Đơn xin việc ngành Y

doc
Số trang Đơn xin việc ngành Y 3 Cỡ tệp Đơn xin việc ngành Y 45 KB Lượt tải Đơn xin việc ngành Y 57 Lượt đọc Đơn xin việc ngành Y 336
Đánh giá Đơn xin việc ngành Y
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn xin việc Kính gửi: Ban Giám đốc Bệnh viện ABC Đồng kính gửi phòng quản lý nhân sự Tôi tên là: .............................................................................................................. Sinh ngày: …/…/…… Địa chỉ thường trú: ................................................................................................ Hiện tạm trú tại:..................................................................................................... Số điện thoại: …………………… Email:............................................................. Qua thông tin trên báo/website………………………… tôi được biết Quý bệnh viện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên với vị trí Bác sĩ đa khoa. Tôi nhận thấy mình có đủ trình độ, kỹ năng phù hợp với vị trí nhân viên Bác sĩ đa khoa nên tôi viết đơn này xin được gia nhập đội ngũ nhân viên nâng động, chuyên nghiệp của bệnh viện. Tôi tin rằng với trình độ, kiến thức và kỹ năng sau đây, tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu công việc và văn hoá của Bệnh viện ABC: 1. …………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………………… Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn …………… , ngày … tháng … năm 20… Người viết đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ……………………… ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: Ban Lãnh Đạo phòng nhân sự BV…. Sau chuyến đi thực tập tại bệnh viện DH YD,Tôi được biết bệnh viện….đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Điều dưỡng phòng mỗ và vị trí bệnh viện đang tuyển dụng đòi hỏi sự năng động, vui vẻ, nhạy bén và sáng tạo, nhiệt tình và trung thực, kĩ năng và khả năng tự tin trong giao tiếp cũng như chuyên môn. Tôi hiện tốt nghiệp bằng trung bình khá, lớp cử nhân điều dưỡng (Hệ ĐH chính quy), khoa “khoa điều dưỡng ” của trường đại học Yersin. Trong quá trình học tập, tôi đã cố gắng phát triển toàn diện các kĩ năng giao tiếp và học hỏi, tham gia rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt trong môi trường đoàn, hội sinh viên, Tôi mong muốn tìm một công việc lâu dài và tôi có thể sử dụng các kiến thức tôi mới học. Tôi rất tự tin với trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của mình, tôi có thể thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và tôi có thể sẵn sàng phỏng vấn vào bất cứ lúc nào tiện cho ông/bà. Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc số điện thoại: 0973 017 174, 0756 566 145, phamtinhbt@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ……………………… ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: - Ban giám đốc Công ty ……………………………………. - Phòng Tổ chức – Hành Chính Tôi tên là: ............................................................ Nam/ Nữ:.............................. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................ Dân tộc:...................... Nguyên quán: ............................................................................................................. Tôn giáo: ............................................................. Quốc tịch: .................................... Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................... Hiện ngụ tại: ........................................................ ...................................................... Điện thoại: ………….……….. Di động:............................................. CMND số:………….……. Ngày cấp:…….……. Nơi cấp:................ Dạng tật:...................................................................................................................... Mức độ khuyết tật : ............................................................................ Trình độ học vấn:.................................................................................. Trình độ chuyên môn:……………….………….Bằng:.................................................. Trình độ ngoại ngữ:…………….………Bằng:....................................... Trình độ chuyên môn khác: ................................. Bằng:...................................... Tôi có thể làm được những công việc:................................................. Nếu được tuyển dụng tôi xin cam đoan: 1. Tuyệt đối chấp hành nội quy, quy định của Công ty. 2. Thực hiện đúng cam kết khi được tuyển dụng. Nếu vi phạm Nội quy,Camkết tôi xin chịu kỷ luật và bồi thường thiệt hại gây ra theo quy định của Công ty. Đà Nẵng, ngày …….tháng……….năm………… NGƯỜI VIẾT ĐƠN
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.