hiển thị lại nội dung đã ẩn từ timeline fac

pdf
Số trang hiển thị lại nội dung đã ẩn từ timeline fac 2 Cỡ tệp hiển thị lại nội dung đã ẩn từ timeline fac 103 KB Lượt tải hiển thị lại nội dung đã ẩn từ timeline fac 0 Lượt đọc hiển thị lại nội dung đã ẩn từ timeline fac 0
Đánh giá hiển thị lại nội dung đã ẩn từ timeline fac
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Hiển thị lại nội dung đã ẩn từ Timeline Facebook Trong quá trình sử dụng Facebook, có những status (trạng thái) hoặc một post (bài viết) trên giao diện Timeline của Facebook đã được ẩn đi, nhưng bây giờ bạn lại muốn hiển thị lại nó. Phải làm cách nào để khôi phục tình trạng nói trên? Đầu tiên, đăng nhập vào Facebook của mình. Ở trang Facebook cá nhân, bạn bấm vào nút Activity log ở phía sau bên phải tên Facebook của bạn. Trang web hiện ra, bạn chọn một tùy chọn phù hợp từ trình đơn sổ xuống ở phía trên góc phải màn hình. Những status hoặc post phù hợp với lựa chọn của bạn ở trên sẽ được hiển thị ở bên dưới. Những status hoặc post nào bạn đã ẩn trước đó sẽ có một biểu tượng khóa hình tròn có đường chéo ở giữa. Bây giờ, để hiển thị lại một status hoặc post đã ẩn, bạn bấm vào biểu tượng đó rồi chọn tùy chọn Allowed on Timeline trong trình đơn sổ ra. Những dòng status hoặc post trên Timeline được khôi phục sẽ xuất hiện lại tại thời điểm mà bạn đã tạo nó trên giao diện Timeline trước đây.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.