Hồi tiếp

pdf
Số trang Hồi tiếp 17 Cỡ tệp Hồi tiếp 365 KB Lượt tải Hồi tiếp 0 Lượt đọc Hồi tiếp 2
Đánh giá Hồi tiếp
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 17 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Hồi tiếp  Giới thiệu  Phân loại  Kiểu điện áp nối tiếp  Kiểu điện áp song song  Kiểu dòng điện nối tiếp  Kiểu dòng điện song song Giới thiệu     Đưa một phần điện áp ra về đầu vào Hồi tiếp âm và hồi tiếp dương Hồi tiếp dương: mạch tạo dao động Hồi tiếp âm: ổn định hoạt động của mạch Giới thiệu  Tác       động của hồi tiếp âm Giảm hệ số khuếch đại Thay đổi trở kháng vào ra Ổn định hệ số khuếch đại Ổn định hoạt động Mở rộng dải tần hoạt động Giảm nhiễu Phân loại  Dựa trên cách đưa tín hiệu ở đầu vào (nối tiếp/song song) và cách lấy tín hiệu ở đầu ra (điện áp/dòng điện)     Kiểu điện áp nối tiếp Kiểu điện áp song song Kiểu dòng điện nối tiếp Kiểu dòng điện song song Kiểu điện áp nối tiếp  A=Vo/Vi  β=Vf/Vo  Af=A/(1+βA)  Zif=Zi(1+βA)  Zof=Zo/(1+βA) Kiểu điện áp nối tiếp Kiểu điện áp nối tiếp  Af=A/(1+βA)  β=Vf/Vo=R2/(R1+R2)  Zif=Zi(1+βA)  Zof=Zo/(1+βA) Kiểu điện áp song song  A=Vo/Ii  β=If/Vo  Af=Vo/Vs=A/(1+βA)  Zif=Zi/(1+βA)  Zof=Zo/(1+βA) Kiểu điện áp song song  Af=A/(1+βA)  β=If/Vo=-1/R’  Zif=Zi/(1+βA)  Zof=Zo/(1+βA) Kiểu dòng điện nối tiếp  A=Io/Vi  β=Vf/Io  Af=Io/Vs=A/(1+βA)  Zif=Zi(1+βA)  Zof=Zo(1+βA)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.