Mẫu CV (dành cho ứng viên là công nhân KT, lao động có tay nghề, đã qua đào tạo)

pdf
Số trang Mẫu CV (dành cho ứng viên là công nhân KT, lao động có tay nghề, đã qua đào tạo) 3 Cỡ tệp Mẫu CV (dành cho ứng viên là công nhân KT, lao động có tay nghề, đã qua đào tạo) 92 KB Lượt tải Mẫu CV (dành cho ứng viên là công nhân KT, lao động có tay nghề, đã qua đào tạo) 0 Lượt đọc Mẫu CV (dành cho ứng viên là công nhân KT, lao động có tay nghề, đã qua đào tạo) 17
Đánh giá Mẫu CV (dành cho ứng viên là công nhân KT, lao động có tay nghề, đã qua đào tạo)
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Mẫu CV - Dành cho ứng viên là công nhân KT, lao động có tay nghề, đã qua đào tạo A B C Mã số :………………………… CURRICULUMVITAE < for candidates is technical workers, have skills, have been trained> Họ Tên:………………………………………………………………………………… Bằng cấp:…………………………………………………………………………… Giới tính: …………………………………………………………………………………… CMTND, Hộ chiếu số:…………………………………………………….. Nơi cấp:……………………………….Ngày cấp:…………………………….. Ngày Tháng Năm Sinh:………………………………………………………….. Địa Chỉ
:…………………………………………………………………………………… Điện Thoại:………………………………………………………………………………… Email:……………………………………………………………………………………………… NGUYỆN VỌNG - Vị trí ứng tuyển:…………………………………………………………………………… ………………. - Đơn vị ứng tuyển:…………………………………………………………………………… …………… MỤC ĐÍCH TÌM VIỆC < the purpose of job seekers> ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Bằng cấp, Chứng chỉ - Thời gian học - Tên trường - Địa điểm - Thành tích) 1…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Vị trí làm việc - Thời gian – Cơ quan, Đơn vị - Địa điểm - Thành tích)1………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………... KỸ NĂNG < skill > (Mô tả những kỹ năng mà bạn đã tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc Nếu có) 1…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………... SỞ THÍCH, NĂNG KHIẾU ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………... …………..,ngày…..tháng…...năm… (Ký và ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.