Mẫu đăng kí dự tuyển ngân hàng VCBank-chi nhánh Hưng Yên

doc
Số trang Mẫu đăng kí dự tuyển ngân hàng VCBank-chi nhánh Hưng Yên 2 Cỡ tệp Mẫu đăng kí dự tuyển ngân hàng VCBank-chi nhánh Hưng Yên 34 KB Lượt tải Mẫu đăng kí dự tuyển ngân hàng VCBank-chi nhánh Hưng Yên 0 Lượt đọc Mẫu đăng kí dự tuyển ngân hàng VCBank-chi nhánh Hưng Yên 12
Đánh giá Mẫu đăng kí dự tuyển ngân hàng VCBank-chi nhánh Hưng Yên
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hưng Yên, ngày …… tháng …….. năm 2010 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Kính gửi: Hội đồng Tuyển dụng - NH TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Hưng Yên Tên tôi là (Viết chữ in hoa): ................................................................... Ngày sinh: ………………… Nơi sinh:…………………………. Nam, Nữ:................................................................................................. Số chứng minh nhân dân: ………………………. Ngày cấp: ................ Nơi cấp chứng minh nhân dân: .............................................................. Số sổ Bảo hiểm xã hội: ………………………….. Ngày cấp: .............. Nơi cấp sổ Bảo hiểm xã hội: .................................................................. Hộ khẩu thường trú (1): .......................................................................... ................................................................................................................. Địa chỉ đang ở (2): .................................................................................. ................................................................................................................. Địa chỉ báo tin (3): ................................................................................. ................................................................................................................. Điện thoại liên lạc: Số cố định: ………………………. Số di động:...... Trường đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm tốt nghiệp:................. Loại hình đào tạo: . . . . . . . . . . . . ….. Chuyên ngành đào tạo: ............ Hạng tốt nghiệp: . . . ... . . . . Điểm TBC học tập:.................................... Trường hợp tham gia đào tạo khác: ........................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................. Trình độ ngoại ngữ:................................................................................. Trình độ tin học: ..................................................................................... Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng của Ngân hàng, Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí nghiệp vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ………………. Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau: 1. Đơn xin việc 2. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) 3. Sơ yếu lý lịch khai trong năm hiện tại có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 4. Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học 5. Bản sao bảng điểm 6. Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ 7. Bản sao chứng chỉ Tin học 8. Các chứng chỉ khác:         ................................................................................................................. ................................................................................................................. 10. Bản sao giấy khai sinh  11. 02 ảnh mới nhất cỡ 4x6cm  12. 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ  13. Khác:  ................................................................................................................. ................................................................................................................. Tôi xin cam đoan: - Đảm bảo tính chính xác của Hồ sơ dự tuyển, trong trường hợp hồ sơ khai không đúng sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng tuyển dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – chi nhánh Hưng Yênvà trước pháp luật. - Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Hưng Yên Người đăng ký dự tuyển (Ký, ghi rõ họ tên) (1,2): Ghi chi tiết số nhà, tổ, phố, phường, quận, tỉnh. (3): Ghi rõ tên người liên hệ, điện thoại, địa chỉ chi tiết.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.