Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của chi bộ đài truyền thanh

pdf
Số trang Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của chi bộ đài truyền thanh 4 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của chi bộ đài truyền thanh 148 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của chi bộ đài truyền thanh 2 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của chi bộ đài truyền thanh 21
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của chi bộ đài truyền thanh
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

HUYỆN ỦY TÂN THẠNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ĐÀI TRUYỀN THANH -------------BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN _____________ - Họ và tên: Nguyễn Thị Sao - Sinh ngày 15/12/1984. - Chức vụ đảng: Đảng viên. - Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Ủy viên BCH CĐCS Đài truyền thanh. - Đơn vị công tác: Đài truyền thanh huyện Tân Thạnh. - Chi bộ: Đài truyền thanh huyện Tân Thạnh. 1. Về tư tưởng chính trị: - Có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định lập trường theo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội. - Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng. - Luôn an tâm công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm và tinh thần xung kích, tình nguyện Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ. 2/-Về phẩm chất đạo đức, lối sống: -Bản thân luôn thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô, tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định rõ nhiệm vụ của mình, tận tụy với công việc, thực hiện tiết kiêm về thời gian và chi tiêu trong đời sống sinh hoạt; giản dị khiêm tốn, trung thưc thẳng thắn, phối kết hợp với đồng chí, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. - Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, Nhà nước. Bản thân không có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cá nhân, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. - Thường xuyên giữ gìn và phát huy tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Chấp hành tốt các quy định của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm. Bảng kiểm điểm cá nhân năm 2013 -1- - Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. - Giải quyết đúng đắn công tâm mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. - Có tinh thần đấu tranh tự phê bình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác tham gia góp ý kiến cho mình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ. -Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 3/- Về thưc hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: - Với chức trách nhiệm vụ được phân công bản thân luôn cùng với tập thể Chi ủy chi bộ, Lãnh đạo cơ quan, thực hiện theo đúng thẩm quyền, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết của chi bộ, Luôn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, tuy công việc chuyên môn tương đối nhiều nhưng vẫn đảm bảo công tác giải quyết và duy trì thực hiện tốt và có hiệu quả, đặc biệt tập trung cho công tác tuyên truyền, cộng tác tin bài. nhất là trong việc phát triển sự nghiệp truyền thanh, cộng tác tin bài cho đài huyện, đài tỉnh và các báo, trang thông tin trong tỉnh,… -Luôn có ý thức trách nhiệm và tinh thần trong lao động, học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, giải quyết đúng đắn các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Luôn có thái độ đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu phiền hà nhân dân. 4/- Về ý thức tổ chức kỷ luật: - Chấp hành tốt về tổ chức kỷ luật, nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan. Trong quá trình công tác chuyên môn tại đơn vị nếu vắng mặt đều xin ý kiến của lãnh đạo cơ quan. -Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo đúng phương châm “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, bàn bạc dân chủ thống nhất trước khi triển khai thực hiện; chấp hành sự phân công công việc và điều động công việc của tổ chức. 5/- Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sữa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh: - Tư tưởng chính trị luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng. - Xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. - Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. - Biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với nhân dân. Bảng kiểm điểm cá nhân năm 2013 -2- - Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn tìm tòi học hỏi đúc kết kinh nghiệm từ thực tế, không ngừng nghiên cứu các văn bản quy định áp dụng vào công việc chuyên môn. - Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trong sáng, hòa đồng cùng đồng nghiệp trong cơ quan. - Luôn đấu tranh chống quan liêu lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. - Có tác phong tốt, có mối quan hệ gần gủi với quần chúng nhân dân và các tổ chức cơ quan khác trong quá trình giải quyết công việc cũng như quan hệ xã hội. 6/- Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân: - Do kiêm nhiệm nhiều công việc như phóng viên kiêm kế toán, nhiệm vụ ủy viên ban chấp hành công đoàn phụ trách công tác nữ công, nên trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các cơ quan có lúc còn chưa cao. Công tác tham mưu cho lãnh đạo còn chậm, đôi khi còn sai sót. Văn bản kế toán và văn bản hành chính nghiên cứu chưa đạt yêu cầu, đôi khi công việc còn mang tính chủ quan. - Tính tình còn nóng nảy, nên trong giáo tiếp với đồng nghiệp còn chưa được hòa nhã, chưa được khéo léo trong việc xử lý các tình huống xảy ra. - Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. - Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình 7/- Phương hướng và biện pháp khắc phục, sữa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới: - Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan. - Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. - Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác. - Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành. - Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình hình các khu dân cư, hoạt động của hội, đoàn để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết công tác cộng tác tin bài được kịp thời. - Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn Bảng kiểm điểm cá nhân năm 2013 -3- hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao. - Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao. - Trong công tác cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống. -Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên. - Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng chủ quan. 8/- Tự nhận mức xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức: 8.1/- Xếp loại chất lượng đảng viên     Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 8.2/- Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức     Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Chưa hoàn thành xuất sắc chức trách NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Nguyễn Thị Sao Bảng kiểm điểm cá nhân năm 2013 -4-
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.