LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela

pdf
Số trang LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela 95 Cỡ tệp LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela 1 MB Lượt tải LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela 5 Lượt đọc LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela 56
Đánh giá LUẬN VĂN: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 95 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………….. LUẬN VĂN Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với đó, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp cũng được mở rộng, sự cạnh tranh cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra cơ hội kinh doanh, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sự phát triển của các doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, các doanh nghiệp muốn đứng vững đều cần phải nhanh chóng đổi mới. Đổi mới để tồn tại, đổi mới để phát triển, đổi mới trên tất cả mọi lĩnh vực. Hòa chung cùng sự đổi thay ấy, đổi mới về quản lý tài chính vẫn luôn là một trong những vấn đề hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả, nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm, huy động vốn, đáp ứng kịp thời, sử dụng hợp lý và đạt hiệu quả cao nguồn vốn đó cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy mà doanh nghiệp cần phải có cấu trúc tài chính phù hợp với chiến lược kinh doanh đã đề ra, tạo được sự nhất quán trong điều hành, quản lý doanh nghiệp. Từ đó mới có thể ra quyết định đúng đắn cho việc đầu tư và các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp nhằm nâng cao tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể thực hiện trên cơ sở phân tích tài chính doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp với kiến thức lý luận tiếp thu trong nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình cô giáo Th.s Hoàng Thị Hồng Lan, em đã lựa chọn đề tài “Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela” làm chuyên đề khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 1 Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela Đề tài nghiên cứu gồm 3 phần: Chương I: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương II: Phân tích thực trạng tài chính của Khách sạn Camela Chương III: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Khách sạn Camela Vì thời gian nghiên cứu làm khóa luận có hạn, cùng với kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em kính mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của thầy, cô giáo để khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 2 Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Một số vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp 1. Khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh. Là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Để tiến hành hoạt động kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lượng vốn tiền tệ tối thiểu nhất định. Quá trình hoạt động kinh doanh từ góc độ tài chính cũng chính là quá trình phân phối để tạo lập, sử dụng các vốn tiền tệ của doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu của nguồn tài chính và tạo ra các luồng dịch chuyển giá trị mà biểu hiện của nó là luồng tiền đi vào hoặc đi ra khỏi chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra về nội dung, kết cấu, thực trạng các chỉ tiêu tài chính, từ đó so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính với các chỉ tiêu tài chính trong quá khứ, hiện tại, tương lai ở chính doanh nghiệp, ở các doanh nghiệp khác, ở phạm vi ngành, địa phương, lãnh thổ, quốc gia… nhằm xác định thực trạng, đặc điểm, xu hướng, tiềm năng tài chính của doanh nghiệp để cung cấp thông tin tài chính phục vụ việc thiết lập các giải pháp quản trị tài chính thích hợp, hiệu quả. Phân tích tài chính là công việc thường xuyên không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 3 Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela 1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp: Qua phân tích tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Phân tích tài chính là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn cho tổ chức quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh. Phân tích tài chính là công cụ không thể thiếu trong phục vụ công tác quản lý của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn… 1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính giúp người sử dụng thông tin đánh giá chính xác khả năng tài chính, khả năng sinh lời và triển vọng của doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm đối tượng.  Phân tích tài chính đối với nhà quản lý Nhà quản lý là người trực tiếp quản lý doanh nghiệp, là người hiểu rõ nhất tài chính doanh nghiệp. Do đó, họ có nhiều thông tin phục vụ cho phân tích. Phân tích tài chính doanh nghiệp đối với nhà quản lý nhằm đáp ững những mục tiêu sau:  Tạo ra chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.  Định hướng các quyết định của Ban giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp như: Quyết định đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận…  Phân tích tài chính là công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động, quản lý trong doanh nghiệp, là cơ sở cho dự đoán tài chính. Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 4 Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela Phân tích tài chính làm nội bật điều quan trọng của dự đoán tài chính, là nền tảng của hoạt động quản lý, kinh doanh, làm sáng tỏ chính sách tài chính cũng như mọi chính sách khác trong doanh nghiệp.  Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư Nhà đầu tư là những người giao vốn của mình cho doanh nghiệp quản lý. Đối tượng này quan tâm trực tiếp đến những tính toán về giá trị của doanh nghiệp. Thu nhập của nhà đầu tư là tiền lời được chia và thặng dư giá trị của vốn. Vì vậy các nhà đầu tư phải dựa vào các chuyên gia phân tích tài chính để nghiên cứu các thông tin kinh tế tài chính, làm rõ triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư là để đánh giá doanh nghiệp và ước đoán giá trị cổ phiếu dựa vào việc nghiên cứu các báo cáo tài chính, khả năng sinh lời, phân tích rủi ro trong kinh doanh…  Phân tích tài chính đối với nhà cung cấp tín dụng Các nhà cung cấp tín dụng quan tâm đến khả năng hoàn trả các khoản nợ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi chủ nợ ngắn hạn và dài hạn lại có mối quan tâm khác nhau. Các chủ nợ ngắn hạn thường quan tâm đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu chi trả ngắn hạn. Các chủ nợ dài hạn lại quan tâm đến khả năng của doanh nghiệp có đáp ứng được yêu cầu chi trả tiền lãi và trả gốc khi đến hạn không, do đó họ chú trọng đến cả khả năng sinh lãi và sự ổn định lâu dài của doanh nghiệp. Trên cơ sở cung cấp các thông tin về các khía cạnh này, phân tích tài chính giúp cho các chủ nợ đưa ra các quyết định về khoản nợ như: có nên cho vay hay không ? thời hạn bao lâu ? vay bao nhiêu ?  Phân tích tài chính đối với cơ quan Nhà nước Cơ quan thuế luôn quan tâm đến số thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Thông tin tài chính giúp họ nắm được tình hình thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách Nhà nước, số phải nộp, đã nộp, còn phải nộp. Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 5 Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela  Phân tích tài chính đối với cơ quan thống kê hay nghiên cứu Thông qua phân tích tài chính, các cơ quan này có thể tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế của toàn ngành, khu vực hay toàn bộ nền kinh tế để phân tích ở tầm vĩ mô, đưa ra các chiến lược phát triển dài hạn.  Phân tích tài chính đối với người lao động Người lao động quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm đánh giá triển vọng của nó trong tương lai. Như vậy có thể thấy, vai trò cơ bản của phân tích tài chính là cung cấp thông tin hữu ích cho tất cả các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên những khía cạnh khác nhau, giúp họ có cơ sở vững chắc để đưa ra quyết định phù hợp với mục đích của mình. 2. Trình tự và các bƣớc tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp 2.1. Thu thập thông tin Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng sử dụng tài chính của doanh nghiệp phục vụ cho quá trình dự đoán tài chính. Thông tin đó bao gồm những thông tin kế toán, thông tin quản lý, thông tin về số lượng, giá trị và các thông tin nội bộ cũng như bên ngoài khác. Trong đó, thông tin kế toán phản ánh tập trung trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp, là nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy, phân tích tài chính trên thực tế là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp. 2.2. Xử lý thông tin Trong giai đoạn này, người sử dụng thông tin với mục đích khác nhau sẽ có phương pháp xử lý thông tin khác nhau phục vụ cho mục tiêu phân tích đã đặt ra. Xử lý thông tin là quá trình sắp xếp các thông tin theo những mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định nguyên nhân, kết quả đã đạt được phục vụ cho quá trình dự đoán và quyết định. Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 6 Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela 2.3. Dự đoán và quyết định Thu thập và xử lý thông tin nhằm chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cần thiết để người sử dụng thông tin dự đoán nhu cầu và đưa ra quyết định tài chính. Có thể nói, mục tiêu của phân tích tài chính chính là để đưa ra các quyết định tài chính của tất cả các đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp. II. Các phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 1. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm hai nguồn thông tin cơ bản là thông tin từ hệ thống kế toán và thông tin từ bên ngoài hệ thống kế toán.  Thông tin từ hệ thống kế toán: Chủ yếu bao gồm các báo cáo tài chính và một số tài liệu sổ sách kế toán như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo chi tiết về chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, báo cáo chi tiết về tình hình tăng, giảm tài sản cố định, tăng giảm vốn chủ sở hữu, các khoản phải thu và nợ phải trả… Báo cáo tài chính gồm 4 loại sau: Bảng cân đối kế toán : mẫu B01 – DN Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: mẫu B02 – DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; mẫu B03 – DN Thuyết minh báo cáo tài chính: mẫu B09 – DN  Thông tin từ bên ngoài hệ thống kế toán: Sử dụng để phân tích nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng của môi trường kinh doanh cũng như các chính sách của doanh nghiệp tác động đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế nào. Nguồn thông tin này giúp các kết luận trong các báo cáo tài chính có tính thuyết phục cao hơn. Các thông tin này chia thành ba nhóm: thông tin chung về tình hình kinh tế, thông tin về ngành kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 7 Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela Thông tin chung về tình hình kinh tế Các thông tin phản ánh tình hình chung về kinh tế tại một thời kỳ nhất định có liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là những thông tin quan trọng cần xem xét. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động của nhiều yếu tố thuộc môi trường vĩ mô nên phân tích cần đặt trong bối cảnh chung của kinh tế trong nước và khu vực. Những thông tin cần quan tâm bao gồm: + Thông tin về tăng trưởng hay suy thoái kinh tế, đặc biệt với phạm vi trong nước và khu vực. + Các chính sách kinh tế lớn của nhà nước, chính sách chính trị, ngoại giao, pháp luật, chế độ tài chính, kế toán có liên quan… + Thông tin về tỷ lệ lạm phát + Thông tin về lãi suất nhân hàng, tỷ giá hối đoái Thông tin về ngành kinh doanh của doanh nghiệp Trong phạm vi ngành, cần xem xét sự phát triển của doanh nghiệp trong mối liên hệ với các hoạt động và đặc điểm chung của ngành kinh doanh. Những thông tin liên quan đến ngành cần quan tâm thường bao gồm: + Nhịp độ và xu hướng vận động của ngành + Mức độ yêu cầu công nghệ của ngành + Quy mô thị trường và triển vọng phát triển + Tính chất cạnh tranh của thị trường, mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng + Nguy cơ xuất hiện những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Các vấn đề trên sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp như: khả năng sinh lời, tốc độ luân chuyển vốn, cơ cấu nguồn vốn… Do vậy, thông tin về ngành kinh doanh là rất quan trọng. Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 8 Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Khách sạn Camela Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp có một đặc điểm riêng trong chiến lược kinh doanh và tổ chức hoạt động nên để đánh giá chính xác tình hình tài chính, người phân tích cần nghiên cứu các đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau: + Mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp + Chính sách tài chính, tín dụng của doanh nghiệp + Đặc điểm công nghệ và chính sách đầu tư của doanh nghiệp + Đặc điểm luân chuyển vốn trong quá trình kinh doanh + Tính thời vụ, tính chu kì trong hoạt động kinh doanh + Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và với các đối tác khác 2. Các phƣơng pháp phân tích 2.1. Phƣơng pháp so sánh Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế nói chung và phân tích tài chính nói riêng nhằm xác định vị trí, xu hướng biến động của các chỉ tiêu phân tích. Nội dung của phương pháp so sánh bao gồm: 2.1.1. Tiêu chuẩn so sánh Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu của một kỳ được lựa chọn làm gốc so sánh. Gốc so sánh được xác định tùy thuộc vào mục đích phân tích. Khi tiến hành so sánh cần có từ hai đại lượng trở nên, các đại lượng phải đảm bảo tính chất so sánh được. 2.1.2. Điều kiện so sánh  So sánh theo thời gian: Điều kiện so sánh là sự thống nhất về nội dung kinh tế, thống nhất về phương pháp tính toán, thống nhất về thời gian và đơn vị đo lường.  So sánh theo không gian: Là so sánh giữa các số liệu trong ngành nhất định. Vì vậy các chỉ tiêu cần phải được quy đổi về cùng quy mô và điều kiện kinh doanh. 2.1.3. Kỹ thuật so sánh Để đáp ứng được mục tiêu sử dụng của những chủ tiêu so sánh, quá trình so sánh giữa các chỉ tiêu được thể hiện dưới 3 kỹ thuật so sánh dưới đây: Sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung – Lớp QT1101N 9
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.