Lecture An introduction to collective bargaining and industrial relations (4e) – Chapter 1: A framework for analyzing collective bargaining and industrial relations

ppt
Số trang Lecture An introduction to collective bargaining and industrial relations (4e) – Chapter 1: A framework for analyzing collective bargaining and industrial relations 22 Cỡ tệp Lecture An introduction to collective bargaining and industrial relations (4e) – Chapter 1: A framework for analyzing collective bargaining and industrial relations 266 KB Lượt tải Lecture An introduction to collective bargaining and industrial relations (4e) – Chapter 1: A framework for analyzing collective bargaining and industrial relations 0 Lượt đọc Lecture An introduction to collective bargaining and industrial relations (4e) – Chapter 1: A framework for analyzing collective bargaining and industrial relations 0
Đánh giá Lecture An introduction to collective bargaining and industrial relations (4e) – Chapter 1: A framework for analyzing collective bargaining and industrial relations
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.