Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản danh cho Nam

pdf
Số trang Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản danh cho Nam 1 Cỡ tệp Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản danh cho Nam 75 KB Lượt tải Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản danh cho Nam 0 Lượt đọc Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản danh cho Nam 15
Đánh giá Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản danh cho Nam
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TÊN CƠ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN Kính gửi: ......................................................... Tên tôi là: ...................................................... Sinh ngày .................................................................... Chức vụ: ........................................ Vị trí công tác: ........................................................................... Số CMTND: .................................. Ngày cấp .............................. Nơi cấp ........................................ Địa chỉ hiện tại: ................................................................................................................................... Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày...../...../2016 đến ngày...../...../2016. Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn! ..............., ngày.....tháng.....năm 2016 Ý kiến của Giám đốc Người làm đơn .................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.