Đơn xin việc theo mẫu của Công ty Samsung

doc
Số trang Đơn xin việc theo mẫu của Công ty Samsung 5 Cỡ tệp Đơn xin việc theo mẫu của Công ty Samsung 107 KB Lượt tải Đơn xin việc theo mẫu của Công ty Samsung 0 Lượt đọc Đơn xin việc theo mẫu của Công ty Samsung 3
Đánh giá Đơn xin việc theo mẫu của Công ty Samsung
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Application Form Đơn Xin Việc (Staff – Nhân Viên) Samsung Electronics Việt Nam Lô A1 KCN Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh Tel.: 0241 369 6285 ; 0241 369 6048 1 ■Applied-Post Information/Vị trí ứng tuyển: Job Title Expected-work field (Vị trí ứng tuyển) (Lĩnh vực công việc mong muốn) ■Personal Information/ Thông tin cá nhân: Photo (4x6) Full Name Birthday (Họ và tên) (Ngày tháng năm sinh) ID /Passport No Issued-Date (Số CMTND / HC) (Ngày cấp) Gender □ Male (Giới Tính) (nữ) (nam) □ Female Issued-Place (Nơi cấp) Hometown Race (Nguyên Quán) (Dân tộc) Health Conditions: Self-Assessment of Health Conditions: (Tình trạng sức khỏe) (Tự đánh giá về tình trạng sức khỏe) Height Cm □ Able to work (Chiều cao) Weight □ Unable to work Đủ sức khỏe làm việc Kg Chưa đủ sức khỏe làm việc (Cân nặng) Clear notice about your chronic disease or other attention, if any: (Xin ghi rõ bệnh mãn tính hoặc các lưu ý khác về sức khỏe, nếu có): Marriage Status: Number of children: (Tình trạng hôn nhân) (Số con) □ Single □ Married Độc thân Đã lập gia đình □ Divorced Ly dị Baby-Care: (Đang nuôi con nhỏ) Contact Information: Permanent Address: (Thông tin liên lạc) (Hộ khẩu thường trú) □1 □2 □ 3↑ □ < 12month age Dưới 12 tháng tuổi □ > 12month age Trên 12 tháng tuổi Home Phone (Điện thoại nhà riêng) Mobile Phone: (Di động) Email Address: (Địa chỉ mail) Temporary Address: (Địa chỉ tạm trú) Contact person (Người liên lạc) 2 ■Eduction Background/ Thông tin trình độ: 【School History /Thông tin học tập từ cấp THCS trở lên】 Period School Name (Tên trường) (Thời gian) From To (Từ) (Tháng/ Năm) (Đến) (Tháng/Năm) Main Major (Chuyên ngành chính) Graduation Rank (Xếp loại tốt nghiệp) 【Ungraduated Students / Sinh viên chưa tốt nghiệp】 Average Score of Completed Semesters When will you graduate? When will you able to start working? (Khi nào bạn tốt nghiệp?) (Khi nào bạn có thể bắt đầu đi làm?) (Điểm TB môn của các kỳ học đã hoàn thành) 【Languages/Ngôn ngữ】 Languages (Ngôn ngữ) Self-Evaluation (Tự đánh giá) Good Avg. Poor Tốt Trung bình Kém Rank / Score Evaluated By Education Organization (Hạng/Điểm do tổ chức giáo dục đánh giá) ENGLISH KOREAN JAPANESE CHINESES VIETNAMESE 【Other Certificate or Experience/Chứng chỉ hoặc kinh nghiệm khác】 Period (Thời gian) From To (Từ) (Tới) Certificate/ Experience Name Main Content Organized by (Tên chứng chỉ/ Kinh nghiệm) (Nội dung chính) (Tổ chức bởi) 3 ■Self - Introduction/Tự Giới Thiệu Bản Thân ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ■ Reasons For Applying To Samsung / Lý Do Dự Tuyển Vào Samsung ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. 4 ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. I hereby declare that the information given by me in this form is correct and true to the best of my knowledge. I truly understand and accept any disciplinary measure if the false declaration. (Tôi xin xác nhận thông tin nêu trên đây là hoàn toàn xác thực. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và kỷ luật lao động nếu khai báo sai) Signature & name (Ký và ghi rõ tên) Date (Ngày): Applicant’s 5
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.