Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA

pdf
Số trang Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA 5 Cỡ tệp Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA 50 KB Lượt tải Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA 0 Lượt đọc Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA 12
Đánh giá Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái nghĩa, đặt câu với một số cặp từ trái nghĩa tìm được. II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển học sinh. - Bút dạ, 3 tờ phiếu. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên 1. Kiểm tra: - 3 HS lần lượt làm các BT 1, 2, 3 ở phần luyện tập về từ trái nghĩa. Hoạt động học sinh - GV nhận xét, cho điểm. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập (28’) a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Tìm các từ trái nghĩa nhau trong 4 câu a, b, c, d. - Cho HS làm bài, GV phát phiếu cho 3 HS. - Cho HS trình bày kết quả. - HS làm việc cá nhân. - GV nhận xét, chốt lại. (SGV) b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2. ( Cách tiến hành như BT 1) Kết quả: a) lớn b) già c) dưới d) sống c) Hướng dẫn HS làm bài tập 3. ( Cách tiến hành như BT1) Kết quả: a) nhỏ b) lành c) khuya d) sống d) Hướng dẫn HS làm bài tập 4. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Tìm những từ trái nghĩa nhau tả hình dáng, tả hành động, tả trạng thái và tả phẩm chất. - Cho HS làm việc, GV phát phiếu cho các nhóm. - Đại diện nhóm trình - Cho HS trình bày kết quả. bày. - GV nhận xét, chốt lại.(SGV) e) Hướng dẫn HS làm bài tập 5. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Chọn một cặp từ trong các cặp từ vừa tìm được và đặt câu với cặp từ đó. - Cho HS đặt câu. - Mỗi HS đặt 2 câu với 2 từ trái nghĩa. - Cho HS trình bày. - GV nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: (2’) - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở các BT 4,5. Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.