Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác năm học

pdf
Số trang Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác năm học 4 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác năm học 166 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác năm học 1 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác năm học 38
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác năm học
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012-2013 TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ XUÂN SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012-2013 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều Tên tôi là: Phạm Hồng Hạnh Sinh ngày: 03/3/1977 Quê quán: Ninh Thanh - Ninh Giang - Hải Dương Trú quán: Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Sơn Trung Tâm HTCĐ xã Xuân Sơn Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Ngoại Ngữ Tôi xin kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 20122013 như sau: 1. Tư tưởng chính trị: Bản thân tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò, đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Chấp hành tốt Chính sách Pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức tự học tập để nâng cao nhận thức chính trị cho bản thân. Trong quá trình công tác tại huyện đảo tôi luôn yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ để góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương. 2. Đạo đức lối sống: Tôi luôn có lối sống lành mạnh, trong sáng, đoàn kết tương thân tương ái đối với đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong công tác cũng như trong cuộc sống. Được đồng nghiệp tin yêu, quý trọng. Tôi tự nhận thấy bản thân có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có tinh thần học hỏi để không ngừng tích luỹ và trau dồi cho bản thân về đạo đức, lối sống cũng như về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời tôi cũng có ý thức giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Có tinh thần xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết nội bộ. 3. Nhiệm vụ được giao trong năm học 2012 - 2013 - Giảng dạy: Công nghệ 9A,B,C (3 tiết). - Giáo viên biệt phái Trung tâm HTCĐ xã Xuân Sơn 4. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao : - Trong năm học 2012-2013 tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Công nghệ 9A,B,C (3 tiết). + Tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. + Chất lượng bộ môn dạy đạt trên 100 % từ trung bình trở lên. - Trong năm học 2012-2013 hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã Xuân Sơn là một trong những trung tâm hoạt động có hiệu quả cao được sự ghi nhận từ lãnh đạo cấp trên về thành quả của trung tâm mình. - Một số kết quả đã đạt được của Trung tâm trong năm học 2012-2013: + Hoàn thiện Website của Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Sơn + Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Sơn trong năm học này đã tổ chức được 123 lớp với 16.503 người học. + Được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho tập thể trong "Phong trào xây dựng xã hội học tập huyện Đông Triều giai đoạn 2011-2011-2013". - Một số kết quả đã đạt được của cá nhân về Trung tâm trong năm học 2012-2013: + Được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cá nhân trong "Phong trào xây dựng Xã hội học tập huyện Đông Triều giai đoạn 2011-2013". 5. Công tác chuyên môn. Tôi luôn chấp hành nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế chuyên môn, những quy định của ngành, đơn vị. Có ý thức tự nghiên cứu tài liệu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để ngày càng vững vàng hơn như tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, giải pháp sáng tạo. Công tác chuyên môn của Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GD, Sở GD, Phòng GD và của Trung tâm HTCĐ xã. 6. Công tác khác: - Luôn hăng hái nhiệt tình tìm hiểu ứng dụng tốt CNTT vào giảng dạy và công tác tại Trung tâm HTCĐ, phối hợp với các ban ngành đoàn thể và ủy ban xã cũng như các hoạt động của nhà trường và các hoạt động của xã trong vai trò là giáo viên biệt phái. - Trên đây là bản tự kiểm điểm quá trình công tác của tôi trong năm học vừa qua, rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ bảo và giúp đỡ của đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo để giúp tôi ngày càng hoàn thiện hơn. 7. Tự đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi xin chân thành cảm ơn ./. T.M TTHTCĐ XÃ XUÂN SƠN (Giám đốc) Xuân Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2013 Người viết (Đã ký) (Đã ký) Nguyễn Công Miên Phạm Hồng Hạnh
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.