Giáo trình linh kiện_Phần 1

pdf
Số trang Giáo trình linh kiện_Phần 1 7 Cỡ tệp Giáo trình linh kiện_Phần 1 570 KB Lượt tải Giáo trình linh kiện_Phần 1 0 Lượt đọc Giáo trình linh kiện_Phần 1 1
Đánh giá Giáo trình linh kiện_Phần 1
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lời nói đầu ********* Linh kiện điện tử là kiến thức bước đầu và căn bản của ngành điện tử. Giáo trình được biên soạn từ các bài giảng của tác giả trong nhiều năm qua tại Khoa Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ và các Trung Tâm Giáo dục thường xuyên ở đồng bằng sông Cửu Long sau quá trình sửa chữa và cập nhật. Giáo trình chủ yếu dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông và Tự Động Hóa. Các sinh viên khối Kỹ thuật và những ai ham thích điện tử cũng tìm thấy ở đây nhiều điều bổ ích. Giáo trình bao gồm 9 chương: Từ chương 1 đến chương 3: Nhắc lại một số kiến thức căn bản về vật lý vi mô, các mức năng lượng và dải năng lượng trong cấu trúc của kim loại và chất bán dẫn điện và dùng nó như chìa khóa để khảo sát các linh kiện điện tử. Từ chương 4 đến chương 8: Đây là đối tượng chính của giáo trình. Trong các chương này, ta khảo sát cấu tạo, cơ chế hoạt động và các đặc tính chủ yếu của các linh kiện điện tử thông dụng. Các linh kiện quá đặc biệt và ít thông dụng được giới thiệu ngắn gọn mà không đi vào phân giải. Chương 9: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của vi mạch. Người viết chân thành cảm ơn anh Nguyễn Trung Lập, Giảng viên chính của Bộ môn Viễn Thông và Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ đã đọc kỹ bản thảo và cho nhiều ý kiến quý báu. Cần Thơ, tháng 12 năm 2003 Trương Văn Tám Trang 1 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Mục lục --------Chương I ..........................................................................................................................................................................................4 MỨC NĂNG LƯỢNG VÀ DẢI NĂNG LƯỢNG.........................................................................................................................4 I. KHÁI NIỆM VỀ CƠ HỌC NGUYÊN LƯỢNG: .................................................................................................................4 II. PHÂN BỐ ĐIỆN TỬ TRONG NGUYÊN TỬ THEO NĂNG LƯỢNG: .............................................................................6 III. DẢI NĂNG LƯỢNG: (ENERGY BANDS) ........................................................................................................................8 Chương II ......................................................................................................................................................................................12 SỰ DẪN ĐIỆN TRONG KIM LOẠI...........................................................................................................................................12 I. II. III. IV. V. VI. ĐỘ LINH ĐỘNG VÀ DẪN XUẤT: ..................................................................................................................................12 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT CHUYỄN ĐỘNG CỦA HẠT TỬ BẰNG NĂNG LƯỢNG:............................................14 THẾ NĂNG TRONG KIM LOẠI: .....................................................................................................................................15 SỰ PHÂN BỐ CỦA ĐIỆN TỬ THEO NĂNG LƯỢNG: ..................................................................................................18 CÔNG RA (HÀM CÔNG): ................................................................................................................................................20 ĐIỆN THẾ TIẾP XÚC (TIẾP THẾ): .................................................................................................................................21 Chương III.....................................................................................................................................................................................22 CHẤT BÁN DẪN ĐIỆN ...............................................................................................................................................................22 I. CHẤT BÁN DẪN ĐIỆN THUẦN HAY NỘI BẨM: ........................................................................................................22 II. CHẤT BÁN DẪN NGOẠI LAI HAY CÓ CHẤT PHA: ...................................................................................................24 1. Chất bán dẫn loại N: (N - type semiconductor) ...............................................................................................................24 2. Chất bán dẫn loại P:.........................................................................................................................................................25 3. Chất bán dẫn hỗn hợp: .....................................................................................................................................................26 III. DẪN SUẤT CỦA CHẤT BÁN DẪN: ...............................................................................................................................27 IV. CƠ CHẾ DẪN ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN: ...........................................................................................................29 V. PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC: ..........................................................................................................................................30 Chương IV .....................................................................................................................................................................................32 NỐI P-N VÀ DIODE.....................................................................................................................................................................32 I. CẤU TẠO CỦA NỐI P-N:.................................................................................................................................................32 II. DÒNG ĐIỆN TRONG NỐI P-N KHI ĐƯỢC PHÂN CỰC: .............................................................................................34 1. Nối P-N được phân cực thuận:.........................................................................................................................................35 2. Nối P-N khi được phân cực nghịch: ................................................................................................................................38 III. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN NỐI P-N:..............................................................................................................40 IV. NỘI TRỞ CỦA NỐI P-N. ..................................................................................................................................................41 1. Nội trở tĩnh: (Static resistance). .......................................................................................................................................41 2. Nội trở động của nối P-N: (Dynamic Resistance)............................................................................................................42 V. ĐIỆN DUNG CỦA NỐI P-N. ............................................................................................................................................44 1. Điện dung chuyển tiếp (Điện dung nối)...........................................................................................................................44 2. Điện dung khuếch tán. (Difusion capacitance) ................................................................................................................45 VI. CÁC LOẠI DIODE THÔNG DỤNG.................................................................................................................................45 1. Diode chỉnh lưu: ..............................................................................................................................................................45 2. Diode tách sóng. ..............................................................................................................................................................53 3. Diode schottky:................................................................................................................................................................53 4. Diode ổn áp (diode Zenner):............................................................................................................................................54 5. Diode biến dung: (Varicap – Varactor diode)..................................................................................................................57 6. Diode hầm (Tunnel diode)...............................................................................................................................................58 Bài tập cuối chương ......................................................................................................................................................................59 Chương V.......................................................................................................................................................................................61 TRANSISTOR LƯỠNG CỰC .....................................................................................................................................................61 I. II. III. IV. V. VI. CẤU TẠO CƠ BẢN CỦA BJT..........................................................................................................................................61 TRANSISTOR Ở TRẠNG THÁI CHƯA PHÂN CỰC. ....................................................................................................61 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANSISTOR LƯỠNG CỰC. .........................................................................................63 CÁC CÁCH RÁP TRANSISTOR VÀ ĐỘ LỢI DÒNG ĐIỆN. .........................................................................................64 DÒNG ĐIỆN RỈ TRONG TRANSISTOR. ........................................................................................................................66 ĐẶC TUYẾN V-I CỦA TRANSISTOR. ...........................................................................................................................67 1. Mắc theo kiểu cực nền chung: .........................................................................................................................................68 2. Mắc theo kiểu cực phát chung. ........................................................................................................................................69 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên các đặc tuyến của BJT. .......................................................................................................72 VII. ĐIỂM ĐIỀU HÀNH – ĐƯỜNG THẲNG LẤY ĐIỆN MỘT CHIỀU...............................................................................73 VIII. KIỂU MẪU MỘT CHIỀU CỦA BJT. .............................................................................................................................78 Trang 2 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com IX. BJT VỚI TÍN HIỆU XOAY CHIỀU..................................................................................................................................80 1. Mô hình của BJT: ............................................................................................................................................................80 2. Điện dẫn truyền (transconductance) ................................................................................................................................82 3. Tổng trở vào của transistor: .............................................................................................................................................83 4. Hiệu ứng Early (Early effect) ..........................................................................................................................................85 5. Mạch tương đương xoay chiều của BJT: .........................................................................................................................86 Bài tập cuối chương ......................................................................................................................................................................90 CHƯƠNG 6 ...................................................................................................................................................................................91 TRANSISTOR TRƯỜNG ỨNG..................................................................................................................................................91 I. CẤU TẠO CĂN BẢN CỦA JFET:....................................................................................................................................91 II. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA JFET: .................................................................................................................................93 III. ĐẶC TUYẾN TRUYỀN CỦA JFET. ................................................................................................................................99 IV. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TRÊN JFET. ...............................................................................................................100 V. MOSFET LOẠI HIẾM (DEPLETION MOSFET: DE MOSFET)...................................................................................102 VI. MOSFET LOẠI TĂNG (ENHANCEMENT MOSFET: E-MOSFET) ............................................................................107 VII. XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐIỀU HÀNH: ...................................................................................................................................111 VIII. FET VỚI TÍN HIỆU XOAY CHIỀU VÀ MẠCH TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TÍN HIỆU NHỎ........................................113 IX. ĐIỆN DẪN TRUYỀN (TRANSCONDUCTANCE) CỦA JFET VÀ DEMOSFET. .......................................................117 X. ĐIỆN DẪN TRUYỀN CỦA E-MOSFET. .......................................................................................................................118 XI. TỔNG TRỞ VÀO VÀ TỔNG TRỞ RA CỦA FET. ........................................................................................................119 XII. CMOS TUYẾN TÍNH (LINEAR CMOS).......................................................................................................................120 XIII. MOSFET CÔNG SUẤT: V-MOS VÀ D-MOS..............................................................................................................122 1. V-MOS: .........................................................................................................................................................................122 2. D-MOS: .........................................................................................................................................................................123 Bài tập cuối chương ....................................................................................................................................................................125 CHƯƠNG VII .............................................................................................................................................................................126 LINH KIỆN CÓ BỐN LỚP BÁN DẪN PNPN VÀ NHỮNG LINH KIỆN KHÁC ...............................................................126 I. SCR (THYRISTOR – SILICON CONTROLLED RECTIFIER).....................................................................................126 1. Cấu tạo và đặc tính: .......................................................................................................................................................126 2. Đặc tuyến Volt-Ampere của SCR:.................................................................................................................................128 3. Các thông số của SCR: ..................................................................................................................................................129 4. SCR hoạt động ở điện thế xoay chiều............................................................................................................................130 5. Vài ứng dụng đơn giản: .................................................................................................................................................131 II. TRIAC (TRIOD AC SEMICONDUCTOR SWITCH).....................................................................................................133 III. SCS (SILICON – CONTROLLED SWITCH). ................................................................................................................135 IV. DIAC ................................................................................................................................................................................136 V. DIOD SHOCKLEY..........................................................................................................................................................137 VI. GTO (GATE TURN – OFF SWITCH). ...........................................................................................................................138 VII. UJT (UNIJUNCTION TRANSISTOR – TRANSISTOR ĐỘC NỐI). ............................................................................140 1. Cấu tạo và đặc tính của UJT: .........................................................................................................................................140 2. Các thông số kỹ thuật của UJT và vấn đề ổn định nhiệt cho đỉnh: ................................................................................143 3. Ứng dụng đơn giản của UJT:.........................................................................................................................................144 VIII. PUT (Programmable Unijunction Transistor).................................................................................................................145 CHƯƠNG VIII............................................................................................................................................................................148 LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ................................................................................................................................................148 I. ÁNH SÁNG. ....................................................................................................................................................................148 II. QUANG ĐIỆN TRỞ (PHOTORESISTANCE)................................................................................................................149 III. QUANG DIOD (PHOTODIODE)....................................................................................................................................151 IV. QUANG TRANSISTOR (PHOTO TRANSISTOR). .......................................................................................................152 V. DIOD PHÁT QUANG (LED-LIGHT EMITTING DIODE)............................................................................................154 VI. NỐI QUANG....................................................................................................................................................................155 CHƯƠNG IX...............................................................................................................................................................................157 SƠ LƯỢC VỀ IC ........................................................................................................................................................................157 I. KHÁI NIỆM VỀ IC - SỰ KẾT TỤ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ..............................................................................157 II. CÁC LOẠI IC. .................................................................................................................................................................159 1. IC màng (film IC):.........................................................................................................................................................159 2. IC đơn tính thể (Monolithic IC):....................................................................................................................................159 3. IC lai (hibrid IC). ...........................................................................................................................................................160 III. SƠ LƯỢC VỀ QUI TRÌNH CHẾ TẠO MỘT IC ĐƠN TINH THỂ. ...............................................................................160 IV. IC SỐ (IC DIGITAL) VÀ IC TƯƠNG TỰ (IC ANALOG). ............................................................................................162 1. IC Digital:......................................................................................................................................................................162 2. IC analog: ......................................................................................................................................................................163 Tài liệu tham khảo ......................................................................................................................................................................163 Trang 3 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chương I MỨC NĂNG LƯỢNG VÀ DẢI NĂNG LƯỢNG Trong chương này chủ yếu nhắc lại các kiến thức cơ bản về cơ học nguyên lượng, sự phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng, từ đó hình thành dải năng lượng trong tinh thể chất bán dẫn. Để học chương này, sinh viên chỉ cần có kiến thức tương đối về vật lý và hóa học đại cương. Mục tiêu cần đạt được là hiểu được ý nghĩa của dải dẫn điện, dải hóa trị và dải cấm, từ đó phân biệt được các chất dẫn điện, bán dẫn điện và cách điện. I. KHÁI NIỆM VỀ CƠ HỌC NGUYÊN LƯỢNG: Ta biết rằng vật chất được cấu tạo từ những nguyên tử (đó là thành phần nhỏ nhất của nguyên tố mà còn giữ nguyên tính chất của nguyên tố đó). Theo mô hình của nhà vật lý Anh Rutherford (1871-1937), nguyên tử gồm có một nhân mang điện tích dương (Proton mang điện tích dương và Neutron trung hoà về điện) và một số điện tử (electron) mang điện tích âm chuyển động chung quanh nhân và chịu tác động bởi lực hút của nhân. Nguyên tử luôn luôn trung hòa điện tích, số electron quay chung quanh nhân bằng số proton chứa trong nhân - điện tích của một proton bằng điện tích một electron nhưng trái dấu). Điện tích của một electron là -1,602.10-19Coulomb, điều này có nghĩa là để có được 1 Coulomb điện tích phải có 6,242.1018 electron. điện tích của điện tử có thể đo được trực tiếp nhưng khối lượng của điện tử không thể đo trực tiếp được. Tuy nhiên, người ta có thể đo được tỉ số giữa điện tích và khối lượng (e/m), từ đó suy ra được khối lượng của điện tử là: mo=9,1.10-31Kg Đó là khối lượng của điện tử khi nó chuyển động với vận tốc rất nhỏ so với vận tốc ánh sáng (c=3.108m/s). Khi vận tốc điện tử tăng lên, khối lượng của điện tử được tính theo công thức Lorentz-Einstein: me = mo v2 1− 2 c Mỗi điện tử chuyển động trên một đường tròn và chịu một gia tốc xuyên tâm. Theo thuyết điện từ thì khi chuyển động có gia tốc, điện tử phải phát ra năng lượng. Sự mất năng lượng này làm cho quỹ đạo của điện tử nhỏ dần và sau một thời gian ngắn, điện tử sẽ rơi vào nhân. Nhưng trong thực tế, các hệ thống này là một hệ thống bền theo thời gian. Do đó, giả thuyết của Rutherford không đứng vững. Nhà vật lý học Đan Mạch Niels Bohr (1885- 1962) đã bổ túc bằng các giả thuyết sau: Trang 4 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Có những quỹ đạo đặt biệt, trên đó điện tử có thể di chuyển mà không phát ra năng lượng. Tương ứng với mỗi quỹ đạo có một mức năng lượng nhất định. Ta có một quỹ đạo dừng. Khi điện tử di chuyển từ một quỹ đạo tương ứng với mức năng lượng w1 sang quỹ đạo khác tương ứng với mức năng lượng w2 thì sẽ có hiện tượng bức xạ hay hấp thu năng lượng. Tần số của bức xạ (hay hấp thu) này là: w 2 − w1 h Trong đó, h=6,62.10-34 J.s (hằng số Planck). f= Trong mỗi quỹ đạo dừng, moment động lượng của điện tử bằng bội số của Moment động lượng: m.v.r = n. h = nh 2π h =h 2π v r -e +e Hình 1 Với giả thuyết trên, người ta đã dự đoán được các mức năng lượng của nguyên tử hydro và giải thích được quang phổ vạch của Hydro, nhưng không giải thích được đối với những nguyên tử có nhiều điện tử. Nhận thấy sự đối tính giữa sóng và hạt, Louis de Broglie (Nhà vật lý học Pháp) cho rằng có thể liên kết mỗi hạt điện khối lượng m, chuyển động với vận tốc v một bước sóng λ = h . mv Tổng hợp tất cả giả thuyết trên là môn cơ học nguyên lượng, khả dĩ có thể giải thích được các hiện tượng quan sát được ở cấp nguyên tử. Phương trình căn bản của môn cơ học nguyên lượng là phương trình Schrodinger được viết như sau: h2 − ∇ϕ + ( E − U ) ϕ = 0 2.m ∇ là toán tử Laplacien Trang 5 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ∇ϕ = δ2ϕ δ2ϕ δ2ϕ + + δx 2 δy 2 δz 2 E: năng lượng toàn phần U: thế năng (E-U): động năng ϕ là một hàm số gọi là hàm số sóng. Hàm số này xác định xác suất tìm thấy hạt điện trong miền không gian đang khảo sát. Trong khi giải phương trình Schrodinger để tìm năng lượng của những điện tử trong một nguyên tử duy nhất, người ta thấy rằng mỗi trạng thái năng lượng của electron phụ thuộc vào 4 số nguyên gọi là 4 số nguyên lượng: Số nguyên lượng xuyên tâm: (Số nguyên lượng chính) Xác định kích thước của quỹ đạo n=1,2,3,…7 Số nguyên lượng phương vị: (Số nguyên lượng phụ) Xác định hình thể quỹ đạo l=1,2,3,…,n-1 Số nguyên lượng từ: Xác định phương hướng của quỹ đạo ml=0,±1, …, m l Số nguyên lượng Spin: 1 1 Xác định chiều quay của electron m s = + và 2 2 Trong một hệ thống gồm nhiều nguyên tử, các số nguyên lượng tuân theo nguyên lý ngoại trừ Pauli. Nguyên lý này cho rằng: trong một hệ thống không thể có 2 trạng thái nguyên lượng giống nhau, nghĩa là không thể có hai điện tử có 4 số nguyên lượng hoàn toàn giống nhau. II. PHÂN BỐ ĐIỆN TỬ TRONG NGUYÊN TỬ THEO NĂNG LƯỢNG: Tất cả các nguyên tử có cùng số nguên lượng chính hợp thành một tầng có tên là K,L,M,N,O,P,Q ứng với n=1,2,3,4,5,6,7. Ở mỗi tầng, các điện tử có cùng số l tạo thành các phụ tầng có tên s,p,d,f tương ứng với l=0,1,2,3 Tầng K (n=1) có một phụ tầng s có tối đa 2 điện tử. Tầng L (n=2) có một phụ tầng s có tối đa 2 điện tử và một phụ tầng p có tối đa 6 điện tử. Tầng M (n=3) có một phụ tầng s (tối đa 2 điện tử), một phụ tầng p (tối đa 6 điện tử) và một phụ tầng d (tối đa 10 điện tử). Tầng N (n=4) có một phụ tầng s (tối đa 2 điện tử), một phụ tầng p (tối đa 6 điện tử), một phụ tầng d (tối đa 10 điện tử) và một phụ tầng f (tối đa 14 điện tử). Như vậy: Tầng K có tối đa 2 điện tử. Trang 6 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tầng L có tối đa 8 điện tử. Tầng M có tối đa 18 điện tử. Tầng N có tối đa 32 điện tử. Các tầng O,P,Q cũng có 4 phụ tầng và cũng có tối đa 32 điện tử. Ứng với mỗi phụ tầng có một mức năng lượng và các mức năng lượng được xếp theo thứ tự như sau: 1 2 3 4 5 6 7 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f Hình 2 Khi không bị kích thích, các trạng thái năng lượng nhỏ bị điện tử chiếm trước (gần nhân hơn) khi hết chỗ mới sang mức cao hơn (xa nhân hơn). Thí dụ: nguyên tử Na có số điện tử z=11, có các phụ tầng 1s,2s,2p bị các điện tử chiếm hoàn toàn nhưng chỉ có 1 điện tử chiếm phụ tầng 3s. Cách biểu diễn: Theo mẫu của Bohr Theo mức năng lượng Na11 NATRI 1s2 2s2 2p6 3s1 Na +11 Na 2-8-1 Trang 7 Biên soạn: Trương Văn Tám
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.