Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP 80 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP 3 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP 0
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 80 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, ThS Vũ Anh Hùng – giảng viên khoa CNTT đã tận tâm và nhiệt tình dậy bảo trong suốt thời gian học và làm đồ án tốt nghiệp, thầy đã dành nhiều thời gian quý báu để tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, định hƣớng cho em thực hiện đồ án, giúp em học hỏi những kinh nghiệm quý báu và đã đạt đƣợc những thành quả nhất định. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin đã nhiệt tình dạy bảo và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình đƣợc học tại trƣờng. Em xin cảm ơn các bạn bè và nhất là các thành viên trong gia đình đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ trong suốt quá trình học tập và đồ án tốt nghiệp. Do khả năng và thời gian hạn chế, kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong đƣợc sự chỉ bảo của các thầy cô. Cuối cùng em xin đƣợc gửi tới các thầy, các cô, các anh, các chị cùng toàn thể các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, thịnh vƣợng và phát triển. Chúc các thầy cô đạt đƣợc nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc trồng ngƣời. Em xin chân thành cảm ơn. Hải Phòng, tháng 12 năm 2012 Sinh viên Lê Hữu Lộc Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ......................................... 3 1.1 Giới thiệu về Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng .............................. 3 1.1.1 Lịch sử .......................................................................................... 3 1.1.2 Sứ mạng ....................................................................................... 4 1.1.3 Các ngành đào tạo........................................................................ 4 1.1.4 Cơ cấu tổ chức ............................................................................. 5 1.2 Mô tả bài toán ...................................................................................... 6 1.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ ................................................................... 8 1.3.1.Sơ đồ tiến trình đề nghị cung cấp và bàn giao thiết bị ................. 8 1.3.2.Sơ đồ tiến trình báo hƣ hỏng và sửa chữa thiết bị ....................... 9 1.3.3.Sơ đồ tiến trình thanh lý thiết bị .................................................. 10 1.3.4.Sơ đồ tiến trình theo dõi sử dụng phòng máy ............................ 11 1.3.5.Sơ đồ tiến trình báo cáo ............................................................. 12 1.4 Giải pháp............................................................................................ 13 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................ 14 2.1 Mô hình nghiệp vụ ............................................................................. 14 2.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng hồ sơ ................................. 14 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh........................................................................ 15 2.1.3 Nhóm dần các chức năng ........................................................... 16 2.1.4 Sơ đồ phân rã chức năng ........................................................... 17 2.1.5 Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng: ............................................. 20 2.1.6.Ma trận thực thể chức năng........................................................ 21 2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ................................................................. 22 2.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ......................................................... 22 2.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ......................................................... 23 2.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU .............................................................. 26 2.3.1 Mô hình liên kết thực thể (E-R) ................................................... 26 2.3.2 Mô hình quan hệ ......................................................................... 30 2.3.3 Các bảng dữ liệu vật lý ............................................................... 35 2.3.4 Giao diện cập nhật dữ liệu các bảng .......................................... 39 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................................................. 51 3.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC ............... 52 Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 1 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP 3.1.1 Các khái niệm về hệ thống thông tin .......................................... 52 3.1.2 Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc ....... 54 3.2. THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ .............................................................. 54 3.2.1 Mô hình liên kết thực thể E-R ..................................................... 54 3.3. CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ...................................... 56 3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER ....................................................... 56 3.3.2 Giới thiệu về ASP.NET và C# ..................................................... 58 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH................................................... 64 4.1 Giới thiệu về hệ thống chƣơng trình .................................................. 64 4.1.1 Môi trƣờng cài đặt ....................................................................... 64 4.1.2 Các hệ thống con ........................................................................ 64 4.1.3 Các chức năng chính của mỗi hệ con ........................................ 64 4.2 Một số giao diện chính ....................................................................... 65 4.2.1 Giao diện Đăng nhập .................................................................. 65 4.2.2 Giao diện cập nhật dữ liệu của giáo viên ................................... 65 4.2.3 Giao diện cập nhật dữ liệu của thiết bị ....................................... 66 4.2.4 Giao diện cập nhật dữ liệu của cán bộ nhân viên ...................... 66 4.2.5 Giao diện cập nhật dữ liệu phòng máy ....................................... 67 4.2.6 Giao diện cập nhật dữ liệu của nhân viên kiểm kê ..................... 67 4.2.7 Giao diện công tác quản lý phòng máy ...................................... 68 4.2.8 Giao diện công tác đề nghị cung cấp thiết bị .............................. 68 4.2.9 Giao diện công tác bàn giao thiết bị ........................................... 69 4.2.10 Giao diện công tác báo hƣ hỏng thiết bị ................................... 69 4.2.11 Giao diện công tác thanh lý thiết bị ........................................... 70 4.2.12 Giao diện công tác ghi sổ nhật kí phòng máy ........................... 70 4.2.13 Giao diện công tác báo cáo ...................................................... 71 KẾT LUẬN ................................................................................................... 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 73 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 74 Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 2 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu về Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng 1.1.1 Lịch sử Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng đƣợc thành lập vào ngày 24/09/1997 theo quyết định số 792/TTg của thủ tƣớng chính phủ. Từ khi thành Lập đến nay nhà trƣờng đã từng bƣớc vƣơn lên, khẳng định vị trí xứng đáng của mình trong hệ thống giáo dục. Nhà trƣờng có đội ngũ 265 cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi phẩm chất đạo đức tốt. Tổng diện tích xây dựng của nhà trƣờng lên tới 22.500 m2 trên 33.000 m2 diện tích mặt bằng đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng làm việc, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, chỗ ở, khu thể thao vui chơi phục vụ cho việc giáo dục toàn diện. Nhà trƣờng đƣợc đánh giá là một trong những điểm sáng trong hệ thống dân lập cả nƣớc về chất lƣợng đào tạo cũng nhƣ quy mô. − Cơ sở vật chất : Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc một cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện học tập,rèn luyện cho sinh viên : Khu giảng đƣờng với 1 tòa nhà 6 tầng và 4 tòa nhà 3 tầng với 100 phòng học, các phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại. Khu thể dục thể thao khách sạn sinh viên gồm khách sạn sinh viên 240 phòng, bể bơi thông minh, nhà tập đa chức năng, nhà ăn hiện đại 500 chỗ. − Đội ngũ giáo viên:Đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên cơ hữu của nhà trƣờng là 263 ngƣời, trong số đó có 163 giảng viên và 7 cán bộ kiêm nhiệm giảng dạy (81,76% có trình độ trên Đại học); Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gần 300 ngƣời (hơn 90% có trình độ sau Đại học). Hiên nay trƣờng đang xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ để cán bộ, giảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ, nhằm tăng số lƣợng tiến sỹ của nhà trƣờng. − Thành tích đạt đƣợc: Nhà trƣờng đã trở thành điểm sáng trong khối các trƣờng ngoài công lập trong cả nƣớc và đƣợc đón nhiều vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc cũng nhƣ của Thành phố vê thăm, hàng trăm bằng khen của các cấp từ Trung ƣơng đến địa phƣơng đã đƣợc trao tặng cho các tập thể và cá nhân của trƣờng. Hội sinh viên của trƣờng là hội sinh viên duy nhất của thành phố đƣợc nhận bằng khen của Trung ƣơng hội Sinh viên Việt Nam. Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 3 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP Năm 2002 nhà trƣờng đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong việc thực hiện chủ trƣơng xã hội hóa giáo dục. 1.1.2 Sứ mạng Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, Đại học Dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lƣợng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trƣờng là ngƣời hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội. 1.1.3 Các ngành đào tạo a. Hệ đại học: Công nghệ thông tin. Kỹ thuật điện – điện tử. - Điện dân dụng và công nghiệp - Điện tử viễn thông. - Cơ điện tử. Kỹ thuật công trình. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng cầu đƣờng. Xây dựng & quản lý đô thị. Cấp thoát nƣớc Kiến trúc Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm. Kỹ thuật môi trƣờng. Quản trị kinh doanh. - Quản trị doanh nghiệp. - Tài chính ngân hàng - Kế toán kiểm toán. Văn hoá du lịch. Tiếng Anh. Điều dƣỡng b. Hệ cao đẳng Công nghệ thông tin. Kỹ thuật điện – điện tử. Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 4 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP - Điện dân dụng và công nghiệp. Kỹ thuật công trình. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp. - Xây dựng cầu đƣờng. Quản trị kinh doanh. - Kế toán kiểm toán. Du lịch 1.1.4 Cơ cấu tổ chức Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 5 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP 1.2 Mô tả bài toán Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng có rất nhiều phòng máy tính đƣợc trang bị phần cứng cũng nhƣ phần mềm hiện đại nhằm giúp sinh viên học tập và thực hành đạt đƣợc kết quả tốt nhất Khi các phòng máy có yêu cầu về thiết bị các bộ quản lý phòng máy sẽ lập bản đề nghị cung cấp trình trƣởng đơn vị kí duyệt sau đó gửi lên phòng tổ chức hành chính. Khi đã đƣợc kí duyệt sẽ tiến hành đặt mua thiết bị. Sau khi thiết bị đã đƣợc chuyển đến các phòng máy sẽ nghiệm thu thiết bị, nếu đạt yêu cầu sẽ đƣợc nhập và lập biên bản bàn giao thiết bị rồi sau đó ghi vào sổ theo dõi. Trong quá trình sử dụng các thiết bị có thể bị hỏng hóc cần sửa chữa . Khi phát hiện các thiết bị hỏng hóc các cán bộ quản lý phòng máy sẽ lập phiếu báo hƣ hỏng nhằm xác định tình trạng của thiết bị sau đó trình lên trƣởng đơn vị và phòng tổ chức hành chính xem xét và kí duyệt , nếu đƣợc xét duyệt xong sẽ tiến hành sửa chữa thiết bị . Sau khi các thiết bị đã đƣợc sửa chữa nhân viên sửa chữa sẽ sẽ lập xác nhận kết quả sửa chữa ghi lại tình trạng thiết bị . Cuối năm các phòng máy sẽ phải thực hiện kiểm kê tài sản rồi ghi sổ theo dõi tài sản nhằm quản lý các thiết bị một cách tổng quan tránh thất thoát thiết bị Các thiết bị trong phòng máy nếu đã đƣợc thay thế hoặc quá cũ sẽ đƣợc lên danh sách thanh lý. Các cán bộ quả lý phòng máy sẽ lập danh sách tài sản thanh lý và trình tên trƣởng đơn vị và phòng tổ chức hành chính . Sau khi đƣợc trƣởng đơn vị và phòng tổ chức hành chính kí duyệt sẽ đƣợc tiến hành thanh lý . Tài sản sau khi đƣợc thanh lý sẽ đƣợc loại bỏ ra khỏi bảng theo dõi tài sản Căn cứ vào thời khóa biểu thai thác và sử dụng phòng máy của các phòng do phòng đào tạo lập và công bố trên website , các giáo viên sẽ tiếp nhận thời khóa biểu sử dụng phòng máy để nắm đƣợc lịch và tiến hành giảng dạy .Khi kết thúc một ca giảng dạy các giáo viên sẽ ghi vào sổ nhật kí sử dụng phòng máy theo mẫu . Nhằm giúp các giáo viên khi đọc nhật kí sử dụng phòng máy sẽ nắm đƣợc thời khóa biểu cũng nhƣ tình trạng của các thiết bị của từng phòng máy để chuẩn bị cho ca học tiếp theo . Nếu phòng máy có sự cố các cán bộ quản lý phòng máy sẽ ghi vào nhật kí sử dụng phòng máy để tiến hành khắc phục , nếu khắc phục thành công kết quả cũng sẽ đƣợc ghi lại vào sổ nhật kí , xác nhận khắc phục sự cố phòng máy. Kết thúc mỗi ngày các cán bộ quản lý phòng máy sẽ tổng hợp lại tình trạng sử dụng phòng máy trong ngày. Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 6 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP Kết thúc mỗi học kỳ dựa vào sổ nhật kí sử dụng phòng máy và sổ theo dõi tài sản các phòng máy , sẽ lập báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng phòng máy trong kì , báo cáo về tài sản của từng phòng máy , báo cáo vể thay thế sửa chữa cac thiết bị , để cuối mỗi năm sẽ tổng hợp các bảo cáo gửi lên ban lãnh đạo để trình bày về tình hình sử dụng phòng máy trong cả năm Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 7 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP 1.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 1.3.1.Sơ đồ tiến trình đề nghị cung cấp và bàn giao thiết bị Cán bộ quản lý phòng máy Phòng TCHC Nhân viên Hồ sơ dữ liệu Phiếu đề nghị cung cấp Lập phiếu đề nghị cung cấp Tiếp nhận và xét duyệt phiếu Không Kí duyệt Bàn giao thiết bị Ghi sổ theo dõi tài sản Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 Có Tiến hành đặt mua thiết bị Phiếu bàn giao Sổ theo dõi tài sản phòng máy 8 Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP 1.3.2.Sơ đồ tiến trình báo hƣ hỏng và sửa chữa thiết bị Cán bộ quản lý phòng máy Phòng TCHC Nhân viên Hồ sơ dữ liệu Phiếu báo hƣ hỏng Lập phiếu báo hƣ hỏng Tiếp nhận và xét duyệt phiếu Không Kí duyệt Sinh viên: Lê Hữu Lộc – CT1301 Có Tiến hành sửa chữa Phiếu xác nhận kết quả sửa chữa 9
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.