung học hoặc các loại hình đào tạo khác từ 14 tuổi (VD: PTTH, Trường trung học kỹ thuật hoặc dạy nghề) Lĩnh vực đào tạo Chứng chỉ, phần thưởng hoặc danh hiệu được nhận Lĩnh vực đào tạo Hệ/Điểm tốt nghiệp Thời gian đào tạo Tên trường, Thành phố, Đất nước Từ Tháng Đến Năm Tháng Năm B. Đại học Thời gian đào tạo Tên trường, Thành phố, Đất nước Từ Tháng Đến Năm Tháng Năm C. Sau đại học Thời gian đào tạo Tên trường, Thành phố, Đất nước Từ Tháng Đến Năm Tháng Lĩnh vực đào tạo Hệ/Điểm tốt nghiệp Lĩnh vực đào tạo Bằng cấp/Chứng chỉ Năm D. Các chương trình đào tạo khác Thời gian đào tạo Tên trường, Thành phố, Đất nước Từ Tháng Đến Năm Tháng Năm E. Các chuyên môn khác trong việc lĩnh vực quản lý, kinh doanh, tài chính, hoặc lĩnh vực khác (Ghi cụ thể. Có thể ghi thêm vào tờ riêng) ###Liệt kê những phần mềm máy tính, kế toán anh/chị quen sử dụng. Nói rõ trình độ sử dụng (VD:Kém, Trung bình, Tốt) VI. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ###Quá trình làm việc: (Bắt đầu từ công việc hiện tại/gần đây nhất, chỉ ghi các công việc có liên quan đến vị trí tuyển dụng mà anh/chị định làm vào mỗi ô. Kể cả thời gian chưa đi làm chính thức. Có thể kèm thêm giấy có mẫu giống dưới đây) a) Thời gian làm việc Từ Ngày Tháng Mức lương hàng tháng Đến Năm Ngày Tháng Khởi điểm Gần đây nhất Chức vụ/Vị trí làm việc Năm Thành tích đạt được Tên và chức vụ của người giám sát Tên và địa chỉ cơ quan Số nhân viên mà anh/chị quản lý Lý do nghỉ việc Lĩnh vực hoạt động Số điện thoại Mô tả công việc b) Thời gian làm việc Từ Ngày Tháng Mức lương hàng tháng Đến Năm Ngày Tháng Khởi điểm Gần đây nhất Chức vụ/Vị trí làm việc Năm Thành tích đạt được Tên và chức vụ của người giám sát Tên và địa chỉ cơ quan Số nhân viên mà anh/chị quản lý Lý do nghỉ việc Lĩnh vực hoạt động Số điện thoại Mô tả công việc c) Thời gian làm việc Từ Ngày Tháng Mức lương hàng tháng Đến Năm Ngày Tháng Khởi điểm Năm Gần đây nhất Chức vụ/Vị trí làm việc Thành tích đạt được Tên và chức vụ của người giám sát Tên và địa chỉ cơ quan Số nhân viên mà anh/chị quản lý Lý do nghỉ việc Lĩnh vực hoạt động Số điện thoại Mô tả công việc ###Anh/Chị có thể và sẵn sàng đi công tác không Có Đi bằng máy bay Có Không Không Đi bằng ô tô Có Không Thường xuyên Thỉnh thoảng ###Anh/Chị có thể cho biết mức lương mà anh/chị mong muốn? mỗi tháng ###Nếu anh/chị được tuyển dụng, khi nào anh/chị có thể bắt đầu công việc (tính từ ngày Ngân hàng gửi quyết định tiếp nhận)? Ngay lập tức Tuần Khác (Ghi cụ thể) ###Những điểm mạnh, điểm yếu của anh/chị là gì? ###Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc sức khỏe hoặc các vấn đề liên quan khác cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch. Ngày Chữ kí
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.