Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

pdf
Số trang Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh 273 Cỡ tệp Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh 6 MB Lượt tải Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh 1 Lượt đọc Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh 11
Đánh giá Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 273 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ****** TRẦN NGỌC LÂM MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI CHÍNH HÀNH VI VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đồng Nai, năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ****** TRẦN NGỌC LÂM MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI CHÍNH HÀNH VI VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 9340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. TS. Ngô Quang Huân 2. TS. Mai Thanh Loan Đồng Nai, năm 2020 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu một cách thuận lợi, ngoài sự nỗ lực của bản thân là sự giảng dạy, ự hướng dẫn, và ự giúp đỡ tận tình của quý Thầy, Cô trong suốt thời gian tác giả theo học chương trình tiến ĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Lạc Hồng. Do đó, đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn âu ắc đến Thầy TS. Ngô Quang Huân và Cô TS. Mai Thanh Loan, những người Thầy đã hướng dẫn, gợi ý, và cho tác giả những lời khuyên hết sức bổ ích trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tác giả cũng xin tri ân âu ắc đến Khoa Sau Đại học Trường Đại học Lạc Hồng và những người bạn, người thân trong gia đình đã luôn ủng hộ tác giả trong quá trình học tập. Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn ự động viên, chia sẻ của các Anh, Chị học viên lớp nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh khóa 02 trong suốt thời gian cùng học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Lạc Hồng. Trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận án Trần Ngọc Lâm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất cả nội dung của Luận án “Mối quan hệ giữa tài chính hành vi và hiệu quả đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh” hoàn toàn được hình thành, nghiên cứu và phát triển từ những quan điểm của chính cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Ngô Quang Huân và TS. Mai Thanh Loan. Số liệu thống kê là trung thực và nội dung, kết quả nghiên cứu của luận án này chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào cho tới thời điểm hiện nay. Tác giả Luận án Trần Ngọc Lâm ỤC ỤC ỜI C ỜI C N ĐO N ỤC ỤC D NH ỤC C C NG D NH ỤC C C H NH, D NH ỤC VI T T T Đ TÓM T T LUẬN ÁN CHƯ NG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ..........................................................................1 1.1 Lý do chọn đề tài ...............................................................................................................1 1.2 Tổng quan c c nghiên c ứu có liên quan .........................................................................6 1 1 1 C c nghiên c ứu ngoài nước.......................................................................................6 1 C c nghiên c ứu trong nước .................................................................................... 12 hoảng trống nghiên cứu .............................................................................................. 14 1.4 Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu ................................................................................... 18 1.4.1 Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................. 18 1.4.2 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát .............................................................................. 19 1.4.3 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .................................................................................... 19 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 19 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................. 19 1.5.2 Đối tượng khảo sát .................................................................................................. 20 1.5.3 Phạm vi nghiên cứu................................................................................................. 21 1 6 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................... 21 1.6.1 Nghiên c ứu định tính .............................................................................................. 21 1.6.2 Nghiên c ứu định lượng ........................................................................................... 21 1 7 Điểm mới và đóng góp của nghiên cứu ....................................................................... 22 1.7.1 Về lý thuyết .............................................................................................................. 22 1.7.2 Về thực tiễn .............................................................................................................. 23 Tóm tắt Chương 1 ..................................................................................................................... 26 CHƯ NG : C Ở TH T VÀ H NH NGHI N CỨU ............................... 27 1 Tài ch nh hành vi của nhà đầu tư trên thị trường ất động ản ................................. 27 11 h i niệm tài ch nh hành vi và tài ch nh hành vi của nhà đầu tư trên thị trường ất động ản ....................................................................................................................... 27 2.1.1.1 Khái niệm về tài ch nh hành vi....................................................................... 27 11 1 Tài ch nh hành vi của nhà đầu tư trên TT Đ ............................................. 31 C c thành phần tài ch nh hành vi của nhà đầu tư trên TT Đ ......................... 40 1 1 Tâm l ầy đàn ................................................................................................. 40 1 Tâm l ợ thua lỗ .............................................................................................. 41 1 Tâm l tự tin th i qu ...................................................................................... 42 1 C c yếu tố môi trường ên ngoài ảnh hư ng đến tài ch nh hành vi của nhà đầu tư trên thị trường ất động ản ........................................................................................ 43 1 1 nh hư ng thông tin ất động ản lên tài ch nh hành vi ............................ 43 2.1.3.2 nh hư ng vị trí bất động sản lên tâm l tự tin thái quá ............................ 47 2.1.3.3 nh hư ng inh tế vĩ mô lên tâm l tự tin thái quá..................................... 48 2.1.3.4 nh hư ng cầu ất động ản lên tâm l tự tin thái quá............................... 54 1 nh hư ng gi cả ất động sản lên tâm l tài ch nh hành vi ...................... 54 1 6 nh hư ng cung ất động sản lên tâm l tự tin thái quá ............................ 55 Hiệu quả của nhà đầu tư c nhân trên thị trường ất động ản ..................................... 55 1 h i niệm, đ c điểm của nhà đầu tư c nhân ...................................................... 55 1 1 h i niệm đầu tư c nhân................................................................................ 55 1 Đ c điểm nhà đầu tư c nhân.......................................................................... 56 h i niệm hiệu quả đầu tư ..................................................................................... 56 2.2.3 Ch tiêu tài ch nh đo lường hi ệu quả đầu tư ......................................................... 57 Đo lường hiệu quả đầu tư ....................................................................................... 58 nh hư ng đ c t nh nhà đầu tư c nhân đến hi ệu quả đầu tư ............................ 61 nh hư ng của tài ch nh hành vi lên hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư trên thị trường ất động ản ............................................................................................................................... 63 1 nh hư ng tâm l ầy đàn lên hiệu quả đầu tư................................................... 63 nh hư ng tâm l ợ thua lỗ lên hiệu quả đầu tư ............................................... 64 nh hư ng tâm l t ự tin thái quá lên hiệu quả đầu tư ........................................ 65 ô hình nghiên cứu đề xuất .............................................................................................. 67 Tóm tắt Chương ..................................................................................................................... 69 CHƯ NG : THI T NGHI N CỨU ............................................................................. 70 3.1 Quy trình nghiên cứu ..................................................................................................... 70 3.1.1 Nghiên c ứu ơ ộ..................................................................................................... 71 3.1.1.1 Nghiên cứu định t nh ....................................................................................... 71 3.1.1.2 Nghiên c ứu định lượng ơ ộ ......................................................................... 72 3.1.2 Nghiên c ứu chính thức............................................................................................ 74 ây dựng thang đo ............................................................................................................. 76 3.2.1 Thang đo hiệu quả đầu tư ........................................................................................... 77 Thang đo tâm l ầy đàn ............................................................................................ 78 Thang đo tâm l ợ thua lỗ ......................................................................................... 79 Thang đo tâm l tự tin th i qu .................................................................................. 81 Thang đo thông tin ất động ản ............................................................................... 82 6 Thang đo vị trí bất động sản ...................................................................................... 83 7 Thang đó inh tế vĩ mô ............................................................................................... 85 8 Thang đo cầu Đ ...................................................................................................... 86 ết quả nghiên cứu định t nh và định lượng ơ ộ ........................................................ 87 1 ết quả nghiên cứu định t nh..................................................................................... 87 ết quả nghiên cứu định lượng ơ ộ ....................................................................... 92 1 ết quả iểm định độ tin cậy Cron ach lpha c c thang đo ...................... 92 ết quả phân t ch nhân tố h m ph ........................................................ 92 Tóm tắt Chương ..................................................................................................................... 95 CHƯ NG : T QU NGHIÊN CỨU VÀ TH O LUẬN ............................................ 96 4.1 Kết quả nghiên cứu......................................................................................................... 96 1 1 Đ c điểm mẫu nghiên cứu...................................................................................... 96 4.1.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu ........................................................................... 96 4.1.2.1 Theo tỷ lệ sử dụng vốn vay............................................................................. 96 4.1.2.2 Theo loại bất động sản đầu tư......................................................................... 97 4.1.2.3 Theo kinh nghiệm đầu tư ................................................................................ 97 4.1 Th o mục đ ch đầu tư ...................................................................................... 99 4.1.3 Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA....................................................... 100 1 1 iểm định giả thuyết ng mô hình tuyến t nh .................................... 102 Phân t ch oot trap ............................................................................................... 103 4.1.6 Phân t ch đa nhóm ................................................................................................. 104 4.1.6.1 Theo tỷ lệ sử dụng vốn vay........................................................................... 104 16 Th o inh nghiệm đầu tư .............................................................................. 108 4.1.6.3 Theo mục đ ch đầu tư .................................................................................... 111 4.1.7.4 Tổng hợp kết quả phân t ch c c nhóm......................................................... 114 4.1.7 Kiểm định ự h c iệt c c iến th o đ c t nh nhà đầu tư ............................... 115 1 7 1 Tỷ lệ sử dụng vốn vay ................................................................................... 115 4.1.7.2 Kinh nghiệm đầu tư ....................................................................................... 116 ục đ ch đầu tư.............................................................................................. 116 4.1.7.3 4.1.7.4 Tổng hợp kết quả............................................................................................ 117 Thảo luận ết quả nghiên cứu ..................................................................................... 117 1 Thảo luận về tâm l ầy đàn ................................................................................ 117 Thảo luận về tâm l ợ thua lỗ ............................................................................. 119 Thảo luận về tâm l tự tin th i qu ..................................................................... 121 Thảo luận về hiệu quả đầu tư ............................................................................... 123 Tóm tắt Chương ................................................................................................................... 124 CHƯ NG : T ẬN VÀ HÀ Q NT ......................................................... 125 1 ết luận của nghiên cứu .............................................................................................. 125 C c hàm quản trị........................................................................................................ 128 1 Đối vối nhà đầu tư c nhân .................................................................................. 128 1 1 Điều ch nh hành vi nhà đầu tư c nhân trên thị trường ất động ản ...... 128 1 Điều ch nh ự lệch lạc trong hành vi của nhà đầu tư c nhân trên thị trường bất động sản ................................................................................................................. 129 1 Điều ch nh hành vi nhà đầu tư c nhân nh m nâng cao hiệu quả đầu tư và góp phần ph t triển thị trường ất động ản TP HC ........................................... 131 Đối với doanh nghi ệp kinh doanh bất động sản ................................................ 137 1 Gia tăng lợi thế cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu ............. 137 Đ nh gi tình hình thuận lợi của nền inh tế trong nước .......................... 138 5.2.2.4 Dự báo nhu cầu bất động sản........................................................................ 139 Đối với c c cơ quan quản l nhà nước ............................................................... 141 1 Điều ch nh hành vi cho nhà đầu tư c nhân ................................................ 141 Ch nh ch ổn định nền inh tế vĩ mô ......................................................... 143 Ch nh ch đất đai và nhà đối với thị trường ất động ản ................... 143 5.2.3.4 Chính sách tiền tệ đối với thị trường ất động ản .................................... 145 Ch nh ch ph t triển hệ thống cơ hạ tầng ............................................. 149 5.3 Hạn chế của luận n và hướng nghiên cứu tiếp theo................................................ 150 Tóm tắt Chương ................................................................................................................... 151 C NG T NH Đ C NG C T C GI TÀI LIỆU THAM KH O PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA TH O LUẬN PHỤ LỤC 2.1: DÀN BÀI TH O LUẬN CÁC CHUYÊN GIA HOÀN THIỆN MÔ H NH ĐỀ XUẤT TRONG NGHIÊN CỨ Đ NH TÍNH PHỤ LỤC 2.2: DÀN BÀI TH O LUẬN CÁC CHUYÊN GIA HOÀN THIỆN TH NG ĐO T ONG NGHI N CỨ PHỤ LỤC 3: D NH Đ NH Ư NG Đ NH TÍNH CH NHÀ Đ TƯ TH GI H O T NGHI N CỨ Ộ PHỤ LỤC 4: B NG CÂU HỎI KH O SÁT S BỘ PHỤ LỤC 5: K T QU KIỂ PHỤ LỤC 6: B NG CÂU HỎI PHỤ LỤC 7: D NH Đ NH T ONG Đ NH Ư NG H O CH NHÀ Đ Ộ T CH NH THỨC TƯ TH GI H O T NGHI N CỨ CH NH THỨC PHỤ LỤC 8: TQ NGHI N CỨ Đ NH Ư NG CHÍNH THỨC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1 1 Tổng quan c c nghiên cứu có liên quan ................................................................ 15 ảng 1: C c yếu tố tâm l và c c yếu tố liên quan QĐĐT t c động trực tiếp và gi n tiếp đến HQĐT của NĐT c nhân........................................................................................... 68 ảng 1: Thang đo đối với hiệu quả đầu tư ......................................................................... 77 ảng : Thang đo đối với tâm l ầy đàn........................................................................... 79 ảng : Thang đo đối với tâm l ợ thua lỗ ....................................................................... 80 ảng : Thang đo đối với tâm l tự tin th i qu ................................................................ 81 ảng : Thang đo đối với thông tin Đ ........................................................................... 83 ảng 6: Thang đo đối với vị tr Đ .................................................................................. 84 ảng 7: Thang đo đối với inh tế vĩ mô ............................................................................. 85 ảng 8: Thang đo đối với cầu Đ ..................................................................................... 86 ảng : ết quả các yếu tố t c động gián trực tiếp và gián tiếp đến hiệu quả đầu tư c nhân trên TT Đ Tp.HCM ..................................................................................................... 88 ảng 1 : ết quả x c định tiêu ch đ nh gi c c yếu tố t c động trực tiếp và gián tiếp đến hiệu quả đầu tư ................................................................................................................... 89 ảng 11: Kết quả kiểm định hệ số Cron ach trong nghiên định lượng ơ ộ ............ 92 ảng 1 : Kết quả kiểm định KMO và Barlett.................................................................... 93 ảng 1 : ết quả phân t ch ......................................................................................... 94 ảng 1: Tỷ lệ sử dụng vốn vay mua Đ của NĐT ......................................................... 97 ảng : Các loại Đ NĐT c nhân mua trên TT Đ TP HC ................................... 97 ảng : Kinh nghiệm của NĐT c nhân trên trên TT Đ TP HC ảng : Kinh nghiệm đầu tư th o nhóm tỷ lệ sử dụng vốn vay ...................................... 98 ảng : ục đ ch của NĐT c nhân trên trên TT Đ TP HC .................................... 99 ảng 6: ục đ ch đầu tư th o nhóm t ỷ lệ sử dụng vốn vay............................................. 99 ............................. 98 ảng 7: Kết quả kiểm định sự phù hợp mô hình ............................................................. 101 ảng 8: Kết quả kiểm định thang đo ước phân t ch C ảng ............................................ 101 : Kết quả kiểm định sự phù hợp mô hình trong SEM ......................................... 102 ảng 1 : Hệ ố hồi quy chu n ho , chưa chu n của mô hình nghiên cứu ................... 103 ảng 11: Ước lượng oot trap với mẫu N 1 ............................................................ 103 ảng 1 : Bảng tính lựa chọn mô hình phân t ch đa nhóm th o tỷ lệ vốn vay ............. 107
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.