Giáo án tập làm văn " Cảnh đẹp đất nước "

ppt
Số trang Giáo án tập làm văn " Cảnh đẹp đất nước " 31 Cỡ tệp Giáo án tập làm văn " Cảnh đẹp đất nước " 42 KB Lượt tải Giáo án tập làm văn " Cảnh đẹp đất nước " 0 Lượt đọc Giáo án tập làm văn " Cảnh đẹp đất nước " 11
Đánh giá Giáo án tập làm văn " Cảnh đẹp đất nước "
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

��#ࡱ#�################>###�� #############�###NV##########����####�U######�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U# #�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U# #�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U# #�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U# #�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U##�U# #�U##�U##�U##�U##�U##�U###V###V###V###V###V###V###V###V###V## V## V###V## V##V###n#��u #�L �0‫܉‬a.����J�#��PNG # ###IHDR###�###D#####x��$####sRGB#��#�##��IDATx^��YϥYz��}�#s�\���86I��a��#�! #0l�jSnJ�dS�!j���?a['# ۴#��##0 #�-NMv7�2�r�)#����u���#$�"�ʪ�b��##�} {��}�z�3�ϰ�������kN�9#�#�S`N�9#�#�S`N�9#~�#X��? b��9#�#�S`N�9#�#�S`N�9#�#�#s�=�9#�#�S`N�9#�#�S`N�9#~B#���#�珙 S`N�9#�#�S`N�9#�#�S`#��<0��#s �)0��#s �)0��O�#s��#"��1s �)0��#s �)0��#s ���#�#�S`N�9#�#�S`N�9#�#� Q`#� B �� ?fN�9#�#�S`N�9#�#�S`N�9���#s �)0��#s �)0��#?! ,��� �������������������u����x���_�Ż�o_/ 烫��ū���keii���o.,-.��p�7����뼛 +��#�ϗ��>��� � g � ol �XZ�^_[=��\^��#���.#�� ‫ח‬//ΗWy eqiyy �ja�#]_�_�,s�� o��r17�S��ϯ./N����#ܻ ����� e�K�<}yaqqy9?2��Qe�y-,.����Ky��泫 E�}�p}��s�G�?\ ^Z���#�CF��q�y�#Oɼ�#?d��K�y#7�#>(#ɧyq�t}�����}�����‫������|�����׾‬P2���y?ø�H�W2 楫 K/��.V�.��x�/��O��ol ‫������� ݸ‬#�e�DŽ��/ �P###o^ea�A.���;��z��w�v#��y�Ε�(�#�"$pM��#7�6W�V����/�� ‫��׾‬Y���@Fxu�$]��#�7o�[��t�/�# �W#�w�$s��6�獥��+s���#K#oܽ���x|z��ɓO?�,L�������W#�##�.����~�7 �ߝ�>d,�^^^f1��7 B"8 ̜ #s �)0��#?�#�����#\]]� _--^bЯ�##� ���#H 0‚�]0��( #r#K\.�#ra���bP#8 @Q�#H`#��##6�⥕��g#{#і�8//��#���juy}oo�#��#O�N�m#�#�n��#K+�~?��#�]/^#I��2� 57a#B�\vqq����7� .�� # �� @��DǓ/^ !.��#���Ӌ���ޫ ��� 5�� � [y �����ʚ��#����73�[7��6W��CL� � W#i.#t..#h2�N#"#'}# .B ���� ‫ˋ���ݓ‬ �UW� gv�n�N#�_�#\_/]]�#{�@�g�G#�!#���#�3�P�|����r�za��V�pq~~#�yq#�YZ �#/�#��)�#Bg���iW 竫 ˀ�0X8LOC�#��##�#��ܾ ���� fdʰ#�4kVd'��#���BY#�z� P/##�.�����#o�uy}Q��j���#�#A�#��~���HY]` � # ����#��#om�^�\ #��b���W�kn�1���=�##���.3����0��7�<=? �#Q#X��L���#�S#�{�_��#�##}�[����~�o9�##�Eƈ��#2� I{��[ϧN�� #��Y:�o(#g��#��k������a�ӳӝ��#}��������wH�{�A�7\����o�ƭ[��� ��_g � { ����� 5��#s ‫ؽ‬ �)0��W�#A�� � A � `��Y ��2�)�`��� ��qpg@� 謐 4#+�#a4�B# }##�#XE�5A�X�#�,�ˢ���9"���� #�##�.�\#8 ^ ��8�/���l�O��_#�##�5�g\2# (��'#8�/r%� #�8/�.#�#�H�#%���tq#Ԕ�r#Q�#pW@����Y�"10r��A2���˵Օ����W��k������]�#��l� `J����la}�������J"�+�, sJ��s�#&##3���#�OA]#qy�X�����iP_"�#J���v0�{��! ��#sfI3�<�@3NL~�:?;[_���UC��+˫�X���Z�'q�|#�5##�.#\��#e�#����Yn## ;Ck��#�U�#fŃ�##]�������ߕG� �3#Hp1#0 ��Y���}� )~ ���##�]\�L�>�[d<�'g�?���| ����ac�j�#8Ҙp9��8#�$�V#.�>~� � g � + �#��:�####!5# ��� U � +� ��i��K��'Yí�M�}�#6#@_��>aAb�M8@��0R���rq}}| z�#���#o����J���`�3z�.�7I�#�^�#�#�<:�裏 ww�V�6#���VW�##�3��ӓ��y���&�#g/#��c*�=K1�� ‫}���ﯲ‬N�9#�#�S`ag{��K@r9##��u$�#�5�#���6�M��#]L; "���������c��ꍴ#�#� ��ˢ��#�/7,.:;?#�##_\\}���#���"x#@�e#��5��`�# )d�n�]�U#�#Y#ߣf�#�vy#����s~#r%�/ �3###��S#r~�#�ʗ���)�#������� � # �� {^#�����#���o,�$̙������u���k���#�#�6#/�#e'��E#�# ߍsf�#�1�-b����)�E#���+/.b#�&f#p/6�dP##���I�u �e`�y�#t��.�\\],��A�#��'[�Z1##��zeCX�/�we#�y�Q‫�ل‬ ��o#x##��<>�Ψp . ��� H-�?�"##,#��H3C�)Y��!,#�#��X�c@��V|��k@<˕�#��6�7��#76#�#�� ��Ҍ)m#r}#�NE#�������x#�)_����o,��#�/p## C_]\��1�## �#K'\���#Hz#�M�>�#��J��1,&�V�B���ޭ �� o/��*@b3 x]�+���UWJ�['#�_����O�p�?�# �q##*�����;o���� ž #�#�� #>YZZ��� �� ##ř �� %[\�� �� ~ � #�Q�##+n�#���s�=�:s |Y ���D��#�����#�S�o##vwv� ���� )#��c>#�nP#�K�#� �"�'�)##�m+d5�##�l-##2#yI�[ޫYN�����W#���9%�y]#��Z]������O�#t#P ‫�׈‬p�#��-e |q�"(w�h�B�Ytϲ#��|��v~]XJT9�#@�‫ހ‬aW#��#O#�:�##%�-F�D��� ��� ~ ��� #40��G(�#�-,%�? �B)�RL�Ч�'#Q 5�#R#;b�###�7�##�c#g�#�pb-l##�1 �7�KM�#���#�#�9a�͍� �� v��#*��Y#d�K: �#wl�#Z#�K�'�i�#�GXZ]]#4%P�U#�g�#�&m��K#�+#�#o�##���v����F##V##Kkp�#��FDN� �CW�Lȴ.�#M#��#��Y[�r�t�✼���;##>gA#�1��⋙O#�(y#+��#�7����Ӎ������pD#+�n � =hzԒ -H�#(#uR����R7h?�9\�g‫���ލ‬#�\[z���y\ᓳ�/�>���C ‫ڭ‬u�ї‫;��|׈‬T:=>��_��;�o�� # � !S*�.I%�# � Zu �? �S��R�u�#� ‫ݝ‬m�l��@�mm‫݌‬#���s��S�o##�w�� �� s � #�5�AwF����F�̞ /. %�0�`0�G��|#��bks�n�3�,�IH�d~ Q�6H��#mk&���T#�Z#�-n�m~���_�K*K#�Z7!�#*6��#��M(�#�#d�a4�V#�#��D(| �8�����H�)�#ς�NN��#�#�� X#\ �Z^�� ?�ǯ^�#�� #W����B��A�B�C�57�D��#7#`���7#ք#��#�‫�؂‬x5q�#���#�#��6& ~�-2��#�hY�@�_W�#Q��σ##���!�wu5_�5`wg�2�TkL|~p��c##⃼L ��v##bJj(�#,��"+�##����Uԁ�y�nEȞ�Y�#���#,&�L�C��$N#N!�f��H^H������Z� �'�,#�#��Y�x¢���#�Z|�>�u|tzr|rr�f�(‫��ܘ‬#��#� ��mm��5��#?�#8�;���� ����F]��9&Θ_D���#�+z##�#�N�T���#‘� ��W4ʦ�#��#\AM��#�8#"�y&Z#�Bp9 ‫|׬‬�՟�YƑ��W�?#Ď#�2��i���6�h�#���z##����6�K! #+�#�Qy����\������;>>;<:��;>##O�R�S�m.{��W^���р�##DX��#�z#��##�#i��y �)C �3�l�#��X�#L#|##�>� � � # � D��#�#���(i0^��QO0j3���7 v[�#_\R�m� uͩ#O�<#an#��#�#J�� �ֺ>���K�e]#��EkտH��DS�#��N�Tl�r�Y#H��n�k#�챤Lc4��#|)���'3_ɰ(K&�#Cv˩��,#,�#Q���)WJIz�=m_"�2�Ŵ��#|9bC�#���rU���� &E�a@� ~�O#V#�i��#���le#�bVS#��S� � ##y3#E#�ђ`�cH�}�#�Ϛ��[/KNv ܺ��A#��##��[�]�u�t\ X���+#z�>�%$�J^L�mcc##ǫ��#y�uD϶���&�-��#�#��#�t*���#�7O�(Nj� ‫��؜‬Ϟ~�œ�ϟ� ���d+�8� d�1}��#��w�)���Oww���##���d��S`N��" ###~��#�?�I��£#��B4����b#���� dpJ]�@�#�Dr�#####���jiQ�X�2U��5 #˟��#��%#�J5Ç���##~��|#�\�A��p'0*#+#��?��ի{��C��#&2��-‫[ﰌ‬n�#,h�#A�뽝�‫�����ݝ‬/ ϏO.ON## ��;9 �H �1 Q ���# �} _ �z ���E �# e��X�!$ �"���P�n�#���2#��Q�J��#G�͇v~!#"�2�� ���6�+���#̥�88#�6r�# � ��p##��`W#��X�,��#%�)E�k-55�#p�#�b~+VZ%=�##�wSk�#h�?�[0���dy)�N}8�##^� �&@#d��`2w�d��B5@M�#Fn�##ef4�6<�^d#�:$�=Q# WG�^��##s�bLr#m#4C�yV�‫�(��ސ‬#�o�#�L2V���G��#8��}m,"锲 f#�#�#�N��MeiZY�"�c�#�OC$y#N��Y#m�O�#���#�#|��ʹ 悍�nԵQ���Ŝ��#��;��W3#{���? �S�N�轓���,��~#�����0w#ުC66U�na2#�#E��7�쓱=<<���# � ���� ''#��ρ�W����)�����##�#1�U#�E|�Gp�a��q��-��#Bvm�7J�A��R�1�‫א‬S & ��#���‫ܠ‬ 5#�#Jc�C��O�#��3{##�����>��s��3#��10��fN�Ojb� z# � Oßͅ�#��Q\�wE��%#9#��v:�#B� hb�i.#��####�#d�#B��K#C�#V��w>�[^���#ߡ;H)[Hl�pa�cxٛ&&�n#P.c�@��{bRV�v�BD���Si\ �6.Fm[2MZ#‫�]ؖ‬E^�#lu3)u#>#�E}M�# s#+�G��n0��#��Є����P=n�>ǖE �LD�S�j�*���(.��ñ�a#r�ďa�+3�J�Pu# #�R��b|�s]F������p�#j}��9`�F�#�C�zd�/#QO##,#���#4�.q��#��03ٌ �泗� �C��B�) ��WWȍ@6#Z#�#������_�y�\�#��Ζ�.�\c��#p?��#ui�'�+���##�g_�卍 Me�\ x�s��g�}f#�Ux0�iW�@�͇0� �� O##p��p#p�#p#.'�#�#���#yN�2}E+�J ‫׈‬UiOG�j�o��S=��ON���#� �#����p##n)�O#=�#�S�g�#�'g�|�qB�ư�diI6-'D���2%�&�G`��� +��M�o��L?#´�B#�u�� Q��h|�7-��j���##?�<�? �Ο��� G���d#,���F�#tG�2���#�#��4 † �#�#z#�#9��#��FKq8���.#�/�v�����7� =2B[�'$����,��i�f?�‫^׼‬#�Ӌ$���)�#!v�<����'h2:<#�#'�i4�Bq|��#��##[�d�#( �###�##�#��n��ʘ���#����f�#��#����#h���c#����0V#P#f�z'(c?v�e��|3)#��#����:�R��q %7�B#^%sb�S#8v�:� �lsd��#�l#tX� ssZ# ��p��S#�,#o�XL����>O�`�� d��w�##� �� D#K��N��#��w#�Ο 흝#�/.h��i#X��#�#4���g����!���6##‫ו‬I>�#���s�u����T�<�Ϟ�##x��kN�9#~�##����N�NiV� �J��'#�##�#�=+26�#�s#�#w\�5#�Q%�#61�&n�#@$�#ɢ=�+���#0 `�G��[Z:>:�ο�����yT��"�d�U#5R�l�_# %#nJ#�#��(�n[�`eB#�##�#<#�#7������qB�{##�6J�i#0��r�)�#KZZ�vp%��^�z�#�A��^���v %�#P ��##�={��>:#�b��#-�3Hh*.#EA�E��!##*��#�#ĭ,\ �e d# ��b#��R#�#�#�"�#�5^,�#���#,⌍~��w��,#�#nB��I��t)�`�g��#�#�n���#��R2,#���#�.�m L�x�G� E��tD5�#{��x�~�#�Y�bMQg��s�#��MU0�)�k�‫؁‬K)�#%m�#�K��t.)����NX�p*#�‫ބ‬j#�? ��#��-^#q�#ԅkG�b��Cq�6G<� 5�J?���>T�|�.X#j���� �####�:��<�#������H�#�րW��2�#5�K�^�B# , � # �f# ���| ɇ�l�8>9�&:#��#�g�sN��#�<{�,�#Ud��K/�S� � 6p �G#‫ڳ‬i�s�g�6_��dY�#�� ��RO����9�v��� �–#�B2�v#0��v��.k�0t6�"�����3~�4V��7�2�=# e�#y#�R#Sǧ�#�GO�?}�������1��J:�_Ev���'O#;�}���Is�:���!� aG#�&#��###�#χ9Y%p� q#�ALж#��O�5‫�˭�[�ݔ‬-��ekp�#���2������?�?=�#ǓӠ��7,73C�#Tj\/�### 'F/�t��P���fĖ��‫ٴ‬C#��‫ݝ‬iT�@����AZ9�#��R�l�����#�]#�#�#R#�#�+_�+;�����zN�L� 8Q����w�t�E�_�#�#�y�v#��1��h�i��$#��#2�[���,�qp��T�d ,} � ӏ‫�ڽ‬FZ#m�P1#�? ^H�#h�� � )7 � =4���,n�_Z�#js�'^Kc�e#��Į ‫ݼ‬# ş#�‫��'�ם‬Jϕ�t��#-�#  �þĜs�f#��6��4B�p6#�Ӯ#1�d####�#��u#��Eѱ#�;#Y# 煮�k! C5I��d#e!-#��##C��x�?�##u�rb��R.##�m�GC�J�#��)r4Rv@0t(�a2�#R�Ԇ#}#囊 �4���l�#��MEu����5�:��#)Ҟ�$9Q��̂ �#li4��#d]v�9��]��ϯ�����# 1� %L���j)#]���l��#�θW6�3p�(|v,�� a�:�@&Z������#�~~pt#�4�#���f� #s#E����#��'�#�C�#�#UKͤ�r;�`�#Q#��޹H>#�#J+���/ z��`�#;��#��#è�� ˜ #�S�GE�D��0�jf�3�X#Ř�#�#toYM���x#1Q@B�Xb##�RZQ$b; +#�#�3ˉ�#�m�#�&#�m�4�#�vp1���U �z�G�>����+�W�| 0#�#(S���� ˆ ӗ���*&c��y�W#�#��e�!�b�q�####z<�A���##r�y�@�3##]qz#�>�l�/G�#���`��.�kZ �����[��Y ��zG# Œ �U��#� >�2�=<�#� �#�#<�:��#�nt7`q���#�zj�4�k@W�#B��W #�;#%!&�#9I��.G��G����!>#�#�X�P����#N�n$�`"�#"z#�#D@>#��2@ �Z�Ýqv��{u##e�#_N�p5��htEl�#�Hs�#(�#��o�#�Z3�"�a�j��$��Y�.��b��#c�, ##Xj�#�T#W4k�H9c QLU �#/##�$2��|�<##O�o#�d���i�e=�����&�p�ʬ�#��7j�A�~Z#��# ߝ#�{#젨~� ����r��nP&�ps+H�"#������d#�#�H�v��E"#r�e6��#�߿w��r�"���_�WfZ�#R�S�U�3 �� C˧O �޸q�o� (3�q_)r�l0#&�2�#��$�##,�#c��Q�F(��j�(# ‫ڥ‬p�L0#�ʡ w7֤���7r�#t����/�#5��V��##aX =��^��w‫܂‬ӳ��4T9N�K/S�|U��g�#��i�@l 姟| ���#aj��#�#�##k��0�#�&�#Ж�#�>Bdȥ��#F�4x��~#dNg':Li@��#�V]#H�a��#�#=x��##D#��#,�i /O#�#S�7���ďց�٤�T310ϸf � ĭ###���#���#><:9#�/؊#+�%#-��F�|##'�G�%8����y�B�#|���~� xC��cE@V�#�i�hQ��VJ�,��#��H�N���#r\o��##�Rc��S�rA�MRTm#�#���# ��~TV��E�:##�G1H:�'#��Z�j$��g��i�������w# Lc�����=#�]_�a }��Yo)����quh�M]�-��+Ɂ�#��#��#�!Z#=<#�7���dϮ1j %ԩ �w΄ ��a �N ������ ‫ڔ��!�އ‬#Ӛ##Y:�?�u�#�-#@Dt�Z�C�C���#�T1=�[��(� �(yJ�#�sh��#MX0�3l��X[M�5��x�nP�j��U.x\ �#z#5�Lk&��vD�:�ɭ(1^B�B��$øucs}��Lkʅ�i�p�ꬴ��)@����5�'''w�� 蜠 $n�,��Ӧ# ��� KHzv����bR�������◇1G�?�E�Q�p����(���t�N�6}��#�Ϣ(#��VE#pp��3���U� �ֺ##GlUD�#��i��<#�7�!�#�[�1����2*F��I:�#Ɲ}�u�#�͢�r��V4^���O��#���9i~��Y ‫ ݧ‬S��� �$b�>��ӽ��XF[#��##]��X�#A##(c#�#�Y��#�#FQ�XA��~;����s�U��nqW^�L��;qT�g�? x��'�#�D�Uȵ�#��ҁ?`{�dA8@#�##�#'�t�#�# �G#hS� ��#J!@�xt|�]/���02�<����~2B�D��2�#ۙ#Ш#�ѓ_ 5 � #| �� � #h � n �3�Ph4#-w##�#A�{f�1�hDC %�e�B#�*a�'�N]a>�,�"�#���s��!T���� #� �졧 x v�)�‫��ޣ‬ON�#N�������`�"^K"<�G��#}N�9Y=#��óӣ��\����Wg����s�#O�.�K#�#D�z'�.qeF��n#U<�.#�&#?mjq2\֕ �� ‫ڧ‬ad_��k�=�H�S�k��@h{��f�ԧ��L*e��##QY�%#���Ó}$�q��� ޽먆#�J#�L6DxE�##���� 7͛ f ����Z�M�8�탽@�H�IZ#�SL���Su'Ǩ˪5#�� �D}o�P��;#��4���-���p��#05#co%6�L��*�#2�d��!�u#�#�� #?çǡq�ӳ#άN#r�#Nj�gt��ӚS��R�#���~����G ��[-Q�[�w��1���v�#����d#�<�B# %�2�J5��##�uG�c�{��Ew�#��ѣ�##<̖�#aS%P�&�9) 4U+"�ˋ�)ZO�#�m���\�M����Po�4#�V;G#�#GOP6{M#�3'B�4X�~Y e %ȔP8X§#�f���W*�st���# �� # ��~�#W�? �wB��#tͰ�#E#T#X�Ι4#�#��7j�Y�D��#�rF���Z#D��J#v���-c�zT z�<#�qhN��Q�T#xJz��R�;�H��z%���% ‫ڝ‬Å��#�h��������#`q�K@�J�i�! ��#_v$����#�����RC�C�\>�i���Б,<�� �L�e�d7W6��o�ln�sw`)G�6�d�#qi�'�����#\8��J#몎#�2�/ �7�Q���xB+�#h�Z##m#�<�#��N��L$��������)0�#��#�##����a�# �s�V�#��##W �I9Nk����g�AD�M#I#��#���$�F�##++[��#�i�Ej��7{��/;#�v [ �� 0 �$|�G����([ղ��#�����{���:���8��4�8=~���##"���[�k)�����dY�a�� ‫ݿ‬G#�p>W�K���o��ND�d���+�.��o���ߞ }uG��I#���z3d�e##(�g���#%��д��#��###2! i�6�0#���7W:�N#[�#���̓ ),gRk�(�@#�n�aCNn�j����'��3i#�n�;� h##2Ì���H8#8�#uu%]�g%._!�� �|� m DE<������#m ꤁ #w#r\d��C�'‫�ی‬s�M#C� �nSd�##[�c ��n��Nd�. S5#1iq�O��5�c0+##�v|��ѓ/�����0�-c�#V#ۜ ���� V���(�D#�'R##g|5���# N�#Ё���&#��#≱k#�F#j�#�#�#� �� # �� 2�,�EgR�zq#�#�#�M!���#�#�S�r�"�<��� �� x �/��#u��$�#��r#R�~q!NsI� �#�#-g�d��V���뿱~k#��N�a�8���]2�4Ȗ,�#@�V�Č� �#C#��iN2�5�j���?9y�ZĚ:7�j �9�����O�O##~���##l�� �4�#�0q+�y0%�#ş�7�i+�܏�###h�#�I#�##@#?�‫�ނ‬x‫ځ‬#.�Bci���ܹ ���� i�7C� ‫ܬ‬w2#d��Q��G}:Էb�$��R��#ّ ~�#�q�A�:�~�������y3�o�R/�*]��:��#�|�������V 1�����##����o���#7#�# �#��5��* IM ���z���kk��?9 �7�r##:m *s#k�h#����#�FA"3#�S#��#k#�����;�+�U#��"h���N�{xä��n[##|�#f#L��#�* ��#�##�vj���I#zd�>~#[�/�#y;&����� ߜ��#�S#&v��S`N����}�}�##���Q#)#���[���E����V#�#�D�#C����#Re�(��JT�Hj�n c�~}�#�AC�n.#�n ��‫އ‬#�(�lK�~#���##P}Q!#0,�n��###�8`�=n*,�U��? 1�;x�/�#�.#[^�џ֫ ��� #. � G# �:! O^�r��fD��ʒ#��£�\�^=��#� �2��gR�D� � HS ��@\ ���#����#�$z�v��##�������g��#+�776��#V7�7��‫���(��׷‬ŕ�ŵ��p�8!��ĂW7no ‫~�� ݸ‬ss���������#�����n,�n�m�^��G[��‫������ ؼ‬w � = � Δ�̒#�#�###���5O��F#�##/ 1#��b62�<��[k��70###�Us*S�i%e�i>��|��8�����i����3����|R� ��%'}��ɼ#>����t:�? ��K���p�( � N � NK ���w�����{p�w�>�;�{a�7�ucum)n�.��®ծ�#'�YE�3#�.�Q�T# ‫ۅ‬#in�H@| ��Fo�aV���K�|߾u�‫��(܋‬ImY���2#��o� +O$u��Ӝ���۷���‫پ‬JZ�x���8b#�#.�*��|��̄ ,8�%SAw#�д��#(I#p#OW##'��Y�YCo��t�Vͬ؆/ hL�O�ѡ��K#8n�n� /ް �� #�+��<�A���2���;#��#����1�)�=�ST���ΧƧ a � + ��� #� #G�QxCn�\#@"�_s |U)@��� �#IP#��#v�a#݊ ���� ##� �KZF���'7�MJ�V�l�*#$�6�RD6 �޽#�By)���#####�j8�:�#x3#��S�_txC��e����tÖ�\ �έ�AWq�s�7/CԄ�U��ec�f|���S;,�^# ��P�D[g�-��a,##wu����٣_y5 � #| � #���f�)�#NM�l�]RS����h=�v�%�Xxh@Bek3#�O��Յ՟�{�M�g#�a.#�Z6��[��I�##�_��%e��#>�? �N�[��$�kK��(���IQ<#�x<����W��q��������f#��#[�k�yccussu3�; {�6�nܸ}�Gӯ����D��(�Y�.�;Ȍ�#�L8�.�(��#�C� H��%=�8#dЙ#G� #:n�#�#*u�"�]<�0�y��}iecmc��"��a��z��zZ�$##��I�L�B�#1 3‫� ݺ‬D��V6�W6VSN#L��m�x/�� q�\#��O�#��k_���F�|soco�aܰ ��� N%D0#�h! �ɣ#��7�V�80��u#���r|}#P��[7��A#��KOSJ�*�# c��/��C�Z��#=O���e�H��"�3�i���������L�#oN��##�#R�#��v�p�pM�E#J@=�F�&w��n��4���r# %P3u�#oׄT�� ު i#�����P�z���� �‫�ا‬F,#�B�#����r#�6F2�R�?�r��(�guʸ�#aM��w~T��ҩeP�0'��L�! �M��' ��� # �� { � b> � 9#~x D�>�����##�#�E>��#�;pl*��L[�ɾ4�R���#�6���#!����#+�30`�f��0�x�%1 �D�1q���A:#�‫��؁‬#�;U��pma�� 6���*��� ]#r ��r�##pb�#��{( h��D��.,�Ms#r�d�i2h�###�ljs+��#��K��/���w~�#�+#���##��k�0;O�nM~e̍�CR'��|�#�#�#<�ȣ ¢��n����Y7C!c#Z��#EN���2�Ҕf )#�~�4 廫#[��i�#�K�##2�4�m��#TX#����#=�#��o ޺�:�ŀ���rol��7nnln�#~��$]�6��n#�S�|�}n���#q��^�Z)}J!#�l�_����,��#�:�‫�ݔ‬fk�Ul` ‫��܌‬#�‫�"�؝‬em"v�����sΙI��TZ,:�^WR��VI04���m��x ޸Ncʫ�x#�R?��v�ƭ���#�� �� H � ?�ϼ6o�\ ���#�\)���#���`#S 䚩��#‫ת‬R��1"U�B��jS#�u'*��`4#^�lx�e�����[�nT/�U#ǂ��`��wЗ�##� %�<_JB����<�#�jo�ë���o�����ƍ�˟�‫�(ڷ‬#���#�dS�"�QW2`�|l(��#ޭ.��{�R�R4J}^q##\ #�L*�@e#����ʼn�=��`�@��$��#�s#�64>#�! �S#��8IZG<��Qw�����:���:�#ȝ��k���,���#4�#z�A#�d� c�����tvj:�'�����)�#������#<�~��F�:�% U�##1�b�&�f��k6#�#�#�CT�a%���^��D-�m�(�#LO��*��#e#~���ӭ��՟��Jv�#�)4U#? #3(����h[P>A#���� ���Z##�{�+�X�A"��h###|6z�fh�,���Ӵ�HK#�$#4�X���O66f�l L�J�#�rF #�uPQ�O�>{��Z���#TC��H�х1\Py��(�#>#���Q[��-�W�(=�o?#%v��]�u'#�]&{�HMV��|# %Y�Z�T���"##Ͼxn}����#;��� �q��4�yZ+��#{e�!{#9������K��9n"7J�J�sҔ ��Q ?##��:]#�D����������7�zG �� �:f'�� ‫ٺ‬tn)��#H� c#0s�#`/��@v#Kż�d���Rw50Z��u�`��?{��x��+#76#M��uO��Xx# S � c �bau}- ��# ‫ތ‬c#� jOt��V#�#{��H* I�Ս�#�o�‫ ؼ‬s�VZ�$���[oh_1�,��‫�ݚ‬e��F-e�_#y���#�#z ��#�r8pDXi}e���Ы<�Kj�>�r����g���M�E��� � �Ln�M��~n}g��b��[?a���| ����A####�o���#�l��Kh� ��1�;#3b��Hs�-B1˽#�#+�R1�/P�2��6�U�j�EQrs�rI�# ���z�j�-�ƛ#��g�����# �[b7).U�0�#6�`vj lȵ�V��(`*�і&��UGc�uI#�c�#-#V+�� 1A �҇ �4��+��#���@\�am�7K)1���j2�| �f)p�����g�����#L¤���ɪ#yW�S�X�NLͣ���#=|N!�)u�#��QC`#�/�w����n##"�t�X#�}�;��#I dm!�'s � }# �&g���V]##��#��Д=X#QYc�#j�H �#���#YEi�[�E�h�Ʉ#�ҍ�##��� f#�#�#���;WӦ=#�‫?�׋‬zM��‫��ה‬#��J�*y^[w�Ajvp�*�#T##�f�� 绩��‫���ܞ‬g���3mϢ�0�Qx�0�p�lQm�#��(�����##��r���#�#bc}}s#��k�k �&�#@�#L�? �_#x��Gn� yj�m�b�>#(�*ྤ #�j�Kwr����##����+��i*��k�<���j��#��e.rnS[��7#j���M�#$��ҁ��CyB�*#�o ��"t��l%�F����x#�#R�#�v # � �#����A��"������d���N�8��{�9��Ѵ��(�'l�C�2B�#�#�#V#�H�1 鵳 ıj/%����d��*c�5��#+�#S �1}�##��#�+���j{#���#‫܂‬G�ext�K#��| {;4��� �F ߬ �q<�j����8�#��h�<�+r���v��'O#s�{NpL�&;�*�&�F�Q��##&##W##ӿ��#a# � 55���#���MU# ֔ ���� n+����p� # ���� ǯ ݇Ӟ�CK���+�`#>#�⫧#�N���y�uI_ Z���#��k���4�Bp��\���D�_�#�@�.��<��F�#�� V*��0�###��#�##�a���#�v��‫"ބ‬O0>f����V��g�?P#:���#�#b���#���?����~�n�Jr�]�L�#�#3�X��[k'#L�#: #С � D_MtS#�h�����#:'��#�Ҁ�v`f�Z[���G���J�D���9ҭ. %#U�v��#�����Ӥ�ru1M��g�T �� v �� /#6e ‫ آ‬u �� F###����� GkgΤ�#�q��##y�E��#�d����%�FQ��_##Eɪ>���b5�оoV�Yoю���{��gĤ��#@����\z{�w� 쐬.Υy��+ yRz\ �tY��KW#���ϟn�#u"��9#�##W��##�e̞��v#�V��>IC:�;Lq7##�#���#�#��ZȂ�� %7��;�w���7�P��P�#u#hIcq!wM�D�NT#�i�##4� ‫� ػ‬Z�#�#Dʀ���#�&@f[4�y�6�|<��}�� ��r#�l&�&W`&9��~�##'P'[��#O�a���{w#��cg �'�c[�#EN#�x�#gˬ!��#\=��di8?X��d:Z�X~�L/��0��_Rg����o�`�#ec�� [# �͛ �yt#�O�{��M��5� ‫ڹ‬ 8�[����(#�v�S��#pB6<�.@n�W�u#�fc6|��#%��W:�S�%p����������-#Oc���F��#�N�{*j�#I5 �q#� r�ᜋ 逛 1ܽC��#�����[Kۗ��#�#�ry:Z*##~tp�����# �#��#�#j�&��P[9#v��2�R u���G�h��h�|#ZXf]�<��pV����]��wz#䫙{�i���Q�#�tv~���� %�#��j���7�#"�#a�9)~h D�e�#�Iĕ�Q4R��J � U � Bh���#����Pz����ʖ ?p[�q�À�#��ӹ\m�#�!.l�ʓF�*Րђ �2#�}B#E�# �� #6kaQ��i#�����F+�n�j��s#�=#���RR�y#Ego�M͆Z��#�Qŏ�#�g4 3��ƅ� ‫��&�*�����׵‬v��g'���T���q#x��T�##��##��&��:M,����#G����#�U#��#@��I ���l9ZܸĮ-##J���#-�_�/~��gϞEt� \�Sz�#���Nug�4R��#��}Cd��A,b�u##B&LZѦ߶� ��#U�##�s#�L�#���#��)�Px]1##?`o�#�#YF�E �2#�#�aɬR���œ�#}�,nE��i#֛ ^�HD�(���#V#G��S�*,�m�"#��8�#�}��˦&�����@�#s�Rw�Y�۵�| Դ��} ���/ �ᒴ �{#9��� �H#-#‫܌‬ 9K��o�TH�j����##�Ra��##t „ ��#�6%��{TA#&'�i|$�#��#5�B&��,b�| hU�#i���&d+��z�#W�g�`*F����v#�� Ž =�#��ѕ6��93���Y���~��{�;{;�##v##��{�C��%�P3E Q�'��#��##�憥#T�0�{��À9��p�#P�F�#�;��#vȢ�a�K#(�����#��U#kh�V �L#��>����f#?ŋ��5 D�3e�p�<��7�M����O|���8�9��_4JY�#��79�Y�%�m;�##���#k#���##D�� ߝY��o�"W~�T#@��o�r�}���*�#v�"�_#f���V-|�E�#��##)�6�{�#�z��#�x��#Xa��ƎɉQ���栂 28r`nºX�#ʁ�Q+ij�[�4#d�T����#��[���LWNnq��y�.t�ν#�a0]ߡ�(t& #"�S�6�ØB��f���RY9&7Vr��Sŷ�띇 F##h���#[0R7P/��&�|�#�pI�#�U�0�#� �#v��L�`"^F�ǣ\ �z��l�|u��?V�s�#tq��uNY�$��ɤ#�h9##C�#FB#� ‫!� ݧ‬ ` ���f��)a��ã``���$#/b^�? ���=<:I}������nr�#tM�1 h#0��‫��ץ‬#_# ��ļ�i�#�qaO�T#��nVֳ�U�P�����`C2���‫��� ۄ‬I/#)�4#���#Ǚ_J$!ٞ#@��<=�F#~���}#��� ̱#ՆX~�$_Iɵ#g5#� 1#�A~�4�;���*#�'_��J�JW� �#�##a#���2��S�|���S��#YC)�#ub�ǒ��#���#N��i٩##F�Ӳ[���=L ���B�W���s�dc ��O�d�#J���T����Š�K���M:6j�‫���؛‬lh�;4Ř�E/E#� *ۡeY#�u+�#�#94�O�W#$�/#��`�bn�q��(�t�fVɾ�¨�X��r��M�V�OH{�#'^#����b0�;9h�F0{n��P lfB? N�jj,##�Ds��̕ �_�#q�#?~l�/�#9�#��##�[�#��]�w�*�#��#�� +�#c�%#>��l#�B7"�#��T��/�Qg�BX\ ����>��CZ9�#�@��7�war���#�=#(A�j+�VZ�#:###�#����R ꌼ& l䂊 �H�2��f�r'��#^#5O1�#�c7g�#x��#]��K�#��g�#��#dD#�hI�s#��v�^#�-���h3r}��#[#�ө# ���*�Z �u�ЋF%M# 3А(#�h#����Z�Û�6�#������r:�B�>#k�#X��nh��x�u��Z�A'#���Rm�u��kI�o��K##�N��L#�Bt���۷ r��{��ș;�n� D�#��r�Te����#�s��U##��#�-�zM��#�#(+��3s��� �#c�#�kI�v`(�J�"��h8#�yg�Y��#�!�M ¢��Y˗R9�b_�6#�c#��ܸ �� b��]\ۤ��z���EN����75#7o�L�#hq�V X��.���qke}=��~�6n��Cu��A,�2��"���C�!���i��N�#��@+M�� ‫ ݽ‬,ь��RA�}b���#`�C#j�V-{G�Lx�}�r)�����#G�#���#��Ԍ , � # � ;‫� ػ‬U##Y,E��n"�`�6���F���#�N#���� �B�h**ƾ�##z#��#�#��2-*_#�eg�#���U�#���V`��"Ƙ[Q�f�q�4�UӤ##n�‫��״‬b�����@d�_��‫ם‬#�#�z�#)����D�|�V��#�9�d##<�O#>=s��c�D�#�#%]#G�u�|#�QUD�͘ ‫�ؤ‬r�����c~�"[ܲ�$o'�����!�l�#'��9���i�jӛ�t�����EbI�#%#�i���h�X���¯��P �#��B##�*cWXZ�6����|h'l#x\nU##�w��K�jy.մ�Ǖ[�6�}p��#'?�#�#I ����}���#~0*��7��0�#���N�x�)�#\�����|���]:A����l# �#�m��7 ‫ݘ‬Q#2���#�Z/�R�#i#~���ԫ#�R��R�� ���G#Rѐ�r�AC�K#��*�K�b:Jg��#N�1�u��#/�#e�&�r���A�DJ#��#�Y#�rd��#[OZ��#w��#<��L�,Kc��r��#I#���#b#�#��Q�#�#4�l+z#�Sxs����q����;#>�&���;��'�b ��R_Ƕ¤#�%A#�Ee�����n���r#b>�‫�܅‬I1��G�#�#K�+��#�l+h���:iZ��x#+�#�E#��� ;&�Q�xʨ2�R�l�F���_�Ӳ,�##e>��#V��/��\\^�#$)�J�L8�Ksn�3ģ�$$5j#<�!�#1 �� J��J2��ǽ��#c�#=cB��Ho�����J;GL���X�@�\#�-�w�#�%C��#-���| �ǥ��i�'##�f��6i�x���ֆɯ�H� �#�\�襔[�C��&WL�$���2%n  ��;w�Ŕ3u#�h���)���?�#a?�W� ؈�p.�##�UZ&�0��3 n#Wa��.&#F�Z�2�FO���nM u#����'e�1��#�^��#�cr�(ۙ�[5��cRCI�#\ {�{��;��#�8#W���#�#��>���#7Ҫ4�_BM0 ##�`�d7��$R\�!;���t�8 �^^y��5'\�&�Mn�x��9�b�#! ��pG�5DRlq�����snK\�닕#��G��\�D� �s#���Wt‫�ݛ‬p�-(F7��p���� � A�##���##�#�10�n+�Ҩ;!�k�7���u>Z��b#���P�4g�#! �#�l(��I����hJ��7�>�#��%�#��;�#5ǩ#�,ƨ.#��Ϻ-�W #�4������ k< #NeCN�����2�#_�F�g��6�#�eIe��!Q`#�.##��$�!+8�p�ՊW9A��l!:��BuRG�C�Ό��H�2 6\ �TS#m���1��+# G#�#���k���S�efe#]I��*##=��'��^2�r1{����6S�5s�)�A ָ�K � . � +϶���c�*# ��Pǜ*? #�M�4#�¸u���L#�##�nQ��[7)(�q��-�#���$�߭� ��h#�� � he �Z� 5bT#[�#�2!��:v��r��P����̉ � hp�'j� �ӱ#M(� �p#O��Ci kĘ;��##�? �K0̂�i�#[] �dn�c#D�6g���?gϵά�53�!�#�* �|�C`V���##��W#z�2J �f�oC#V�#%g����[o���[o�������;���o������o �#�޿ 7���#�ʹǍ#M��0��EҶ�&:�B�㥾? wο�K�lm��B� ‫ݪ‬ ���j�XE0�†# ,d��#+1� M-E##��A��y2;{_�~X# ‫�ݔ‬u̪gWҒ���(@��:(G��<��쟅 ǖVӛ#BZ��B��Tx���bJ�C��r�#r�����э��8Og��S��W��L�8�%r`b��[�#''���o��Q�LB{� #:5 � mR#Nv�#��J#��,b$m���#pU##@ԯ#�#�@��%�uԒ %� ��� g� ]#�"E��w#�B#:,�#�.H��a_�8��Æ����L�Cy#��r=�MVB��³yr7*�S��+CI�����7�6�#oÒ�� ���Bx��#p��p#����5cf��I#�#~#�\+�7##t�E�z� 0��f��4#�3‫��ܚ‬Iu�#A��#�#��#�8�[���w��N��k#�+rA6###���X��^�M�Ց��Y^51�#O� �lT#ȼZ�W��ԏ�� <����Z/uBulM�/�#�<#���TG��(�3#�b£(C�� #�2F��i$f��ɀ�d�#�%3>��z#g�� S8A ���/i��#�1�#�r���# �:�Hc�~�B� �s�5�}o �Jl\�#�###.���g�b�#| ��]"�l�@c�#��J����w��@P�i�(M�8j9���G�###����#}����#)�K��M~���##b� �hx�|�as���9#� #�(�Q��8�X5���#��"pC��)#��#|7 �##I#�,)#V�#�Z#�P�#�#�#��al����##y�7Z}ķ��+G�! �'�{_���&^;|nT��n�##�u��wRED�#(��a�I�z�#8�t dt[J.q3��J#H�#2#���Qh��#�P$L#��Q8�� :�Z�#��-�#�#[�Kx���_͛�#߿�{���^�U�w=�hh? o�d�Q������&#=������#*łT#H�<�e*#�q##�ev�66�#|##��RG��{Oi����@ŕ����A7#,�� e$ bS�B� �˅ӳls���pq���t`>m��*| �b#����������#o�u�#����.�3��nc#�#�����øj#5�#X�A## #�(�� ͠*���#ӏ`�#Gѵ�����ѣ�a��U��T #qf#)��q���� ����#��$�?#9���`��#/���$͉�S uN�2���#<#��o,olVnt#j#\#���Z]�����JEEL�ф̌�#�#� �"�m��'�Ý ۷��Ƙ�՝�E#���YG�*�a�$[�h�N��^��QO���k�R m#(�J�����R L��#�#��Ɲ#���F�{ H� � 7##CW��'9 ܎�‫۾‬#�#�‫ݦ‬w#�#ug!S]M�G@z&z�볻##��#�Rr}y���5#^��e��(#m�Ih�#0#��#� | ~qo��K�54�>�F�}��#�#�m�u i�~�#B�X#��t�̇ # ‫ݪ‬ ‫ڔ‬Q�6R�3��4f� "ROI����V��菉��� ߳V�#l��O�D3#��k#G#�T"�l(H`$@���ZZ�cg{^x#�@[<�<�gN��(#C#�M/���#YL#E�m ꧶��i��(�P-F| IA#Eay��~)С)t���#����(����Lg�����#��n��ȉ�/��[#��$�cbV�놎 A#"��B6JV����l#REAr��#�##F�E�C����|���J�#<#��&9�ru###�'b��X`Si#�ĝI�C�B�4�5NAQU#| 5#����_{5W�FzKU���4#��[5�ً ��+��4$G#O���s"�$�a#; ‫�ދ‬P�#�r\e\) �G��Q��##����$�7��#ӷ�J�]#�#�g/#N�O+��Dp��0##79#}=QRCy�C�&��#9E���#�" �>�R��K44m �̚�z��#�#����#�M��T���#j?o���l�#6�W��L� #mN ��L���/ #{�1�4��]#��������Q��@��hN�7`��{�<��kn%�#�$�B� �Q�##��#pI#'���[��oʞ�����4�l35K+�#EG�J��i‫�ޑ‬Z�J#Ex2��1*IL#���[�.�x^wY��#�/�‫ޟ‬ 0&�B$��Z��F0k�YiCa��##�#!h~y9p�Z��_�=~� �,~�F���##�ZC9�$�#�Ө�ʕ�pҪ8$ ˜ �U�}{KM��� ‫�و‬#���b/t�7l��j����##�TcrDF� ���w`#�1��<���_�B��#��z�s2�ѓlbR��@#��Cۢ �� :���(��L^����WJ!0##FԦ�o]H� #�Zn�HjF�\ �'�;3%�cfX4�8{�#�B���[��U�‫ ݺ‬x�v���&�Op�^V �l��D�7# �K#c��G¼>,m��@jX�#eT�,=寂�sA#��PK[��| �;9z#�"z�#}��!VJ�"o�8��,�el##������‫ݎ‬FAyK_ ��i=�Q�Ԁ�#SG�f#s�#6#�l�� 6�[ԲN��Y�3���W�#�>�䂆�4�BkQp#�Dy�JW�{9{�_�X�#߸8�Jj 薏 �"}k�##:j��uO��#�ҚD�:kʅV"A�L#"�#%��#�#� }��TI�=�####"90f�^6W)#_�H�#;�P6#|M�w�#l{#,J�H�# ' �� % ������w��[o�u'�M ܹ w��#o��w� � 7 ‫޳�� ݻ‬o����se���Ə�###� #�3!‫ܒ‬.v#X(�2##��##\% #��·Q/:���D��X�YH#�#����ˬ ‫���ن‬yP/sk�ŝ�#���c�>_���~��#g5U����l+�P��s�N�/k�y�#r�‫�'ٹ‬s`͐C#{�Xg4�� l#l��#Ö#e�VGn�7#���vCO)v�!�m�J5#~]Q��,+;e~�#u�A�BtD����S��W�MD��=O��-nw %,�#����pB ������#� ���o����#.@�#.j����첿 4�#6�?� #�����뇙�y�5*�###U�n##�#�y�� �"�*C�險��}��V��Mm�Xe(�-��x,��bB��M�&�]k��#�^�9��<���s�#�1#~C؊��V‫�ܓ‬e��!#n�h�Y��}��(xY�` ay T���|X���##�#�#@�u##G�պ�,Dx�#�#7�%S_�Q# ��'##���#���s�|�7�‫�ڇ‬#�! c��d��G��u�c6�#�[$.Ǵ#I^�w��#8��fz�Yw~�##��6�#M6J�##������V#J�2? j���d��B��7F@U�M�1�i�A���)D�"�#S�hs\W#�y��?x�l'##�j���m���/ E#�`�g:�##���>#�Ta�:�Cm ˜ �Ex ‫׽‬%�`>LqJ2�(#��#! �h�8j�##hE���r,�J��#Y�'��#��`��'#�]cG�ʪ��\%�'���!rI!�#'�{���#�#\ ���H#�_�b��_�O#=n1�ȗ�?�X3J ��vt���2!‫ ݦ‬#��B1xթ?N�;m2�~?���# �¶|>#ac�,KJ���ARTr�V�9��M�{J�Η�Ͽ����}���bv#�߾��wx�� �<�6���Q�zW��T4' ‫�������ޙ‬##e��7#��9�#�:�6�q�O/#/p֭ �� /�ܹ ��� o��/�‫؞‬c��gk�0# ‫ڢ‬##fK(#�#�M#*���F�f��1�^#M#\Ml��#��4�#=N@�r��� � g � 2Ֆ)������36#� �����(##q�^rRk#�#{�Go��n�#�Gɺ�l�Ġ��#0�M��dc���Or��‫��׾‬x��5~�s�_��a\�#0�uO��s �p�4C�F��}D��R�#���  d�C-�� #����[y:�%�UY�#�k�М��##�e-$#���#-'l��OγC&=U#�Ͷ�#���K#�fn#�#�H�,#��K��� ��?&Is�l���N#i��AӞHG���t) �琭<%�ʗ=#��#‫״‬z+‫��{פ‬#���#�R&tN##7�s9�+!���H�qdW�#i\_�#I��#�j�s}�"y��X �"(�&����q~�6 �Ȕ� �����×#E-���e�Su�s� w�q#�TSyU##� #�n�z��x9i#`� 9Y#�HZ��#Z"3���2r�n&�M�����5�;X[�uT���4ߋ��d5#��el(�R ���J����Pʼnq�Ɠ#*w�� EEN ���<�O�3Nu.�#̃y�$� �'��hg�#f�VL&#��#�#�q#�#�# ¢�E��L��#��#�D����bZ��#�$I.���f���J#@c`�#Qs�Ձ��7T�ҥÔ2��Ԯ��4`�x�#��2�_J�##E� 푥 B�H�p]��U��lSoL#:�k##�{#\�.1�#���EK[Ol�6."#:�kV��J�v�Q�#��hD#�� ���! L�#XY��c�=��#ŀ#gJ:Xz�1�O�##�Ax�*�‫چ‬i f#NPd�9|##�?��Q ��G#>�=8#�#C6�&#Q>mUF9z(�z�C~)Hm����9�##Ѽ�bwF&Y;��#U�y@#Y�!!� 烽��n͋�m##��~G��̙ Ԡֆ u#C�SrF�3w�ɠ�#|�K�%IU8_H�if�'�AA��#2˘�#/x��=%�I#Մ%3S:����#�x `C5�#8#}q5���wσ#9�g`5�k�#� ���#/2�춴 wsz ꥨ�#��^�z�ŷ_q���NC�*#�\ X#M#�`��E�#p��ʤ�:�I�#�#��UU## �щ���#�$Y7#3�#�µ�8#��=����ZEd�F%P�P'�#�}9s#�R=N�8a�h�H# I�t�����?����#�5dF�#>@@)A�:�}2#�o��ft&�#�sTd��ْ �z��M�M���D���+�p�K�.f�Tm�#߉�YL! ��##j3�?#oQ#ն�#~#{#3�'##�+a#�p#;2M;'�#e�&��[O�>?8�?�>��F��7��‫� ى‬レ 7_#��o���Q#��$�##S#�fSg������ œ �����#� 򡔳#��e�iXXiB�#궉 A#Ҷ6#�&�#[�0�K,h.#�#�$#�� �!0����/v�W�������VX��%OC�x#�R�|�G�"e#w����w ޿}�̈́� < Xɒ,#w��####!3��K�#f�#g#+�i/ ������wrjM�;�%n�V#�f#�7�Tg�‫��ڭ‬#�#ӻ#4#�#��w#�|#9 ���C>i¼΁F���Xʊ�##�7���*V#��-�8.�N�Y,�A�#k�q����X�.s7�‫�ނ‬#ѣ6:4ɩ#Ї�2~P%V����#嬓 �9�0:i�6�+'K�#�g@S�ːK�Ѩ#Bҗ�‫���ث‬h���4��h3�wN��(p}���Ý���(��u�# #U#����#[#��#��p�=�6��)sl����a��#�R����4��~ZY\��� ��� #'�.�ƌ#�BXh�^�lW�#?�$,H�q� 2u�b�e ��{�`�K�y#�#�Pf�ߦ<#̀�^��&� �G�sq��P#��<' œ �>#‫ڷ‬ ̑ Z�^#�b ���B��W'#�##؆�#��ƭ�_�_9?X��?�����'6����� � ' ��� L�n'��o�� ‫�ױ‬#f���#�#t#Z����I�E ���_�‫ޡ‬ 8 ��ςă#.N��۲��\�O��^ �##f��f#�s#B���#�.ϓ#?ʧL5�##�M'W9�+)���, ‫ח‬kˋ#>�4�ǁ���#{~vzx��#E�u��#$�����tlJ�@6X�d2�#��d�]0tlw#Or �ŗ��‫ݿ‬#�|�#ϻ�]_�y{k�V|��LY8:<ȩ�Ay[�on�̮ ��d5�#�#*##Y�4#?M�x9W��:�#�u����]�m 2#jeU#'q.,#4#:���6�$� T#N�#�&#L#��#~���y���}�#�y��H��[0�6,Q��RxJ0r{�y#t� – #%+5�F/#��2�#-��# #�‫׸‬g(7�?��L�S�#DZ���#�#�##�T#��#�+�4�-�#,O'zN�#-F��w���#�T# �ŵ� %dm�W�w��#@��#b��L����� �wlz0g���@�.�i#����#[#�#�J�#%�[eP�(#u�S7#&��#��怢 �a�E8�z�EZ<�+7�.q�9-J#\az��}v��ON4�#9P4%!�Mi��/ �##ni�QЀ:�|#ʻ�|��� (K�s#��h�v& &y#b ��# ]�/�#~��@��7#��#�i:ic �W#�Y/B"��v���um#�c\ �&R�1##|r��$�'#Z5‫ܤ‬#�u�n���S[�p�}��#�#ƃ#��#�ǀg���5�#Y�'D#wHyÚ0��M##�Jv��#w�#6q "W�5�###�#�‫ں‬Ѫ��0f8~#p5#yf�A�i#>,Zp��#cT? � ���!�CRd#��@�\�*����}#@�����o:= �!]��#E3x���ae���:�>#�<�M#T��#�ҳ��Z 鮨�3�#�,�f#��p��qM%�T�c ‫ܭ‬ct5,~� j�#^�{�(f��b�<�#g#;#�F�m ‫ס‬y�b��Ӳ��#��#�!�W���X�K��e�3�(V�j�I#ʩ�m�.S�1�#���\ ��#�#�9#�� � $ � �]��#2 }# p��ɉ#����#�#�!��T��X���~�>���a.�N�hRy 樆�###iO������ x|t �‫؁‬%X�Q##�+�#�F�##��‫״‬ #52b��r{lS��p#��Q!#ch#n�]�#놆#�fk���dE#���m2�X[&�#sy`J��|#! #��"�`#�5#I�K#Sm�m.^���‫� ۿ‬k�z�Λ'��O#?"\�W#����ǿ�j�| �_��=�E##Q�#�rv�w#0�l�ўe�m]��42#��7 � s([ ��6#T6#(��"f)E2���#���'�O�@�gTkP.��#�##0� � e ���~l^��Q��� j���#N�"D%㑥\# A�YX���a##�GLX��6�#qD#�y##�eR{#�I#$Փ{‫ײ‬h�`���  Uy8##'�X8⡸#��#!���n�_�jEr!�@�f�#Y#8�I���$�"�� �k}�X�#t#�����#�7J���#o��uI��##�‫?��@ڲ‬O���V#���f�Um~�4b��V�κ�LA#��#�� P.��[* ' ��� QϔH��| �#R~��o}#2�~/6F��)��_��i�#�#�o��Q j�vmƦaF�6�#'\ �otIl�@(u�#ީk:4#��#��ʑ#n�#�.�noo��;�nUk5<��^�B�t��#�##�#�v1\�E����s�D7N+�#�#�ۡ �� ‫׭‬O�(4�>‫��ل‬#en1#��J#Θ�� �# �-�_ .�#� ‫��و‬f��euk��K��_��խ[���8> �� q �3##����e#�$�� �� #ț� x+� Go�! #�"##m�9�K��$Qϴ�#p�#Q�I"Ρ#�`T�^#���9���HIH����#V�f>�s�S(�u�f�#E#�q.��#�o�����L[�#�i�A{#��q�(#��HHty�z #C&�Db�S�#|)�> W��v�-E#�#�#PO}B�<# �^2A�bЬ��#0#�����>`:#�O�&�Y�X2ȓ�f��vgg��85�kt�$���АyShY��O,֬���p^g#���^##[ �##�+��#��3Y "c�^� �#/�V��"=gQ##��A�q'v�K��N}p؇#~#fx#T�###7�4#�� !�(p��#�4v�#�z�����l+��R�;#}�[�J ‫۾‬G-#��z��Y8#���#G:��#�(�C ‫� ٱ‬R�K�a���#2_���.�M��t*Ig�Zm!�&c�qֲ@9az � �G*\��'#�@#^��qUZ��4�e��'���6w���T��h=��3G�q�X##����t9 #�w�~ ��և#����Ԟ� o#�U��+�#�# #��g##�uk��ҩ ‫�����]ޡ‬H��Gm%��]�e�##,#���bD�a�? B�^�~Լ����iXL��p�؄�'�95ҟ��1��RL�@�#t���#� �'2\=C�<�#8�#�ɷd#=#�Q# �o##�cMFG;�0���z%%�># #JWxoJ#�z��.M�S�(�m�#-#e�Z�: �s�I‫�ؠ‬e3^�C���#���Ӯ#Q|�#dph##�381z�G#4#����b�6 �k##���#��l�i�#�j�G? ‫?'���ߚۑ‬ �z�>F#�G���n;G�?Z��n��#G#�V�34�8#��v�#�* /#�ʕ#����s�##�/�/7����gQ}������Al+! ����;�d��� a�#aT# �j#�#��#A�T�� z[m�]��#R�^P$�{H4X##$8T�A��s��##�4#��A��#sT��`kՂyn p��#�$ �.\o‫� ݺ‬K��K_���#[��癧 ԥ�t ��- i###] ����_ # ��ѻ � \#�t�'�[�kh�^Hs�8#�#�A=�4R���(xw�޵@S|��‫(��פ‬c'�@L�#� �eT�P��;·�G##��nӎ�'v#j#Q��#��q ‫!�ڟ‬O�5%#T#�K��y2�����#�#��y##kv���,Z�###��`��U�<53'`x�[��^yӪ�Ž‫����ݝ‬+wO�J�"(LH9�#`�#Fk� ‫�� ׅ‬ @y�&��Tn��a��#��bJ^�.�}v#Z##,‫ـ‬#��C# – �#�ZH��nA���9�8��#m� ܺ A��S 葌 r6� ao�J�5'z.����HC���L3�VQ qr(f6����RNg#�,Te#0(�C��##  ��H�!�#����-�e���:�j<#��#�lr"i#�h? ��0_A���2����F�ҫ�#�#R�)"u <�S ͵u�wk�0�@0p9���.�y��H}F=#�7##��#��kH8� � ϰe��##�Nk�#a9$�$��#�O D#�#��W\1~(�U� �3 �.C�Wnbzy�u1�>!{���#�d�~U�*B��,#DT&`0B u�� _�]#p�]���q=�#J��B#̸F��� .#��8�#_�#Te�~�:̓�B/t�$�T<}�##�z#��=N��ȟ+>z#0.M�R��*}Q)�9pS��.��#���#�##��c ��;J��A��Shp�_�f'q���#c/#c&9e,&�x7�n� p�OSђ]4{���S�b�Whw��μ��8~�,.e�! �#�#�$l��$��D��3Ss�R���U�T��G�# 5‫�� ݮ‬#�G5� 3 � d o�� ��Vc����6qϡq}��:�*$#[5T"��@ Q���#>| ���>&�l�m�C���[�b�Rk��#�6�����hL#C�**�1n��M# Vmt#�Ĭ�&�l4#�#5&�#v#��#��= �``��#6��1�#ptD��B�����~��{�W � WҊ#_��#{P�#�<|��#�'b����#>�;�^���|���ff!#A�T:/ �H��f#�#�I��@)��V� r�ϬR�{#wae#^#n��ho�_Y�D_Y�T#$��## �o�5#�A��^*#S��'��k�D���qy��y0e#++�#��#�S# ������P�l�>#�#^(�� ��C�##��� ‫�ނ‬##�˺t�h"�#�#z�Z(�X�1=��>-�J:K���w#�#P�#�a;��?/��#� �'4���]#�E�#O� ! ‫ڔ‬##�����TDw`�td�u�v#�;�h�#�]N#�͢�<' � �#`%`##���&�yx�.&#�$����+�͛�j��|8�� �s0�c`�c4�1�#]��#�6��v�jh��@yh� �###)�#v( ‫ޡ‬M�#0�4$�#eɂ�A��ǓQ�y#�x#��t�o!#�b�#2�ִ� ��`��[>�š[z)2Z#fW!#�E�� qr7�.qj�%��vQ5�G7P��#Ox����F��‫"ܟ‬##E�n�',��9�;#�� �q#�KX�Z##D:�m��#V�7#E�eBV�P� � x � aWBY�#! `.�=��6o�#G�!\'G�@�f�w˧�#z�x���*U�4c#�#�� # �ͩ��r�#¢�q ‫��ہ‬ �e�H ‫ ػ‬Q#T'�ȮƛU��(n~�hk{��#�#[k#��[Q��#‫�أ‬K]��B�#븾 yt�##�5�b����Ec3#�5�#�I�#�d�쯧 �&�P`�Z*#�K6���X#�##���Vc�:д'���#�#�#-�j�#��x�#e��툒 e�#�n@̢cL�4�.w%�tӠ� ‫ܗ‬t�Ɖ[�i��#�?!�k8Y�#��w7b��E���#uG)a���R�zo�:b�r�#����tn�J�щ0#k�&/��]#�} -��l�SW FH ��� g=�#S#���N�#9 ‫�‚ث‬k��I��8k%�*By,[�����/#C��#W��-G�Q���##o#�oI #�̂ ##�X#�uŎ�#�y0{x�#� �X�<�Bs���ҳ7& l�y�b{U#xl}*�y��x #d#D#�#h#� ## � 'px �di~ � ɑ# �� #p�p�>��q�`#�Ӟ ǯyq��p�Ρ#ī�,r��#N��7�m,`�������#J�#_Tj_��6!{ZP��#(��R`tf�V�#��o�*�u�#�G�1pQ/ U]&#"��"Q�G## � # � g ������##ռ�#�_��)�-�#�V���A�t/c|��#n#� )#j�/�o8�&�@� � # �� #��� ��� -f��‫��ؠ‬#=#G4ac.�L‫���� ݳ‬gLJ' ��� � # ���o�F## H�96#���wx�#}�##V#w#b##��#�! `.���@���#��aY#�b#q\�fJR�F(��2�`�(#K�2e�#��I'#���t��FN�#��#�iFH�#](. #e,)u�#z��R�#��#`�a�����R�r�ՍJ$#LH�L%S�O�z8�#9�)R��## y�^��#�X���##�z#jǺ�B������i#�Q�6�E}J#�T�#0#O�#L�#>��[o�#�#��.�͉E�5��\#lņ5z� ��x�#V� ����U`<��QM#r E0�й��X��#�s~�#nO#ā�)u#!�a&;C�x�x\"#E�B�Һ `B ,����d�f�;a�L#�w��wvQ(�c�JC#{�#��g�&�#�i,�jF�ч�f�}��#�P�h�YT###��#��5 ‫ڪ‬he�Y�6#�QRfr=�#�‫ـ‬ua�#�oE ���8�h\ńMkuk�=Ս m��#AIпub���##�#)�‫�܆‬j�#�#y�#P�M�LSXϭ##�� @�_4#;bҨ+;�8#! �F#^g;)�=�#{#�ѣ�Ə��#��#�G����A���E� %��#���#�g �� 1###�(��M�Z�Ǧx4uB<,�Q#��#m8Z�k��+���w#�% ~颿 �/��~uR# �� ~ ���#Ih�#�R�ˁRMtvq��)�#�,,�36��r�Z@2Ȇ�?����?����>�l��*A��#��|x��##�N���x5�Y�� �J�7*eT>��� ‫� ۯ‬h8&O��##��/#흔� ��l�cs;u�B%Ԧ��#t"�$�����b g# #�,/��/��‫��׿‬Օ �0�5�^,�/?}�x�`O#�Z_��x���m��'��^���4&΢�#Dz����1c���sG�6˛oX|�B�X�vTO[D#Gǎs#�� �z2�W#4�&���(�‫�}ܖ‬F�#kNR=�}���g<� &�3�H���7�E#=q�#�##Lj&���ax<�1�B��/,MX(��,Q�##�)<�����}�Ho5A�S�<���#��2��#�i^��Mj #��耢^�w�M�,8D#��d��� � #R � A���V��1##\�����#�OL;�]��z�K-�#HP�Y�焁 �l#�ч�f��D#�AEi)��#:7!ţ����#�<��##�\>�Q�(�@�#�s#���H�#���#�� ��46*^^����`���"�P �s�ya#��#�#�p5�[�����.��fC��U�-#{{�Mb(�rE�t�=�#�#�$#��<=�p#��e2��A�g"2���0�+ %�#>�6�#B|#���炦�*�v�n�2‫ٶ‬v�K�(�q�h�!#<�5#�3I�i�u��嚪� �;wH�#�"�g#Vo+t#�L�>��feƁ�*�VR ‫�"�ڻ‬L#�JF�#��##ֆ�rm��q�N�<#�� �(�#�E&���<�#1;�&#'>*#��p#�В�#�>�l�G����#���`#�Z��8�#Qq���#z##U#�l)�(��/ #.�x��-4*�!歆#�U̔�1,6ĉSt#��gK��t��k�]G��uL���A#0# L�#t`5�S####x1#[碿 FUe#�a+"�ow�N��f�#���Nd�H�#7�!a�G#iWlU�&4w5�<���o%�c�;��#y͡�#�U��7xW��#! b#��26#n�9���#>�-:�>X#b���㗑 X��4)&‫ޢ‬B� ܾ #3�R�ђv���,a�0�/ �V���#�P{���LL�#��}b��^���1��#��˙v$1�A�ɝ�m�t��]��"�5"tR"#�do��#+#3��#�ó�o�S�� ެ :�# D�Qh���U#J�OU#i#�?�B#���J=j��#�@;$��# �� H#�a7#‫ݠ‬#ft#��q+==~v�#FM#�N��+< %������wB� �#u�w��cI�#M�� �/��#[~��&�#�~�.�#��#;i�#�?:0��#y�#|)#��"�##�'=#17:�*�}! S;���6O���M�"3J#ы����F�Ve�sU�0��#��lY#Sf���F���>�����!E#"�k�1)n��U��]#'S� m�|+ �,�>#F#�#6�qX�_�V ��&�+N` EL�R�#�#iz�#T"�G��b��X�#�#�D���M$4�H"'�"�a�RLɛo���‫׿‬N�#\��##hi������#��5�| S�#�N*y���_�+�#�);����:�S#����#]o�z#�#Q���-Z'#I#�c�#j $���53�?�i��=[ƭ�#4� *%�#��ɄP�W#A#v.�b#���#-B#�#"H�[��#W�ŝ##A��b�##$#��2��Y����#��#�#��Ȝ�#ff�`��)�P�1#�P#��L�Kj�#��)��~#a�#��#���*�#�Hd6##+�y�M+n#�9"#a�������Y#���?�# qB��#rs#�z�6#Y����7�)�,)#�se��A#�O3#ǔG'�PF#y#�J#��љ}��k#���$=��#��=bt�� �#��pܳ#�j��a�#��#Vߠ #r�>@‫'��ބ‬R�K�#,jR##Y�##cqN����##��=�V\`���N� [�,�{������.&��I�wp�z��#x#���o�*�}�~��#�L �g�2�0�#����C��j#ʖ��'�#�zF��W��tA3�\2Ы#dL�i�P�ʳ t$q�~#��#�S"w0�W��#����#��IU#�H�>�{*�#·rs�a5#�>H/"��s���#m��� �#&O8�#6#޹cˢ�01�#��� ��ԍh}�'��`v�#f S�#�"[x��o�z�#m�z#��ET�횔##�d�z}:� ����Ȳ!��m���X�#̖��#�D � _ ����M�-u@##�Q‫ص‬#j#h�#��c`?�_�##v�"#e�j#C��##�6�:���#�I���7�U�OF 庱#|�\�V��! ��p#+�����6-�t bC�%�Z(_�xZ‫ ؾ‬c��A"š�@�A*5C##U�#�#��h4�яm�,{�k�I� %Ѥ[A� �����H8�_��"P�i�#B�<#�‫׻‬#��Ǧ�#ZF�E#Ғ(��Yi#��#�_NO3P$p�i��`�M�S���#lN8$��#�z ‫?��܌‬ ��lX�n(z#�&$�z�~�t�#�O�L���xb��T�#�%Գ������xP rra.ɡx� # �SN�#�|# œ �h9 ���S�c�<��de{�[ɛ�$}��6#?##%m�&~#� #���Ǽ�;��#�x����#�4N ��t#��d<`ԹU �R�[@w����H#9��i/?���gO���4"�6M)��#�#&i#� 9sWe#cC�G��:yWղ#� #�#��z#�����5.�)r-F� �� 2-�#�‫ޓ‬G#�ZS�#0W�#�#2�4�ϟg�*� #��#ͦ�#�/�wgN#d#��#�n�=���� ΁ f�& �,���##h#d�CY8$�A#͢x #;�M(�fk2l�}���x#K�}�p#�#? C�r�#,#<#k���l�-Hõ��XV�pHC;��.��&#o�# �*��#h��#������벣#�#�xiR� ]~��#�#����L��,x#X�z�S�g#�8�rm#O 䓺 a�sg,#9#� ��^L��.#Pe�I�1�#�L�7#�#9! s$��N�����##��L9����4oY�{�##�p#f���G7<ߓr��A�(p�L # ���#��p�tF#ϥf}����؆���#�.�#���#H�#�##8#"s ��W��GT�!j#E�#\�� �������##��e�Q‫ �&��ڱ‬#D#���#��6(d�����#�B�#��iW� ��#��$�#7�"#��m��y�=�H�&#�# �UI 傱�T��A\B#��#�z�N(I##�#�mK8�}�U�P�8##2%��#�xx�d##���~�eT�. ��5�Pr�T#�D<��c#�lYu7���Vo^d�#�K#���8z #�*�#��q�:�m�J��k�u��>k( ‫ء‬e&#�G#�qt###�zO�(t#~4��_�_#}o#�� �@{���Q1WgDL3-2]9�޶PA�� ؈� ��Kd��Ek##�# ��(��/�xRh�W��J#`(��=!�(�0*�,���U�=#g,#�P���#Q^M��� ��#�#��T�O���(y�$��{��� �3��&��7�;вlm�#�#��#�ZBu� \ �c��k$#]���b#�#l�s#\�f�$O@�#�v��r###^74@R��歹��;�i����.]�7\~#�‫�ڿ����״‬f y�Ne#��[Al�#�U#�s�O###]!��r�: PC�t#m�y##Wy�b#F#��q�#�I�˟N��z�&�uY# œ �Ghl�6�! c�W��;/#��#��B��}�#Qe���::���9��5���}%��%��#�1E�� �w-#�# ��� L �0#�κ7��7J���#�x`##��:p��4��d�}B0|d#�#S�N�#�H�"��Ա�U7�;lG:#�b�6�}���K��9�#C�M�#�#�'#�0��Q~�o�# NO4~ ?ǮeS,55����#�#����#�b��<#�#}�2‫���ٵ‬$Q�?{G��#?z�왉�###�`#���#�#BFs�j�jZ��3�#^#�M�(#���n��?��ǻ��#�c=�qӣs��/i�#�fd�$��hN�#�����34d�K/m�n#]U�8���B>^I�f�S�7��UT�v##q#B��7�`�9��d#(�‫&&ض‬OL&e�~kTIU»��#w߸ǁ'-���smߨY�� �_��wt�#x/��>!^:y�eA�vI�>=`vJ�&'Q�y��#M�#ɹ�- >-�OdžS�b##�P�1,G�l�r��� ��A#5�T�@th���#n����#L^{�f�#��PA�Hk?#��h�^�*m��N1#�cq!M#>��{᜜0���Đ�#��f ��Q�#=i*�u2�]�W��<�2�j�aM��‫ה‬W1��l�iP#�P��#� %L�~���j���c)g���O���##;��^#J�;�tX#�#��4#���B=t1##�+߮EU��U##8���FV$D#���b_�##� �� w��#�eh �#��O��=�7�o͌v�pLEF��#%4n�*L�;�7‫��ځ‬QmI��Q#V�-p�jN##�>Zw�����.� �#T��3�x]#�;��#��zYќ�#r��Ŧ����#Ɲ�eܳ��e{a�*�##�#�����1���&�a��1#�^U�$#�� ���##i\�ْ Q��p���Ba�Xʴ�g�#����#8؉(���#�#O�v�#/��‫ޣ‬W �;��[?�w �m){�rg�e!G#1��-�#/#^�Ȭ�#S��e)�#�<+��#u]�L���{�:Ҳ�[ ��#[�4�#�4‫׼‬ 1#U�vJ��D��*���zG+#���jK�P ۹ 0�*%L�/�#h��6�˳�xM� �B�#�g��~/����kb�#�#�8����‫^�؟‬e�#DΘCI# ʟ�b��~3�'%7Y:7����F�#0���ʇ��V� 0 x�#=ZnB#�#5J## [HM��.����ǫY1 �#(��#��s*#���Aг�rx���)�98��N#� �D�SO�����z�/�U�Y>�����'�7e# ����#�#V�#e�#�}����z�?�4Ob��,��3#s��#<#�H�s�#�#gd*�#] #ԎT�e]�7��X�0#$ �)�dŋ",#�[e�L#����#���E�@�B/4li�2]6oe�#‫��ތ‬#e#n��v:| g## ��� ]`-)K���#�H��G�/'����#l],���#��ǿ6��#�y]��?��##TP#�$��A�#y-�A$"#R�#7�o�#@F���v�p/#fB�TQSoS�q��hf���#�NO�� w����c��x8⾰8#��##���##7#�Ҡ#[u��� #�g�&�1&IC_��I#)���#�#�����W�##oɦ{�<##�#,]��Ͷ�E�#�X��7��&Quk#�쳩 F���w#1�/ hqwg�_�ɿ��‫ݾ‬s'�r#z1����X���#�,�;{SdR!N�1|B#�.��6#�m#��K�9 ߥ�q#cj�#�� 5‫ة‬E��5��k���� � .R �6#Y՟T�� �#�#ʱ�)��6Y֗ ����� Lu##"�)B(�ʝ9��f�ٕ ��d���#'VQ��<���I8��#E`k6I���M�z�/��}���#-��#D�! e#"�##�$#�#�qȎ��Ю��(�N�0@^ #=��4Od#Y΋4#�p�#r��#�P���� �t�9�.j?���#+##��&'y���j�<4U��#'C�5� if�<�h�B#~�F@?� %'�##T�#�(�1*�uo�7�?9��h��#�B*�$�%# ۘ� �>���#�_u��/]�a�k�0�(��Az#���aF�H��=G�#ԋ���6��j�x#�cq#2�K�{��mȯ� �k��#��&$‫ڬ‬F
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.