Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng 81 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng 632 KB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng 5 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng 23
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 81 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Đồ án tốt nghiệp PHẦN I TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Thực chất của việc thiết động cơ không đồng bộ vạn năng là thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha và một pha. Do đó ta đi tìm hiểu động cơ không đồng bộ vạn năng như sau: Trong thực tế khi không có động cơ một pha ta sử dụng động cơ ba pha để làm việc với lưới điện một pha. Trong trường hợp này cuộn dây ba pha được nối với phần tử lệch pha theo một sơ đồ nhất định để tạo ra từ trường quay, thông thường là từ trường quay không đối xứng. Trên hình 3.20 vẽ các sơ đồ mạch điện khác nhau thường gặp của động cơ không đồng bộ ba pha khi làm việc với lưới điện một pha. Các sơ đồ hình 3.20a, b, c sử dụng khi các pha của cuộn dây stato nối cứng hình sao, các sơ đồ hình 3.20 d, d’, e được sử dụng khi cuộn dây stato nối cứng theo hình tam giác. Các sơ đồ c, e được coi là tốt nhất trong các sơ đồ trên vì có thể cho đặc tính khởi động và làm việc tương đối tốt nếu chọn đúng điện dung của tụ. Các sơ đồ 3.20 g, h được sử dụng trong trường hợp động cơ có sáu đầu ra. Khi mắc mạch dây quấn theo các sơ đồ trên động cơ gần như không khác so với động cơ hai pha thông thường: hai pha mắc nối tiếp tạo ra cuộn dây chính(cuộn dây làm việc), cuộn còn lại là cuộn phụ (cuộn khởi động) lệch pha 900 điện so với cuộn chính. Động cơ không đồng bộ vạn năng là động cơ có thể làm việc với lưới điện ba pha cũng như lưới điện một pha xoay chiều. Những động cơ này được chế tạo như những động cơ ba pha nhưng được tính tốn sao cho với sơ đồ mắc mạch nhất định có thể cho ra những đặc tính chấp nhận được khi làm việc với lưới Trang 1 Đồ án tốt nghiệp điện một pha. Thông thường khi nuôi bằng nguồn điện một pha động cơ có đặc tính làm việc và khởi động kém hơn và công suất chỉ bằng 70% đến 85% công suất của động cơ khi dùng nguồn ba pha. Cần chú ý rằng không phải bất cứ động cơ không đồng bộ ba pha nào cũng đều có thể chuyển sang làm việc với lưới điện một pha. Tỉ số răng rãnh giữa stato và gông rôto phải thích hợp không chỉ cho động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc ba pha mà cả một pha. U1 U1 R L R a) b) U1 U1 C L Trang 2 R c) d) Đồ án tốt nghiệp U1 U1 C L R U1 g) R U1 h) L C d ') e) Trang 3 Đồ án tốt nghiệp Hình 3.20 Sơ đồ mắc mạch điện của động cơ ba pha để làm việc với nguồn một pha. ™ Sự khác biệt giữa thiết kế ba pha và một pha của động cơ không đồng bộ vạn năng: Khi nghiên cứu thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng là ta đi tìm hiểu phương pháp thiết kế riêng từng phần cho từng loại riêng biệt (ba pha, một pha). Sau khi ta thiết kế xong cho ba pha xong ta tiến hành vẽ đặc tính làm việc cho ba pha và xem tất các yêu cầu mà nhà thiết kế đưa ra. Trước khi đi vào thiết kế cho một pha ta phải tìm hiểu thêm về thiết kế động cơ không đồng bộ một pha rôto lồng sóc. Mà bài tốn nói về thiết kế cho một pha nó liên quan đến ba pha mà ta đã thiết kế vừa xong. Do đó ta phải thiết kế nhiều lần mới thoải mãn mà yêu cầu mà nhà thiết kế đưa ra về tốc độ, công suất, bội số mômen khởi động, bội số mômen max … Do đó muốn tìm hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đi vào trình tự thiết kế cho ba pha và một pha của động cơ không đồng bộ vạn năng. Sau đây ta sẽ tiến hành đi thiết kế cho động cơ cho ba pha của động cơ vạn năng. Trang 4 Đồ án tốt nghiệp PHẦN II CHƯƠNG I XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU 1.Công suất điện mức của động cơ điện ba pha đẳng trị : PdmΙΙΙ = β S .Pdm = 1.750 = 750(W ) Với β S = 1 : Hệ số qui đổi tra theo sách động cơ không đồng bộ ba pha và một pha công suất nhỏ của thầy Trần Khánh Hà (tài liệu 1) trang 19 với động cơ ba pha. 2.Công suất tính tốn của động cơ điện ba pha : PSΙΙΙ = PdmΙΙΙ η ΙΙΙ . cos ϕ ΙΙΙ = 750 = 1426,941(W ) 0,72.0,73 Trong đó : ηΙΙΙ ≥ 0,72 Chọn η ΙΙΙ = 0,72 Cosϕ ΙΙΙ ≥ 0,73 Chọn Cosϕ ΙΙΙ = 0,73 3.Xét đến yêu cầu tiếng ồn ít, dùng thép cán nguội ký hiệu 2013: Chọn mật độ từ thông khe hở không khí Bδ = 0,5(T ) theo tài liệu 1 trang 23. Trang 5 Đồ án tốt nghiệp 4.Chọn tải đường : Tải đường A=90 ÷ 180 (A/cm) Chọn tải đường A=157,517 (A/cm) theo tài liệu 1 trang 23 5.Đường kính ngồi stato : Theo tài liệu 1 trang 24 ta chọn như sau : • Tỷ lệ giữa chiều dài lõi thép với đường kính trong và đường kính trong lõi sắt λ= l = 0,72 D • Tỷ lệ giữa đường kính trong và ngồi : Mà KD=(0,485÷ 0,615) Ta chọn KD = D = 0,6 Dn • Sơ bộ đường kính ngồi : Dn = PSΙΙΙ . p 44 1426,94.1 44 .3 .3 = K D A.Bδ .λ.ndb 0,6 157,517.0,5.0,72.3000 = 14,9(cm) Trong đó : ndb = 60. f 60.50 = = 3000 (vòng/phút) p 1 Theo tài liệu 1 trang 26 căn cứ vào đường kính ngồi tiêu chuẩn của dãy 4A theo chiều cao tâm trục ta chọn như sau : Dn = 14,9(cm ) H n = 9(cm ) 6.Đường kính trong stato : D = Dn .K D = 14,6.0,6 = 8,94(cm) 7.Bước cực stato : Trang 6 Đồ án tốt nghiệp τ= π .D 2. p = π .8,94 2.1 = 14,036(cm) 8.Chiều dài tính tốn stato : l = λ.D = 0,72.8,94 = 6,44(cm) 9.Chọn khe hở không khí : Khe hở không khí động cơ điện công suất nhỏ thường chọn trong khoảng sau : Với 2p=2 và Hn=9 (cm) tra được δ = 0,04(cm) theo sách thiết kế máy điện của thầy Trần Khánh Hà và cô Nguyễn Hồng Thanh trang 253. CHƯƠNG II Trang 7 Đồ án tốt nghiệp DÂY QUẤN , RÃNH VÀ GÔNG STATO Việc chọn số rãnh của động cơ điện công suất nhỏ ở stato ZS và số rãnh rôto ZR có quan hệ mật thiết với nhau. Khi xét đến quan hệ đó phải chú ý đến các yếu tố sau đây : ™ Đặc tính mômen M=f(n) không có chổ lõm nhiều do những mômen ký sinh đồng bộ và không đồng bộ sinh ra. ™ Động cơ khi làm việc tiếng ồn do lực hướng tâm sinh ra nhỏ nhất. ™ Tổn hao do phần răng sinh ra nhỏ nhất . Ngồi ra khi cho đường kính ngồi stato việc chọn số rãnh ZS còn phụ thuộc vào chiều rộng răng nhỏ nhất mà công nghệ cho phép. Chọn ZS=24 rãnh ZR=17 rãnh 10.Chọn kiểu dây quấn : Chọn dây quấn đồng khuôn bước ngắn. Khi sử dụng động cơ điện ba pha làm động cơ điện một pha ta nên dùng dây quấn bước ngắn β = 2 để giảm sóng 3 không gian bậc 3 của từ thông làm ảnh hưởng đến đặc tính khởi động của động cơ điện một pha. Với ZS=24 rãnh 2p=2 m=3 • Số rãnh của một pha dưới một cực : q= ZS 24 = =4 2.m. p 2.3.1 β= 2 3 • Hệ số bước ngắn : • Bước dây quấn : Trang 8 Đồ án tốt nghiệp y = β .τ = 2 .12 = 8 3 • Góc điện giữa hai rãnh liên tiếp : α= p.360 1.360 = = 15 0 24 ZS 11.Hệ số dây quấn : Kd = 0,5 0,5 ⎛2 π ⎞ ⎛ π ⎞ .Sin⎜ β . .ν ⎟ = .Sin⎜ . .1⎟ π . 1 2 ⎞ ⎛ π .ν ⎞ ⎝3 2 ⎠ ⎝ ⎠ 4.Sin⎛ ⎜ ⎟ ⎟⎟ q.Sin⎜⎜ ⎝ 6.4 ⎠ ⎝ 6.q ⎠ = 0,8295 Trong đó : ν = 1 :bậc một của sức từ động 12.Từ thông khe hở không khí : Sơ bộ chọn Hệ số bão hòa răng : K Z = 1,11 Hệ số cung cực từ : α δ = 0,64 Hệ số dạng sóng : kS=1,11 φ = α δ .τ .l.Bδ .10 −4 = 0,64.14,036.6,44.0,5.10 −4 = 28,9.10 −4 (Wb ) 13.Số vòng nối tiếp của một pha : WS = k E .U dm 0,9.220 = = 372 (vòng) 4.k S . f .φ .k d 4.1,11.50.28,9.10 −4.0,8295 Trong đó : KE=0.7 ÷ 0,9 trang 44 sách tài liệu 1 ta chọn KE=0,9 14.Số thanh dẫn trong một rãnh : Trang 9 Đồ án tốt nghiệp Ur = W S .a 372.1 = = 93 (thanh dẫn) 1 .4 p.q Trong đó : a=1 : số nhánh song song 15.Dòng điện pha định mức của động cơ : I dm = PSΙΙΙ 1426,941 = = 2,162( A) m.U dm 1.220 Trong đó : m=3: số pha 16.Chọn mật độ dòng điện trong dây quấn động cơ: Thường chọn trong khoảng J=6 ÷ 8 (A/mm2) . Đối với vật liệu là đồng ta chọn J=6,12(A/mm2). 17.Tiết diện dây quấn sợ bộ : SS = ( I dm 2,162 = = 0,353 mm 2 n.J 1.6,12 ) Trong đó : Chọn n=1 :số sợi ghép song song 18.Chọn tiết diện dây quấn qui chuẩn : d=0,71(mm) dcđ=0,77(mm) SS=0,396 (mm2) 19.Rãnh và gông và stato : Căn cứ vào tiết diện dây dẫn trong rãnh này chiều rộng răng sẽ điều suốt chiều cao rãnh hơn nữa rãnh nữa quả lê sẽ có tiết diện lớn hơn dạng rãnh quả lê . b2 h12 Trang 10 d1 b4 S
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.