Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013

pdf
Số trang Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013 3 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013 162 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013 0 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013 36
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG BỘ XÃ LIỆP TÈ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ:TRƯỜNG TH LIỆP TÈ Liệp Tè, ngày 17 tháng 11 năm 2013 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2013 Họ và tên: Đỗ Đình Hùng Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư chi bộ Chức vụ trong chính quyền: Hiệu trưởng Sinh hoạt tại chi bộ: Trường TH Liệp Tè, Đảng bộ xã Liệp Tè. I. ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM 1- Tư tưởng chính trị - Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. - Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước. - Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2- Về phẩm chất đạo đức lối sống. + Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm. - Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng. - Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể khác phát động, tham gia các hoạt động ủng hộ quỹ hội người cao tuổi, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, chất độc màu da cam, bão lũ..... 3- Về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. - Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. - Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư chú theo quy định. + Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học và thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. + Hoàn thành tốt mọi công việc mà phòng giáo dục đề ra. + Đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo: Tôi luôn tự học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm quản lý và đổi mới có hiệu quả các biện pháp quản lý dạy học. 4- Về tổ chức kỉ luật. - Trong quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình,ý thức tổ chức, kỷ luật phục tùng sự phân công của cấp trên giao phó. - Luôn thực hiện chế độ sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định thực hiện các nội quy quy chế cuả tổ chức Đảng, cơ quan, các đoàn thể. *. Nhược điểm: Tuy nhiên trong quá trình công tác và cuộc sống không tránh khỏi những mặt hạn chế cụ thể là: - Tôi nhận thấy bản thân mình chưa thực sự thân thiện, quan tâm, khéo léo và linh hoạt trong cách cư xử với cấp dưới với phụ huynh, học sinh. - Tinh thần tự phê và phê bình chưa mạnh dạn và thẳng thắn. - Công tác tham mưu với chính quyền địa phương chưa khéo léo và có hiệu quả. * Biện pháp khắc phục nhược điểm: - Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước. - Phát huy những mặt tích cực và đầy lùi hạn chế - Nắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, nhân dân. Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm 2013. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong chi bộ. 5 -Tự nhận mức xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người tự kiểm điểm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.