Dùng VBA hoán vị và dời các fields

pdf
Số trang Dùng VBA hoán vị và dời các fields 5 Cỡ tệp Dùng VBA hoán vị và dời các fields 411 KB Lượt tải Dùng VBA hoán vị và dời các fields 0 Lượt đọc Dùng VBA hoán vị và dời các fields 46
Đánh giá Dùng VBA hoán vị và dời các fields
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Dùng VBA hoán vị và dời các fields Thế mạnh của Pivot Table là hoán vị các field để tạo ra các mẫu báo cáo khác nhau. Code hoán vị rất đơn giản: PHP Code: Field = "Mathang" With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields(Field) ' Hoán đổi qua lại vị trí 2 trường cùng 1 Area (Row Fields, Column Fields, ho ặc Page Fields)' .Position = IIf(.Position = 1, 2, 1) ' Dời đến Row Area' .Orientation = xlRowField ' Dời đến Column Area' .Orientation = xlColumnField ' Dời đến Page Area' .Orientation = xlPageField ' Dời Row field qua trái hoặc Column Field lên trên' .Position = .Position - 1 ' Dời Row field qua phải hoặc Column Field xuống dưới' .Position = .Position + 1 End With Ở đây ta dùng lại file trong topic "Pivot Table 2003" về Doanh thu và lợi nhuận. Dùng 3 Option Button để chọn field đưa vào Column Area, 2 fields còn lại đưa xuống Row Area Dùng 1 checkbox để cộng 3 khu vực trong nước thành 1 tiêu chí là "nội địa", thực chất là ẩn hiện field. Trong đó "Nội địa" là 1 calculated Item của trường khu vực. Dùng 1 Command Button để hoán vị 2 field trong Row Area: trái qua phải, phải qua trái. Thế là ta có cả chục mẫu báo cáo theo các yêu cầu khác nhau: Field "Năm" cho vào Column, Cộng 3 khu vực thành "Nội địa" Bỏ không cộng nội địa để nguyên Bắc Trung Nam: Nhấn thử nút "Đổi cấp": 2 cột Khu vực và Mặt hàng đổi chỗ cho nhau (nếu nhấn lần nữa sẽ đổi ngược lại): Dời trường khu vực lên Column, trường Năm xuống Row: Kết hợp với dấu dòng, dấu cột, đánh số thứ tự, kẻ khung, ta có báo cáo theo ý muốn.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.